Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Kontakt

  Adresa: 24000 Subotica, Maksima Gorkog 8

  Telefoni

  Direktor: (024) 553-529

  Urednik: (024) 552-859

  Redakcija: (024) 552-228, 553-042, 552-709, 553-120

  Marketing: (024) 553-914

  Oglasno i prijem ?itulja: (024) 553-805


  IZDAVAŠTVO

  Subotičke novine d.o.o.

  Društvo za novinsko-izdavačku delatnost

  Subotica, Maksima Gorkog 8,

  Matični broj: 08008787,

  PIB: 100 960 278,

  Osnivač: Članovi Društva,

  Nedeljnik: Subotičke Novine

  Izdavač nedeljnika: Subotičke novine d.o.o,

  CIP: Katalogizacija u publikaciji. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad,

  ISSN: 0351-6466,

  COBBIS.SR-ID 16019458,

  Štampa: Grafoprodukt d.o.o. Novi Sad, Desanke Maksimović 52.


  IMPRESUM

  Direktor: Vlado Tomić (direktor@subotickenovine.rs)

  Glavni i odgovorni urednik: Slobodan Đurikin (urednik@subotickenovine.rs)

  Redakcija: Nada Harminc , Alana Šiška, Dejan Malagurski (foto-reporter)

  Sportske strane priprema i uređuje: Nikola Stantić

  Stalni spoljni saradnici:
  Nikola Stantić, Milenko Kosanović, Milenko Popadić, Vojnić Tunić Tomislav, Laura Raos, Miodrag Radojčin, Sandra Iršević

  Tehnički urednik: Robert Kiš

  Marketing:  marketing@subotickenovine.rs

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja