Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.08.2018. Sreda
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Politika
  Milion evra izgubljeno na pošumljavanju i vetrozaštiti
  28.07.2014.

  Gradonačelnik Jene Maglai na konferenciji za novinare izneo

  Gradonačelnik Subotice Jene Maglai je krajem protekle sedmice na konferenciji za štampu rekao da je na pošumljavanje državnog zemljišta utrošeno oko 40 miliona dinara, a da je rezultat realizacije tog projekta ravan nuli, čime su lokalna samouprava, Pokrajina i Republika Srbija na ta dva projekta izgubili oko milion evra.

  1241_1.jpg

  Gradonačelnik Jene Maglai je svoje izlaganje dokumentovao izveštajima Radne grupe za utvrđivanje stanja oko pošumljavanja državnog zemljišta na području Subotice, od jeseni 2010.  do proleća 2013. godine i Komisije za podizanja i održavanja vetrozaštitnih pojaseva na području Grada, od 2007. do 2014.  godine.

  — Lokalna samouprava, AP Vojvodina i Republika Srbija na ta dva projekta su izgubili oko milion evra. Na pošumljavanje državnog zemljišta utrošeno je oko 40 miliona dinara, a rezultat projekta je ravan nuli, rekao je Maglai, obrazlažući da se blizu 400 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ne obrađuje ili ga pod nejasnim okolnostima obrađuju privatnici.  Samo od zakupa tog zemljišta, Pokrajina i Republika godišnje trebalo je da „ubiraju” oko 100.000 evra, što je još 400.000 evra štete za Grad Suboticu i državu.  Uz to, na podizanju i održavanju vetrozaštitnih pojaseva na području Subotice, lokalna samouprava je oštećena za više od 24 miliona dinara. Dakle, samo na ova dva projekta građani Srbije izgubili su oko milion evra, obrazložio je Jene Maglai.

  Pošumljavanje se radi na osnovu Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Grada Subotice za 2010. a predviđeno je da se oko 395 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini daje na korišćenje bez naknade, za pošumljavanje, u tri katastarske opštine, Đurdinu oko 203 hektara, Bikovu preko 89 hektara i Žedniku više od 102 hektara.

  — Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dalo je na dugoročno korišćenje, 395 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Sa JKP „Čistoća i zelenlilo” sklopljen je ugovor kojim je predviđeno da za četiri godine podignu zasade šume. Kontrolom u 2013. godini Komisija je utvrdila da je obavljeno pošumljavanje dela poljoprivrednog zemljišta, ali u Đurdinu, na oko 203 hektara zemljista, pošumljavanje je izvršeno na jednoj ugovorenoj parceli od 25,32 hektara, ali ne može se smatrati uspešnim. U Žedniku na 63 parcele, od ukupno pošumljenog 22,41 hektara pošumljavanje se može priznati samo na 13,80 hektara, dok se na svim ostalim ugovorenim parcelama pošumljavanje ne može priznati.  U Bikovu, na 36 parcela, na 89 hektara, pošumljavanje nije realizovano, nego konstatovano da se ne zna ni ko koristi to zemljište, istakao je Maglai.

  On je rekao da ne postoji tačna programska i projektna dokumentacija, a da Ugovori o projektu o finansiranju radova za razvojh šuma, između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za šume i JKP „Čistoća i zelenilo”, u iznosu od 43.455.855 dinara potvrđuju, da je tom preduzeću avansno plaćena polovina tog iznosa, odnosno 21.727.492 dinara.

  – Između Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i JKP „Čistoća i zelenilo”, sklopljen je Ugovor i Aneks Ugovora, u iznosu od 21.247.800 dinara. Od te sume, izvođaču radova JKP „Čistoća i zelenilo” avansno je plaćeno 70 odsto sredstava, odnosno 14.873.460 dinara. Između Grada Subotice i tog JKP sklopljen je Ugovor o sufinansiranju projekta za pošumljavanje državnog zemljišta, za ograđivanje pošumljenog zemljišta u iznosu od 3.100.000 dinara, rekao je Jene Maglai.

  On je dodao da je Radna grupa utvrdila, da nema - validne dokumentacije, rešenja o imenovanju stručne komisije za kontrolu ugovora kao i otpremnica za pojedine račune, te da nije moguće utvrditi da li je izvršen nadzor nad isporukom, preuzimanjem, sadnjom i održavanjem sadnog materijala.

  — Nema dokaza da je sproveden postupak javne nabavke za sadni materijal koji je nabavljan od ’Pokreta gorana Subotice’ i preduzeća ’Ligostrom’.  Radna grupa u izveštaju predlaže da se nepravilnosti i validnost dokumenata, kao i nastala šteta i odgovornosti oko spornog pošumljavanja po sklopljenim ugovorima preispita. Za podizanje i održavanje vetrozaštitnih pojaseva, vrednost ugovorenih obaveza je oko 101 milion dinara, a Grad Subotica je isplatio približno 24 miliona dinara.  Sa ovim projektom krenulo se 2007. godine, a zaključeno je 25 ugovora oko vetrozaštite i održavanja i nadzora. Izvršioci poslova bili su JKP „Čistoća i zelenilo”, Pokret gorana Subotice i JP „Vojvodinašume”, koje je jedino sa oko 80 posto uspeha uradilo posao, naveo je Maglai.  Komisija je formirana 2008. godine za kontrolu i nadzor vetrozaštitnih pojaseva na području Subotice, na mandatni period od četiri godine, nije sačinila nijedan izveštaj, prema rečima gradonačelnika, a nisu ni raskinuti ugovori, niti vraćena sredstva.

  — Radna grupa je konstatovala da su sva transferna sredstva Pokrajine preko budžeta Grada prebačena na račun JKP „Čistoća i zelenilo”, ali to preduzeće za nabavku sadnog materijala nije sprovelo postupak javne nabavke u skladu sa zakonom. Izveštaji po ugovorima nisu prihvaćeni od finansijera, a u njima se navodi da sredstva nisu utrošena namenski.  Šumarska i lovna inspekcija Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je 6. februara 2014.  zapisnički konstatovala da nijedan vetrozaštitni pojas ne zadovoljava svoju osnovnu funkciju i da su izostale mere okopavanja, zalivanja i zaštite od divljači, istakao je Maglai i naglasio da sumnje za odgovornost bi trebalo preispitati za sve te propuste, ali tek na osnovu stručne analize i dokaza.

  Radna grupa „proziva”

  — Radna grupa je prosledila zahtev za dostavu dokumentacije 27. maja, a JKP „Čistoća i zelenilo” ga je dostavila 18. juna. Šest dana kasnije, Radna grupa je konstatovala da je program za pošumljavanje goleti i meliorizacije degradiranih šuma i šikara za 2010. godinu dostavljen u fotokopiji, bez potpisa, i overe rukovodioca organizacione jedinice tog JKP, Elizabete Tumbas, kao ni ovlaščenih lica projektanta, ispred Instituta za nizijsko šumarstvo. Radna grupa smatra takvu dokumentaciju nevalidnom i nije je uzela u razmatranje, piše pored ostalog u izveštaju Radne grupe, a pominju se imena više nadležnih lica za propuste u "Čistoći". Gradonačelnik Maglai je rekao da nikoga neće da optuži, dok sve ne bude istraženo do kraja, ali da odgovorni za ovakvu štetu moraju biti sankcionisani.

  N. Harminc

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja