Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 18.06.2018. Ponedeljak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Obrazovanje
  Iskustva mentorskog programa u Subotici i u Horgošu
  01.08.2014.

  Tema naučne konferencije je bila analiza specifičnih problema koji prate školovanje romskih učenika u okviru našeg obrazovnog sistema. Prezentovani su podaci koji govore o isključenosti romske dece, slabim školskim postignućima, ranom napuštanju škole i neredovnom pohađanje nastave romskih učenika. Rešavanje problema inkluzije romske dece, usko je povezano i sa stavovima učitelja o uključivanju ove izrazito vulnerabilne grupe u obrazovni sistem. Navedene su mnoge mogućnost za unapređivanje obrazovanja romskih učenika, kao i da rečenje leži i u programima visokoškolskih ustanova namenjenih inicijalnom obrazovanju učitelja, odnosno razvijanju nastavnih strategija koje povećavaju osetljivost i pozitivne stavovsko-vrednosne orijentacije prema deci pripadnika socio-kulutrno depriviranih sredina i marginalizovanih manjina.

  1256_1.jpgProblemi koji prate obrazovanje romske dece i buduće promene u sastavu odeljenja bi trebalo da imaju implikacije na školski sistem – na potrebu njegovog prilgođavanja povećanoj različitosti učenika. Oni bi takođe morali da se odraze na prilagođavanje kurikuluma pedagoških fakulteta realnosti koja očekuje buduće učitelje, odnosno njihovoj pravovremenoj i adekvatnoj pripremi za rad u heterogenim odeljenjima. Sve više se vidi da je siromaštvo stigmatizirajuće, pa tako u kontekstu analize obrazovnih postignuća romskih učenika ukazuje se na nužnost davanja dodatne edukativne podrške u redovnoj školi, svoj deci koja doživljavaju teškoće u učenju i socijalnoj participaciji. Prisutnost romske dece u odeljenjima redovnih škola najčešće predstavlja veliki teret za njihove učitelje. Najčešće pominjani razlozi za to su nezainteresovnost romskih učenika za nastavu, nemotivisanost romskih roditelja za saradnju i praćenje školovanja dece, neredovno pohađanje nastave, nepripremljenost za školu, nedostatak komunikacije između škole i romskih porodica. S druge strane, treba imati u vidu da se jedan broj učitelja teško snalazi u praksi i zbog toga što tokom svog inicijalnog obrazovanja nisu sticali potrebna znanja koja bi im omogućila da uspešno rade sa svim učenicima u odeljenju. Učitelji moraju dobiti znanja o načinima izgrađivanja interkulturalnog obrazovanja koje bi trebalo da svakom učeniku omogući da se u školi oseća prijatno, sigurno i zadovoljno, da spreči predrasude.

  Ostvarive promene u obrazovanju najneuspešnije grupe učenika u našem školskom sitemu-romskih učenika, su moguće jedino ako sa njima rade najuspešniji učitelji. Zadatak visokoškolskih ustanova namenjenih inicijalnom obrazovanju učitelja, kao i svim drugim stručnjacima koji rade u obrazovanju, je razvijanje nastavnih strategija koje povećavaju osetljivost i pozitivne stavovsko-vrednosne orijentacije prema deci pripadnika socio-kulutrno depriviranih sredina i marginalizovanih manjina.

  dr. Josip Lepeš, stručni menadžer projekta

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja