Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.06.2018. ?etvrtak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Zdravstvo
  Češći pokušaji suicida kod adolescenata LGBT
  21.08.2014.

  Rizik suicida višestruk kod istopolne orijentacije

  Istraživanja su pokazala da 2,8 odsto muškaraca i 1,4 odsto žena sebe defi niše kao homoseksualne osobe, a takođe su pokazala i da su pokušaji suicida češći do sedam puta kod adolescenata, koji su se identifi kovali kao pripadnici LGBT populacije.

  dr Nada Vasković MaravićNaučna javnost danas ne smatra da je homoseksualnost bilo kakva vrsta poremećaja ili bolesti.  Američka psihološka asocijacija (APA) navodi, da "postoji verovatno puno razloga za seksualnu orijentaciju neke osobe, a da ti razlozi mogu biti različiti kod različitih ljudi, te da je seksualna orijentacija određena već u ranim godinama čovekovog života.” Sučeljavanja različitih mišljenja oko ove teme ponekad liče na šahovsku igru, u kojoj se ne zna ko će koga matirati, jer LGBT osobe često insistiraju na svojim pravima, koja smatraju ugroženim, jer u mnogim sredinama ne tumače se onako kako to čini nauka, što zbog društvenih i ličnih predrasuda, a delom i tradicionalnih okvira našeg društva koje insistira na potomstvu, koje istopolni parovi ne mogu da stvore.  Ima i tvrdnji nekih lekara, da je ovim licima potrebna stručna pomoć, ali većina ih tvrdi da istopolna orijentacija nije mentalno oboljenje.

  — Istopolna orijentacija nije mentalno oboljenje, niti moralna izopačenost. To je jednostavno način na koji manjina populacije izražava ljubav i seksualnost.  Kroz istoriju, homoseksualnost je tretirana od greha i zločina do patologije i bolesti.  Istraživanja su pokazala da 2,8 odsto muškaraca i 1,4 odsto žena sebe defi niše kao homoseksualne osobe. Bitno je da znamo, da je nemoguće razdvojiti biološke, psihološke i socijalne uticaje na seksualnu orijentaciju.  Takođe je kombinacija bioloških i faktora sredine za razvoj istopolne seksualne orijentacije, koja deluje veoma rano u životu osobe, izuzetno uporna i snažna, objašnjava dr Nada Vasković Maravić, načelnik odeljenja psihijatrije u subotičkoj Bolnici.

  Ona je navela da se svest o rodnom identitetu rađa već između prve i druge godine života, kada deca postaju svesna da postoje razlike između polova. U uzrastu od tri godine, već mogu sebe da zovu dečakom ili devojčicom, a od četiri je rodni identitet već stabilan i oni ga kao takvog i prepoznaju.

  Pokušaji suicida češći kod LGBT populacije

  Individualni obrazac fi zičke i emocionalne privlačnosti prema drugim ljudima može biti heteroseksualan kod žena i muškaraca, biseksualan, panseksualan... a lekari kažu da se prva svest o homoseksualnoj privlačnosti javlja se negde oko desete godine, a kasnije se pripadnici LGBT populacije suočavaju sa mnogim izazovima.

  — Mnoge LGBT osobe pate od hroničnog stresa koji je povezan sa fazom razvoja i socijalnim kontekstom u kome žive. U sredini gde se heteroseksualnost smatra normativom kod homoseksualnih osoba, mogu se javiti rizična ponašanja kao destruktivni oblik suočavanja, kao na primer izloženost verbalnom i fi zičkom zlostavljanju od strane vršnjaka i ostalih, pretnje, nasilje, zastrašivanje, zloupotreba supstanci, pokušaj suicida i slične.  Istraživanja su pokazala da su pokušaji suicida češći dva do sedam puta kod adolescenata, koji su se identifi kovali kao pripadnici LGBT populacije, kaže dr Vasković Maravić.

  Promiskuitet

  Jedan od oblika seksualnog ponašanja je i promiskuitet, češća promena seksualnih partnera.

  — Takvo ponašanje nosi sa sobom niz rizika, između ostalog obolevanje od polno prenosivih i zaraznih bolesti. U osnovi ovih poremećaja mogu biti poremećaji ličnosti i oni koji su nastali kao posledica loših odnosa sa ocem u ranom detinjstvu. Promiskuitetnim vezama pokušavaju da nadoknade manjak pažnje u detinjstvu, neprihvatanje, ugrađen osećaj niže vrednosti i neretko zlostavljanje. Kod ličnosti sa promiskuitetnim ponašanjem, dominantno osećanje je odbačenost, što ih čini nestabilnim za stalni odnos, a za građenje kvalitetnih odnosa potrebna im je stručna pomoć. Oni „osvajaju”, jer im taj osećaj briše nedostatak samopoštovanja, kako bi se „bolje” osećali, a plaše se da su nedostojni prave, iskrene ljubavi, o čemu bi trebalo voditi računa prilikom odabira partnera, kaže dr Vasković Maravić.

  Socijalna medicina

  Pojedini lekari socijalne medicine, zadirući dublje u istoriju homoseksualizma, iz koje datiraju teze da je homoseksualnost poremećaj, ističu da u savremenom dobu ima i zagovornika društvene tolerancije za ravnopravno prihvatanje homoseksualnih osoba.

  — Većina država ne zabranjuje dobrovoljne seksualne odnose između punoletnih osoba istog pola. Ipak, u svetu još uvek postoje države u kojima su ovakvi odnosi kažnjivi zakonom, a u nekim od tih država predviđa se i smrtna kazna. Nasuprot tome, postoje države u kojima zakon priznaje jednaka prava gej populacijama, štiti ih od diskriminacije i zakonski prepoznaje istopolne porodice, uključujući tu i brakove ili registrovane zajednice, roditeljstvo i usvajanje dece, stav je dr Zorica V. Dragaš, lekar socijalne medicine u subotičkom Zavodu za javno zdravlje, naglašavajući posebno da promiskuitet i nezaštićeni polni odnosi (hetero biseksualni i homoseksualni u muškom polu) donose rizik nastanka (prenošenja) polno prenosivih bolesti, koje mogu imati zdravstvene posledice, od kojih su neke i trajne.

  A. Šiška

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja