Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 18.06.2018. Ponedeljak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Obrazovanje
  Univerzitet budućnosti
  13.10.2014.

  Počela školska godina na Univerzitetu Educons

  • Atraktivni studijski programi - šansa za posao
  • Afi rmacija spoja teorijskog znanja i kvalitetne prakse iz privrednog okruženja
  • Mogućnost školovanja i zapošljavanja u državama Centralno-istočne Evrope

  1559_1.jpg

  Svečanim prijemom nove generacije studenata na daljinu, uz proslavu desete godišnjice postojanja i rada Regionalnog centra „Most Hid” d.o.o.u Subotici, Univerzitet Educons je u petak, 3. oktobra zvanično započeo novu akademsku školsku godinu.  U svečanoj sali Visoke tehničke škole, dobrodošlicu je budućim akademcima poželeo i prof. dr Aleksandar Andrejević, rektor Univerziteta iz Sremske Kamenice, koji ih je tom prilikom upoznao sa osnovnim ciljevima visokoškolske institucije. Prema njegovim rečima, osnovni pravci razvoja na koji Univerzitet obraća posebnu pažnju jesu naučnoistraživački razvoj, nastavni proces, međunarodna saradnja i saradnja sa privredom.

  1559_2.jpg

  - Petogodišnja razvojna strategija Univerziteta predviđa studijske programe koji će biti locirani u realnu tražnju poslodavaca.  To znači da ne želimo da školujemo studente, da bi se oni samo školovali. Želimo da obrazujemo studente koji će se sutra zaposliti.

  Imajući u vidu aktuelne potrebe društva i sve specifi čnosti ekonomije na globalnom nivou, studijski programi na Univerzitetu Educons su koncipirani tako da tretiraju one stručne oblasti koju su savremene i atraktivne. Studenti na ovoj visokoškolskoj ustanovi mogu birati između organske proizvodnje (ekološka poljoprivreda), zaštite životne sredine, korporativne bezbednosti, softverskog inžinjerstva, digitalne produkcije, poslovne ekonomije i Akademije klasičnog slikarstva.

  - Sve ove oblasti pripadaju budućnosti i nalaze se u sinhronizaciji sa svim aktivnostima naše zemlje za ulazak u Evropsku uniju, u sinhronizaciji svih zakona.  To su oblasti koje izazivaju sve veće interesovanje poslodavaca, jer će se u njima praviti profi t i izdvajati značajna sredstva za ulaganja i projekte – objašnjava prof. dr Andrejević, uveren da će Educons univerzitet iškolovati kadar koji će biti tražen.

  Znanjem do posla

  Osim što su mladim ljudima ovi studijski programi zanimljivi, oni u njima vide i šansu za posao.  Na Univerzitetu je da im obezbedi kvalitetno obrazovanje. Oni u tome i uspevaju zahvaljujući profesorima izuzetne stručnosti.

  - Puno radimo na tome da naši profesori budu, pre svega, savremeni u transferu znanja.  Oni moraju da budu interesantni u učionici, da korespondiraju i kontaktiraju sa savremenim trendovima i tendencijama u svim navedenim oblastima.  Na taj način mi možemo da garantujemo za znanje koje će sutra kandidovati stručnjake za posao – kaže prof. dr Andrejević i dodaje da je interesovanje studenata svake godine sve veće, jer mladi ljudi prepoznaju realnost i životnost studijskih programa. – Mi smo jedan od retkih univerziteta koji u regionu ima takvu koncepciju razvoja. To je koncepcija tzv. primenjenih nauka.  Mi nemamo „okamenjene“ programe koji treba da funkcionišu dvadeset godina. Naprotiv, ako postavimo jedan program koji treba da traje, recimo, osam godina, mi već na četvrtoj godini osluškujemo šta je to što je novo, jer vreme se isuviše brzo menja, menjaju se zahtevi, strateška opredeljenja.

  Međunarodna i privredna saradnja

  Prepoznajući potrebu za punom implementacijom Bolonjskog procesa, Educons univerzitet je inicirao formiranje organizacije visokoškolskih ustanova pod imenom „Alijansa Univerziteta Centralno-istočne Evrope“.  Alijansa okuplja privatne i državne univerzitete iz Rumunije, Mađarske, Slovačke, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Ukrajine, Slovenije, Albanije.

  - Preko Alijanse mi ostvarujemo mobilnost profesora i studenata.  Ona direktno utiče na podizanje nivoa kvaliteta obrazovanja kako na Edukons univerzitetu tako i na svin univerzitetima koji su članovi Alijanse.  Ujedno omogućava studentima iz Srbije i drugih zemalja da budu deo evropskog obrazovnog prostora – naglašava prof. dr Andrejević, ukazujući da studenti kroz programe ove organizacije imaju mogućnost da svoje studije nastave na bilo kom univerzitetu koji je član Alijanse ili ukoliko žele, da se zaposle u nekoj od država Centralno-istočne Evrope.

  Proces obrazovanja na Univerzitetu Educons ne podrazumeva samo teorijski pristup nastavnom planu i programu, već teži modernom nastavnom procesu.  Menadžment Univerziteta želi da afi rmiše spoj teorijskog znanja stečenog na studijama i kvalitetne prakse iz privrednog okruženja. Zbog toga Univerzitet Edukons intenzivno sarađuje sa privrednim subjektima, lokalnim samoupravama i opštinskim organima. Prema rečima rektora, na Univerzitetu su defi nisani sporazumi koji su svojim sadržajem veoma atraktivni kompanijama.

  - Sporazumom je predviđena mogućnost da naši profesori održe niz stručnih seminara koji su licencirani, gde polaznici za kratko vreme mogu dobiti znanje ali i licencu. Sa druge strane svaka kompanija, u zavisnosti od profi la, ima potrebe za projektima, a mi imamo kapacitete da pomognemo, možemo na osnovu naučno istraživačkih radova da dođemo do relevantnih podataka koje su bitne za kompaniju. Istovremeno želimo studente da odvedemo u kompanije, da na licu mesta i konkretno vide šta i kako se radi.

  Ovde se, međutim ambicije Educons univerziteta ne završavaju.  Želja im je da postanu prvi privatni Univerzitet u regionu koji će imati i svoj međunarodni univerzitetski kampus. To podrazumeva, prema rečima rektora Univerziteta, pored zgrada u kojima se studira, i studentski dom kao i sportske terene.

  - Pre mesec dana je počela izgradnja studentskog doma koji će imati kapacitet od sto ležaja. U planu je da on bude gotov krajem juna 2015. godine, a istovremeno planiramo da polovinom naredne godine počnemo sa izgradnjom i sportske hale. To je anglosaksonski koncept studiranja, gde na jednom mestu imate sve što vam je potrebno – nabraja planove prof. dr Andrejević, ističući da će se u narednih mesec dana formirati i mreža bivših jugoslovenskih republika - Hrvatske, Federacije BiH, Republike Srpske i Crne Gore, te će tako biti pružena mogućnost i deci iz regiona da se uključe u ovaj sistem. - Kada saberete infrastrukturni i programski kapacitet, identifi kujemo se kao Univerzitet koji zaista treba da bude interesantan. Svi studenti koji su deo našeg Univerziteta i koji su deo tog sistema, su studenti o kojima se brine i koji će jednog dana, kada završe studiranje imati iza sebe jednu snažnu instituciju – zaključuje prof. dr Aleksandar Andrejević, rektor Univerziteta.

  Edukons obrazuje kadrove na osnovnim akademskim, diplomskim akademskim (master), specijalističkim akademskim i strukovnim studijama, kao i doktorskim studijama. Svi studijski programi su akreditovani, a od Ministarstva prosvete Republike Srbije dobio je dozvolu za rad 2008. godine.

  O. Petković

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja