Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 19.08.2018. Nedelja
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Politika
  Uvik uz svoj narod
  25.10.2014.

  Marko Marjanušić, potpredsednik Bunjevačke matice i nosilac liste 4

  Bunjevačka matica se ključno zalaže za potrebu izučavanja istorije i porekla Bunjevaca kao starog naroda na ovim prostorima i trajno rešavanje statusa Bunjevačke matice, kao krovne institicije kulture Bunjevaca i za formiranje Zavoda za kulturu Bunjevaca.

  Marko MarjanušićBunjevačka matica kao najstarija bunjevačka institucija kulture u gradu i kao krovna intitucija kulture Bunjevaca, iznedrila je i svoju listu broj 4, Bunjevačka matica - Marko Marjanušić, koji je i potpredsednik Bunjevačke matice, ia u prethodnom mandatu i potpredsednik Bunjevačkog Nacionalnog saveta. Marjanušić ističe važnost te institucije koja je izdala na bunjevačkom jeziku 40 raznih izdanja iz oblasti istorije, kulture, poezije, muzike, dramski tekstova, romana. Manifestacije „Večeri utorkom“ sa više desetina programa na kojima su rađene promocije knjiga, slikarske izložbe, poetsko-muzičke večeri, istorijska predavanja, predstavljanje važnih ličnosti iz istorije Bunjevaca i drugi kulturni i umetnički programi.

  —Pred izbore važno je podsetiti i naše glasače da mamo kvalitetnu i jaku listu sa ljudima koji su se do sada istakli, svako na svoj način kroz svoje radne i druge aktivnosti u kulturi, sporta, umetnosti, izučavanju istorije, što potvrđuje da će i u Nacionalnom savetu, ako budu izabrani, moći dati veliki doprinos u realizaciji zacrtanih zadataka iz predložene Platforme i zakona o Nacionlanim savetima. Naglašavam da su sve predložene liste uglavnom u svojim platformama ugradile sve četiri oblasti koje treba da budu osnovni ciljevi rada nacionlanog saveta Bunjevaca.  Ali, smatram da nije najvažnije ono što je napisano ili izgovoreno, već koji će ljudi to odraditi za interese svih Bunjevaca, a ne za svoje lične interese. Mi na listi imamo takve ljude, kaže Marjanušić.

  On naglašava i spremnost za saradnju sa svima onima koji će se zalagati za interese svih Bunjevaca u svim oblastima.

  —Ipak , ne želimo sarađivati sa onima koji svoje lične interese stavljaju ispred Bunjevačkih, i zato očekujemo da će autentični Bunjevci koji su se prepoznali u onome što smo govorili ili napisali, da glasaju za listu broj 4. Bunjevačka matica- Marko Marjanušić, da zajedno pokušamo ostvariti sve zacrtane ciljeve, oko završetka standardizacije bunjevačkog jezika, od čega zavisi službena upotriba jezika i dalji razvoj obrazovanja i informisanja, a pored ostalog i oko strategije razvoja kulture na osnovu koje će se vridnovati programi koji se finansiraju po projektima, izdvaja pored ostalog Marjanušić, naglašavajući i potrebu izučavanja istorije i porekla Bunjevaca ko starog naroda na ovim prostorima, kao i trajno rešavanje statusa Bunjevačke matice kao krovne institicije kulture kod Bunjevaca i formiranje Zavoda za kulturu Bunjevaca.  O Platformi Bunjevačke matice u izborima za Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine, Marjanušić kaže da je za Bunjevačku maticu jedan od najvažniji prioriteta u novom Nacionalnom savetu da se privedu kraju poslovi oko standardizacije bunjevačkog jezika.

  —Svi problemi koji se javljaju u oblasti službene upotribe jezika, obrazovanja i informisanja vezani su za status jezika.  U oblasti kulture nedostaje strategija, o kojoj se stalno govori, a nije postojao interes da se stvarno donese, jel bi se onda stvarno videlo ko se sa čim i na koji način bavi i kako se novci troše.U oblasti informisanja, triba izić iz šablona, u kojem se nalazimo. Nema novi ideja, rubrika novog i savrimenijeg pristupa značajnim temama, a valjda smo se u međuvrimenu razvijali, pa i informisanje triba tome prilagoditi, ko i vrimenu u kome funkcionišemo, ističe nosilac liste broj 4 Marjanušić.

  On kaže i da u obrazovanju mora biti više zastupljena istorija i upoznavanje dece sa autohtonom teorijom o poreklu Bunjevaca.

  —Matica će sve učiniti da se ostvari jedinstvo u funkcionisanju Nacionalnog savita i to prvenstveno na osnovu nacionalnih interesa. Uplitanje političkih, lični i grupni interesa u funkcionisanje Savita dovelo je do podela i uvođenja Privremenog organa upravljanja u oba saziva, što je usporilo rešavanje ključnih pitanja za bunjevački narod. Odnos između Savita, Matice i drugi kulturni društava mora se odvijati u najtešnjoj saradnji i da svako radi poslove koje su mu Zakonom i statutom povereni. Svaki sukob i pokušaj disciplinovanja bilo kojeg subjekta u zajedničkom radu ne doprinosi neophodno potribnom jedinstvu. Mora se svatiti i poštovati i nevladin sektor u ostvarivanju naši prava. Status niti osnivači Matice ne mogu se menjati brez procedure predviđene u statutu Matice i sama najava takvi namera ne doprinosi jedinstvu, objašnjava Marjanušić odnose unutar institucija Bunjevaca.

  Nada Harminc

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja