Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Politika
  U Nacionalnom savitu Bunjevaca više stručnih, a manje podobnih!
  25.10.2014.

  Mirjana Savanov, nosilac liste broj 5, „I Bunjevci su građani Srbije”

  Jedan je od ključnih nosilaca aktivnosti oko uvođenja izbornog predmeta „Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture“ u nastavu za učenike od 1.do 8.  razreda osnovne škule i autor Nastavnog plana i programa za taj izborni predmet, „Bunjevačke čitanke“ i „Metodičkog priručnika“ je Mirjana Savanov. Saradnik je Filozofskog fakulteta u N.Sadu i Balkanološkog instituta u Beogradu na terenskom istraživanju i proučavanju bunjevačkog govora. Ričju, sve što je do sad urađeno u obrazovanju Bunjevaca prošlo je kroz njezine ruke!

  Mirjana SavanovMirjana Savanov je rođena 1973. godine u Subotici, a u Tavankutu i danas živi i radi u OŠ „Matija Gubec“, ko profesor razredne nastave i ko pridavač izbornog predmeta „Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture“. Član je Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine od osnivanja 2003.godine i od tada je pridsidnik Odbora za obrazovanje i Koordinator Aktiva učitelja.

  kakav značaj imaju izbori za Nacionalni savet?

  —Pridstojeći izbori za Nacionalni savit Bunjevaca su od velikog značaja za unapriđivanje rada bunjevačke zajednice u sve četiri oblasti, koje su u nadležnosti Nacionalnog savita, obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotriba jezika i pisma.  Od osnivanja prvog nacionalnog savita, bilo je uključeno tušta ljudi koji su tili da unapride jednu od navedeni oblasti. Međutim, u periodu od jedanaest godina koliko postoji naš Nacionalni savit, pokazalo se koji su to ljudi i timovi koji mogu svojim radom i zalaganjem da daju velik doprinos.  Činjenica je i polako shvatamo da ne mož svako svašta radit, već triba za određene delatnosti angažovat ljude, koji će dati maksimalan doprinos u afi rmisanju i napridovanju bunjevačke zajednice za određenu oblast.  Ako se u narednom periodu budemo dobro kadrovski organizovali i budemo radili profesionalno i stručno, sigurno će kvalitet u radu Nacionalnog savita doprineti uspešnoj afi rmaciji Bunjevaca u svim društvenim segmentima. Na taj način će se kod Bunjevaca učvršćivat nacionalna svist i podiće se nivo nacionalnog izjašnjavanja.

  Predstavnici nekih lista tvrde da se do sada ništa nije uradilo za bunjevačku zajednicu?

  —Nepravedne su izjave pojedinih pridstavnika lista da se do sad ništa nije uradilo za bunjevačku zajednicu, da se nisu štitili bunjevački interesi jel to nije istina.  Rezultati su očigledni, pa ih ni ne moram posebno naglašavat.  S obzirom da sam u Savitu već 11 godina, svidok sam mnogih pokušaja da u savit uđu ljudi kojima je interes Bunjevaca bio na poslidnjem mistu. Takvi ljudi se ponovo pojavljuju na listama sa nerealnim obećanjima. Bojim se da će se ponoviti isto, da će u Savit ponovo ući ljudi kojima je cilj usporit i totalno zakočit rad Savita i napridovanje bunjevačke zajednice. Nažalost, mi, Bunjevci smo često bili žrtve politički trgovina i bunjevački interesi su žrtvovani zarad jeftini politički poena. Bunjevci triba da shvate važnost postojanja kvalitetnog Nacionalnog savita i da izađu na izbore i tako doprinesu napridovanju bunjevačke zajednice.  Moramo bit svesni da drugi neće rešavat interese naše zajednice, i da svojom pasivnošću radimo na štetu svog naroda.

  Koji su prioriteti budućeg nacionalnog saveta Bunjevaca?

  — Do sad je tušta urađeno u oblasti obrazovanja koju i dalje triba unapriđivat. Od uvođenja bunjevačkog u škule postigli smo velik broj dice, škula i pridavača.  Svake škulske godine smo se trudili da nastava bude kvalitetnija.  U narednom periodu zalagaćemo se za podizanje kvaliteta nastave češćim edukacijama nastavnog kadra, zatim realizovanjem uglednih časova za razmenu praktičnih iskustava i uvođenje praćenja rada nastavnog kadra u nadležnosti i Ministarstva prosvete i Bunjevačkog Nacionalnog savita, i na osnovu tog organizovati edukaciju. Zalagaćemo se da već u predškolskim ustanovama animiramo dicu za bunjevački govor putem igrovnih aktivnosti, a u saradnji sa vaspitačima.Zatim bismo uspostavili saradnju sa sridnjim škulama koje pohađaju dica, koja su u osnovnim škulama pohađala bunjevački govor da se osmisle take aktivnosti kojima bi oni mogli svojim vršnjacima pridstavljati bunjevački govor, običaje, kulturu i tradiciju. Za početak te aktivnosti bi bile dva - tri puta godišnje. Prioritet je da svitlost dana ugleda i Bunjevačka čitanka za 3. i 4 razred, a i udžbenici na bunjevačkom od petog do osmog razreda. Cilj je objavljivanje akreditovanog seminara u Katalogu seminara za osnovnu škulu u nadležnosti BNS, a u saradnji sa stručnim društvima.  Zalagaćemo se za dobru saradnju sa svim relevantnim institucijama zaduženim za obrazovanje od lokalnog do državnog nivoa. Nastavićemo terensko istraživanje bunjevačkog govora u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Novom Sadu i Balkanološkim institutom u Beogradu i tako nastaviti jednu od aktivnosti kojom ćemo doprineti stvaranju jednog jezičkog standarda. Za kvalitetno obrazovanje potriban je tim stručnih ljudi koji su spremni da rade i daju potribne rezulate. Prioritet je i formiranje Zavoda za kulturu Bunjevaca koji za sad nemamo.  Na žalost, pokrajinska Skupština nije više godina unazad pokazala spremnost da izglasa odluku za njegovo osnivanje i time zanemarila prava Bunjevaca u jednom od mnogih segmenata u kojima ona nisu ispoštovana.

  Da li zato Vaša lista podsićamo javnost „I Bunjevci su građani Srbije“!

  — To je suština. Želimo da vratimo Dužijancu pod okrilje bunjevačke zajednice jel je to izvorni bunjevački običaj. Svi u varoši ga možemo slavit i u njemu uživat, al se mora znat da pripada Bunjevcima. U oblasti informisanja potribno je nastaviti sve ono što je dosad bilo pozitivno i poboljšati kvalitet informisanja uvođenjem internet radio emisije u trajanju 24 sata i potribna je transparentnost u radu koja će se ogledati kroz objavljivanje zapisnika i odluka sa sednica savita na našem sajtu i u novinama. Namera naše liste je da uđemo u nov nacionalni savit sa što više stručni, vridni i odgovorni ljudi koji su spremni priuzet na sebe odgovorne zadatke i uraditi ih kvalitetno.  Na taj način ćemo otkloniti opasnost da, ko god zaustavi Bunjevce na putu uspeha koji će bit na korist bunjevačke zajednice i svi oni koji budu sarađivali sa nama.Cilj nam je da postignemo da u budućem sazivu ne bude nestručnih članova koji će ugroziti kvalitetan rad i opstanak Nacionalnog savita Bunjevaca. Takođe nameravamo maksimalno uključiti našu omladinu u rad u sve četiri oblasti. Posli izbora bićemo otvoreni za saradnju sa svima koji će prihvatiti našu platformu i radit za Bunjevce.

  Nada Harminc

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja