Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Politika
  Urediti stanje u Nacionalnom savetu Bunjevaca
  21.10.2014.

  Urediti stanje u Nacionalnom savetu Bunjevaca

  Bunjevačka matica bi trebalo da ima isti status kao i Matica srpska, kao i Bunjevački kulturni centar, koji je i najstarije bunjevačko udruženje.  Nacionalni savet bi trebalo da osnuje i institucije za sve sfere delovanja, a koje sada nedostaju, jer to je prilika za profesionalno upošljavanje mladih kvalifikovanih ljudi i stručnjaka sa znanjem i iskustvom, što do sada nije bio slučaj.  Krucijalno je da uvedemo red u rad Nacionalnog saveta, koji će otkloniti borbu za fotelje i sitne interese, kaže Veljko Vojnić.

  Veljko VojnićIzbori za nacionalne savete su na pragu, a sa Veljkom Vojnićem, odbornikom Srpske napredne stranke i kandidatom za Nacionalni savet na listi broj 9 Bunjevačka stranka – Srđan Evetović, razgovaramo o promenama i izazovima koji predstoje izabranim liderima i članovima Saveta, nakon izbora 26.  oktobra.

  Kakav značaj predstojeći izbori za nacionalne savete imaju za nacionalnu zajednicu Bunjevaca?

  - Izbori za Nacionalni savet Bunjevaca, koji će se održati u nedelju 26. oktobra, za Bunjevce su prevashodno šansa da povrate ugled ovoj svojoj instituciji i da izaberu sposobne ljude koji više neće dozvoliti da Savet, zbog pojedinačnih ličnih interesa ne funkcioniše. Nacionalni saveti nacionalnih manjina su krovne institucije, koje neophodno moraju da unesu novine i programski urede oblasti kulture, obrazovanja, upotrebe jezika i informisanja svake nacionalne zajednice. Zakonom je država prepustila deo ovih nadležnosti nacionalnim manjinama, tako da one mogu putem svojih saveta da se same staraju o svim važnim pitanjima neophodnim za očuvanje svoga identiteta.

  U Nacionalnom savetu Bunjevaca bilo je turbulencija, kakav je Vaš stav o uzrocima nesloge Bunjevaca u prethodnim periodima?

  - Mi trenutno imamo situaciju, da nam je Nacionalni savet raspušten i da deo njegovih nadležnosti obavlja privremeni organ koji nam je resorno Ministarstvo odredilo, što je sramota za sve nas. Tog je mišljenja većina nas Bunjevaca. Činjenica, da su članovi Saveta do sada bili birani pretežno sa lista grupa gradjana i udruženja gradjana, koji se i sada ponovo pojavljuju, navela nas je da se uključimo u proces za izbor članova Nacionalnog saveta, kao lista “Bunjevačka stranka - Srdjan Evetović“ pod rednim brojem 9. Iskustvo nas uči da grupe gradjana i udruženja gradjana, osim retkih izuzetaka, nemaju čvrstu organizaciju, jasno definisane unutrašnje odnose i sredstva za rad, a stvarni ciljevi su im vrlo uski.  Smatramo da zbog toga nije ni moglo doći do jedinstva u odredjivanju najvažnijih zadataka koje bi trebalo da ispuni Nacionalni savet, tako da se to završilo njegovim raspadom.

  Da li su lični interesi ili nesloga oko programskih ciljeva pa i identiteta Bunjevaca pocepali biračko telo bunjevačke nacionalne zajednice?

  - Bilo je očigledno da preovladavaju sitni interesi već na osnovnom pitanju: ko će upravljati Savetom i Bunjevačkim informativnim centrom, koji funkcioniše pod okriljem Saveta.  Osnovno pitanje, umesto pitanja fotelja, trebalo bi da bude: kako će ovaj Savet funkcionisati, koje zadatke bi trebalo da postavi i ispuni, da bi se zaštitili nacionalni interesi nas Bunjevaca.

  Neki Nacionalni saveti su uspeli da obezbede i novac za rad i podršku birača.  Kakav je vaš programski cilj kojim želite unaprediti rad Saveta?

  - Ugledajući se na nacionalne savete drugih nacionalnih manjina, koji funkcionišu odlično, dala je i nama povoda da pokušamo da se direktno uključimo u rad Saveta, jer jednostavno, mora neko ko je čvrsto organizovan, ko ima političkog iskustva i ozbiljne rezultate iza sebe, da se lati posla. Mi smo ti koji možemo ozbiljno pomoći da se prevazidje postojeće stanje, jer imamo sve potrebne uslove.  Imamo kadrove i iskustvo, organizaciju i sposobne pojedince, a što je najvažnije, konkretne ciljeve i rezultate, koje smo postigli, iako nikada nismo bili deo Nacionalnog saveta i nikada nismo učestvovali u njegovom radu.

  Vi ste sa još nekoliko kandidata na Vašoj listi deo odborničke grupe SNS-a u Skupštini Grada. Koliko to iskustvo može pomoći rezultatima NS?

  - Političkim delovanjem smo dokazali da smo uspeli da afirmišemo potrebe naše nacionalne zajednice, a rezultat toga je da najzad i državna uprava i najviši organi obrate pažnju i na Bunjevce.  Poseta Predsednika Republike Srbije Subotici i Predsednika Vlade, koji je tada obavljao funkciju potpredsednika, Bunjevačkoj matici, nije se nikada ranije dogodilo, čime smo posebno zadovoljni, jer nam je bilo važno da država čuje za naše potrebe, da se prikupe sredstva za izdavanje prvih savremenih udžbenika za našu decu, koji ko zna kad bi ugledali svetlost dana da je bilo samo do Nacionalnog saveta. Moram reći da nas je u svemu vodio samo interes naše bunjevačke zajednice.

  Gradska uprava je izdvajala iz budžeta sredstva za rad i NS Bunjevaca, da li ste imali isti tretman kao i drugi nacionalni saveti?

  - Delujemo i delovali smo i kroz organe lokalne samouprave grada Subotice. Izborili smo se da saveti nacionalnih manjina, pa i bunjevačkog, dobiju prema Zakonu, sredstva za svoje delovanje i iz gradskog budžeta, što je od ogromne pomoći u radu, ali ona nisu, po našem mišljenju, iskorišćena na najbolji način, jer se Savet raspao. Mnoga bunjevačka udruženja ne bi realizovala neke od svojih važnih programa i manifestacija, da se nismo angažovali da im se obezbede sredstva iz budžeta Grada ili da im se promovišu programi za koje smo smatrali da treba podržati. Trudili smo se da pomognemo svim udruženjima i organizacijama Bunjevaca, koja su nam se obratila ili od nas očekivala podršku, bez razlike.

  Kakvim programom nameravate da dobijete glasove vaših birača. Šta očekujete ?

  - Naš cilj je da se stvore uslovi za osnivanje Pokrajinskog zavoda za kulturu Bunjevaca. Institucije koja bi kao državna, imala profesionalno uposlene kadrove, čiji bi ključni zadatak bio da kroz naučne, kulturne i umetničke programe bude glavni čuvar bunjevačke nacionalne baštine.  Zaista nije dopustivo da se o tome brinu udruženja gradjana kao do sada. Treba odati poštovanje pojedincima koji su to radili pretežno volonterski, ali to nije način nigde u svetu. Ovo pitanje mora biti postavljeno na najviši organizacioni i državni nivo. Imamo sve spremno da se ovo pitanje reši.

  Standardizacija jezika je zatražena ranije, očekujete li konačno njeno sprovođenje ili izmene?

  - Ne manje važno, je pitanje standardizacije jezika. Da bi mogao da se koristi u zvaničnoj upotrebi, mora da ima standarde, kao i svaki drugi jezik koji je zvaničan. Svi znamo da je jezik živa stvar, da se vremenom menja, razvija i prilagodjava, ali mora da ima utvrdjena pravila iz gramatike i pravopisa.  Tek kao takvog ga možemo u punoj meri izučavati u školama i koristiti kao službeni. S obzirom da je kroz istoriju široko korišten na ovim prostorima, jedan od jakih instrumenata zaštite bi bilo i njegovo uvodjenje kao službenog jezika na teritoriji grada Subotice. Ovo pored standardizacije, zahteva i izmenu važećih propisa, a mi znamo šta i kako treba menjati. Za očuvanje nacionalnog identiteta je važno da se istorija, običaji, kultura i jezik Bunjevaca izučavaju u školama. Zato kao nosioce ovoga posla treba školovati kadrove kroz studijske i doktorske programe. Treba se izboriti da se ovi programi, kao ključni, finansiraju sredstvima budžeta.  Tražićemo da se polaznici na ovim programima stipendiraju nepovratnim sredstvima, ukoliko uspešno završe školovanje.  Osmislili smo i način na koji bi ovo trebalo sprovesti, s obzirom na iskustvo, kojim raspolažemo sa ovom grupom pitanja.

  Tvrdite da interese Bunjevaca zastupaju uglavnom udruženja gradjana. Da li je to dovoljno?

  - To nije dovoljno, jer se sve, uglavnom, svodi na kulturnoumetničke programe i retka štampana ili internet izdanja.  Nekolicina njih se moraju podići na nivo institucija, što znači da imaju školovane profesionalce i jasno definisan plan i program rada, da imaju svoje prostorije i sredstva za rad, da se finansiraju državnim sredstvima i imaju organe upravljanja. Tu pre svega mislimo na Bunjevačku maticu, koja bi trebala imati isti status kao i Matica srpska, što je logično, kao i na Bunjevački kulturni centar u Subotici, koji je i najstarije bunjevačko udruženje itd. Nacionalni savet treba da osnuje i druge neophodne institucije kojima će pokriti sve sfere delovanja, a koje sada nedostaju.  To je ujedno i prilika za profesionalno upošljavanje mladih kvalifikovanih ljudi, ali i ljudi od iskustva i znanja, što do sada gotovo da nije bio slučaj. Ovaj deo smo posebno razradili i pripremili za primenu, ukoliko dobijemo poverenje naših Bunjevaca.

  Optimistički ulazite u predstojeće izbore ?

  - Verujemo da postoji volja kod većine kandidata na svim listama, da se okupe oko ovih programskih zadataka. Smatramo da im je do sada nedostajao neko poput nas, politički organizovanog, da pokaže način kako se dolazi do rešenja u realizaciji ovih ciljeva, koji priznajemo nisu mali.  Moram da naglasim da smo već postigli dogovor sa kandidatima drugih pet izbornih lista oko zajedničkog delovanja i da, ukoliko dobijemo poverenje Bunjevaca, možemo odmah nakon izbora pristupiti poslu. Žao nam je jedino što ideja o zajedničkoj listi nije došla blagovremeno, iako je postojalo raspoloženje da se to desi.  Van dogovora su liste „Bunjevci - mr Suzane Kujundžić Ostojić“ i „Savez bačkih Bunjevaca - Mirko Bajić“ iz dobro poznatih razloga.  Posle izbora bi saradnju mogli ostvariti i sa kandidatima sa liste „ I Bunjevci su gradjani Srbije – Mirjana Savanov“. Ipak poslednju reč imaju naši glasači, naši Bunjevci. Oni će na izborima reći kako će izgledati sastav Nacionalnog saveta Bunjevaca, a verujemo da će u velikom broju da izađu na izbore i glasaju za onog za koga misle da bi treba da dobije njihovo poverenje.

  Nada Harminc

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja