Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Politika
  Bunjevci konačno glasaju za sebe, uprkos svojatanjima
  25.10.2014.

  Mirko Bajić, potpredsednik Skupštine Grada Subotica i predsednik SBB-a

  Bez Nacionalnog saveta, Bunjevci više ne bi postojali kao samostalna, autohtona nacionalna manjina u Republici Srbiji. * Nije Nacionalni savet Bunjevaca raspuštan zbog nesloge i nema tu nikakvih ličnih interesa, jer za tako nešto u Savetu i nema prostora.  Uzroci su u koncepcijskom neslaganju oko mesta i uloge Nacionalnog saveta, ističe Bajić.

  1608_1.jpgSavez Bačkih Bunjevaca poziva sve građane upisane u birački spisak bunjevačke nacionalne manjine, da izađu na izbore 26. oktobra i da glasaju za listu broj jedan, „SAVEZ BAČKIH BUNJEVACA – Mirko Bajić“, da biraju one koji ozbiljno i odgovorno vode politiku, jer to je garancija opstanka i daljeg napretka Bunjevaca. Predsednik SBB-a i potpredsednik Skupštine Grada Mirko Bajić objašnjava pred izbore o Nacionalnim savetima, programske, prioritetne ciljeve i potrebe bunjevačke nacionalne zajednice.

  U Vašem Proglasu naglašavate značaj Nacionalnog saveta i potrebu da Bunjevci samostalno vode politiku, zbog čega je to bitno i zašto su ovi izbori važni?

  -Važni su zato što bez Nacionalnog saveta Bunjevci više ne bi postojali kao samostalna, autohtona nacionalna manjina u Republici Srbiji. Nije tajna da to neki žele, da priželjkuju da se Bunjevci ne izjašnjavaju svojim imenom, nego da budu deo neke druge nacionalne manjine.  Uporna nastojanja da se Bunjevci u svojoj politici dodvoravaju „velikim“ strankama nanose ogromnu štetu. Neće niko brinuti o nama bolje nogo što bi mi sami trebalo da brinemo o sebi.  Politika Saveza bačkih Bunjevaca je u tom pogledu jasna – moramo sami definisati svoje potrebe i interese, za njih se zalagati samostalno i pod svojim imenom, a sarađivati sa svima koji nam mogu pomoći.

  U Nacionalnom savetu je do sada bilo nesloge i turbulencija, šta je uzrok? Da li su lični interesi bili povod raspuštanju Saveta?

  -Nije Nacionalni savet raspuštan zbog nesloge i nema tu nikakvih ličnih interesa, jer za tako nešto u Savetu i nema prostora.  Uzroci su u koncepcijskom neslaganju oko mesta i uloge Nacionalnog saveta. Neki se osećaju ugroženima u ulozi koju su imali u okviru raznih udruženja, dok Savet nije postojao i dok njegovu ulogu nije definisao Zakon.  Očit primer je Udruženje građana „Bunjevačka Matica“, od kada je vodi današnji predsednik Ivan Sedlak. Svima je poznato da se Nacionalni savet oba puta raspuštao upravo voljom današnjeg predsednika Matice, tako što je povlačio „svoje“ ljude iz sastava Saveta i koji je Nacionalni savet javno nazvao „paradržavnom ustanovom“.

  Da li na Vašoj listi ima i članova drugih stranaka?  Neki se hvale kako su na njihovim listama članovi SNS-a, da li je to znak da oni mogu više pomoći nacionalnoj zajednici?

  - Na našoj listi su samo članovi Saveza bačkih Bunjevaca. Već sam rekao da je naš stav da je krajnje vreme da Bunjevci počnu da glasaju za sebe, a ne za druge. Zakon zabranjuje političkim strankama koje nisu stranke manjina, da učestvuju na izborima za Nacionalne savete.  Učešće članova takvih stranaka na listama pod bunjevačkim imenom je izigravanje zakona i upravo to njihovo kandidovanje može biti motivisano jedino ličnim interesima. Zanimljivo je da upravo takvi kandidati najviše govore kako će da sprečavaju nekakve lične interese u savetu.  To je po onoj narodnoj: „držte lopova, dok...“!

  Kakvim programom nameravate da dobijete glasove birača. Šta očekujete?

  - Naš Program je jasan. Javno je objavljen i mi ćemo nastojati da ga sprovedemo. On se u jednoj rečenici može opisati tvrdnjom, da se prava i položaj bunjevačke nacionalne zajednice, kao i svake druge nacionalne zajednice, jedino mogu ostvariti kroz institucije u okviru Zakona.

  Da li ćete i sa kim sarađivati nakon izbora u konstituisanju Nacionalnog saveta?

  - Naravno da hoćemo. Sa svima koji prihvataju ciljeve i zadatke koje smo proklamovali kao interes nacionalne zajednice.

  Optimistički ulazite u predstojeće izbore?

  -Da. Naš je zadatak da jasno postavimo ciljeve i definišemo program. Na biračima je da to ocene i glasaju. Sigurni smo da će Bunjevci upisani u birački spisak dobro proceniti i da će glasati za listu broj 1 – Savez bačkih Bunjevaca – Mirko Bajić.

  PROGLAS Saveza bačkih Bunjevaca

  Zašto su ovo važni izbori za bunjevačku nacionalnu manjinu !

  - Važno je da svi Bunjevci znaju o čemu se stara Nacionalni savet. Savet je Skupština nacionalne manjine koja se stara o četiri oblasti u skladu sa Zakonom, o obrazovanju, informisanju, kulturi i upotrebi jezika. Nije dovoljno imati udruženja i „igrati i pivati“, jer su to samo volonterske neprofitne organizacije koje se finansiraju isključivo iz projekata na konkursima i žive od danas do sutra. Da bi postojali kao autohton južnoslovenski narod, koji danas živi u svojoj matičnoj državi - Republici Srbiji, i da bi se slobodno mogli zvati svojim imenom –Bunjevci, moramo imati Nacionalni savet i Ustanove koje osniva Savet. Nacionalni savet je državna ustanova utemeljena zakonom, a osniva se i bira voljom pripadnika nacionalne manjine na izborima, podvlači Bajić.

  Savez bačkih Bunjevaca naglašava, da se o svojim potrebama moraju Bunjevci starati sami, a da bi trebalo da sarađuje sa svima koji ih priznaju kao Bunjevce, posebno sa državotvornim strankama koje čine vlast u Republici Srbiji.

  - Niko drugi neće rešavati naše probleme, ako ih ne rešavamo sami. Tutorstvo, i navodna briga „velikih“ političkih stranaka, uvek se svodi na ono dobro poznato: „svi nas vole pred izbore“.  Program Saveza bačkih Bunjevaca je jasan, i mi tražimo podršku za samostalnu politiku koju vodimo pod svojim imenom, i koja nas svrstava u red dobro organizovanih, samostalnih i stabilnih nacionalnih zajednica u Srbiji, ističe Bajić.

  Nada Harminc

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja