Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Politika
  Doneta odluka o izborima za nacionalne savete manjina
  01.09.2014.

  Novo saopštenje Gradske uprave

  Gradska uprava je izdala saopštenje kojim se svi punoletni građani koji imaju biračko pravo sa prebivalištem na teritoriji grada Subotica, kao i sva punoletna interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Subotica, upisana u poseban birački spisak nacionalnih manjina, obaveštavaju da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo Odluku o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji će se održati dana 26. oktobra 2014. godine.

  1388_1.jpgShodno Rešenju o privremenom zaključenju posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, zaključenog dana 24. avgusta 2014. godine u 24,00 časa na neposrednim izborima biraju se članovi nacionalnog saveta nacionalnih manjina:15 članova Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine; 15 članova Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne manjine; 35 članova Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine; 19 članova Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine; 19 članova Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine; 23 člana Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine; 15 članova Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine; 15 članova Nacionalnog saveta egipatske nacionalne manjine; 35 članova Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine; 15 članova Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine; 35 članova Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine; 23 člana Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine; 19 članova Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine, 29 članova Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine; 15 članova Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine, 15 članova Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine;15 članova Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine.

  Na izborima putem elektorske skupštine za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bira se:15 članova Nacionalnog saveta poljske nacionalne manjine; 23 člana Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine;23 člana Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine; 29 članova Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine.

  Nakon privremenog zaključenja posebnog biračkog spiska upis, brisanje, izmene, dopune i ispravke u posebnom biračkom spisku pripadnika nacionalnih manjina nastavlja se 25. avgusta 2014. godine i traje do 10. oktobra 2014. godine, kada će Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave doneti Rešenje o zaključenju posebnog biračkog spiska.

  Uvid u poseban birački spisak nacionalnih manjina kao i zahtev za upis, brisanje, izmene, dopune i ispravke možete izvršiti svakog radnog dana u Službi za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave Grada Subotica objekat Gradska kuća, Trg slobode 1, II sprat kancelarija 215 u vremenu od 7-16 časova i subotom od 8-12 časova kao i u mesnim kancelarijama.

  N.H.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja