Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.06.2018. Petak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Obrazovanje
  Gradski Fond za stipendije studenata
  29.09.2014.

  Na 44. sednici Gradskog veća usvojena je i odluka o promeni dosadašnjih kriterijuma stipendiranja studenata.

  —Bodovanje studenata prema socijalno-ekonomskom statusu, studentima bez roditeljskog staranja daje se 20 bodova, studentima korisnicima prava na novčanu socijalnu pomoć 20 bodova, a do 20 posto prosečne zarade, bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji - 10 bodova. Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice studenta za prethodna dva meseca, na osnovu izmena i dopuna Odluke o stipendiranju studenata iz Subotice, navela je Fehervari u obrazloženju odluke sa ovonedeljne, 44. sednice Veća.

  1503_1.jpg

  Uslov za ostvarivanje prava na stipendiju je da, student visokoškolske ustanove, pored ostalog, trebalo bi da ima prebivalište na teritoriji Subotice, najmanje godinu dana pre raspisivanja konkursa, u cilju sprečavanja eventualnih zloupotreba prava na stipendiju.

  Grad je obrazovao Fond za stipendiranje studenata iz Subotice, kao podršku finansiranju i usavršavanju u školovanju.

  —Rang lista studenata vrši se bodovanjem, na osnovu kriterijuma deficitarnosti struke, postignutog uspeha i socijalnoekonomskog statusa. Naime, zaključeno je na osnovu dosadašnjeg iskustva, da prilikom stipendiranja studenata iz Subotice, u fokusu mora biti deficitarnost struke, kako bi se zadovoljile potrebe građana i privrede Grada, a sredstva se planiraju budžetom, kaže se u obrazloženju.

  N. Harminc

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja