Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Politika
  Bajić: Bilo je opstrukcije oko rada Nacionalnog saveta
  24.11.2014.

  Konferencija za novinare Saveza bačkih Bunjevaca

  Na konferenciji za novinare Saveza bačkih Bunjevaca, održanoj u sredu 19. novembra, predsednik Mirko Bajić je izneo je da je Savez bačkih Bunjevaca ostvario svoje ciljeve koje je proklamovao u kampanji za izbore za Nacionalni savet, ali da je bilo namera da se "onemogući rad Nacionalnog saveta".

  Mirko BajićStela Bukvić, članica Saveta izabrana na listi SBB, istakla je na konferenciji da je Savez bačkih Bunjevaca najviše doprineo da se uspešno konstituiše novi saziv bunjevačkog Nacionalnog saveta, kao i da će svi članovi Saveta sa liste SBB-a dati pun doprinos za uspešno funkcionisanje Saveta.

  Dragan Kopunović, takođe član Saveta izabran na listi SBB-a, istakao je da je Savet konstituisan na stručnoj, a ne na stranačkoj osnovi.

  Za predsednika Saveta na predlog SBB-a izabrana je mr Suzana Kujundžić Ostojić, a predsednik Izvršnog odbora je Mirko Bajić.  Članovi IO su Mirjana Savanov za oblast obrazovanja, Kata Kuntić za oblast kulture, Tihomir Vrbanović za oblast informisanja i Branko Pokornić, potpredsednik IO, zadužen za saradnju sa lokalnim organima vlasti i Bunjevcima u Mađarskoj.

  Mirko Bajić, predsednik SBB, rekao je da mu je žao što je Nikola Babić prvo prihvatio, a onda neposredno pred konstituisanje Saveta odbio da prihvati funkciju predsednika Izvršnog odbora.

  - Smatrali smo da bi on kao prvi predsednik Saveta i član sa najviše iskustva, najbolje organizovao rad Izvršnog odbora i bili smo iznenađeni njegovim odustajanjem, ali verujemo da je imao opravdane razloge za takvu odluku.  Smatrali smo da je u takvim okolnostima naša obaveza da, kao lista sa najviše osvojenih mandata, prihvatimo odgovornost za vođenje ovog najvažnijeg tela nacionalnog saveta, i prihvatio sam tu funkciju, istakao je Mirko Bajić.

  Bajić je istakao i da je od grupe članova okupljenih oko Veljka Vojnića ispoljena „ jasna namera da se onemogući rad Nacionalnog saveta“.

  - Naime, Veljko Vojnić je na početku radne sednice, na kojoj se vršio izbor predsednika Saveta i Izvršnog odbora, zahtevao prekid rada i odlaganje izbora rukovodeće strukture Nacionalnog saveta, obrazlažući to osporavanjem valjanosti mandata Mirka Bajića i Suzane Kujundžić Ostojić, navodeći članove zakona po osnovu kojih ti mandati navodno nisu legitimni i tražeći da se sednica nastavi tek pošto se dobije tumačenje o legitimnosti mandata. Potpuno je jasno da je to bio smišljen način da se onemogući funkcionisanje Saveta, nakon što nisu uspeli da dobiju većinu, da predsednik Saveta bude Veljko Vojnić. Vojnić nije osporio mandate prilikom verifikacije i Savet je na konstitutivnoj sednici konstituisan i mandati su verifikovani, rekao je pored ostalog Bajić.

  Bajić je naglasio da je takvo osporavanje mandata i zahtev za prekidom iznet na početku prve radne sednice, jasno govori o nameri da se prekine radna sednica i da se predsednik ne izabere.

  -Posledica bi bila katastrofalna, jer je zakonski rok da se usaglasi Statut saveta sa Zakonom 20 dana od dana konstituisanja, a da je uspela namera Vojnića, to se ne bi moglo realizovati i Savet bi bio ponovo raspušten i to na samom početku mandata. Potpuno je jasno da su svi mandati izabranih članova saveta legitimni, o čemu svedoče Rešenja i Uverenja o dodeli mandata izdata od strane Ministarstva za državnu upravi u lokalnu samoupravu. Nema nikakvih sukoba interesa i sve se radi u skladu sa zakonom. Nama je potpuno jasno da su i dalje prisutni oni koji su i do sada radili na urušavanju nacionalnog saveta, koji je kako je poznato u oba predhodna mandata bio raspuštan zbog opstrukcije, i da je reč o istom krugu ljudi. Srećom, posle ovih izbora dovoljan broj članova Saveta čini većinu, i neće dozvoliti da se rad Saveta dovede u pitanje. Svesni smo da će postojati opozicija, ali to će nas samo motivisati da sa većom pažnjom i zalaganjem učestvujemo u radu Saveta, obrazložio je Bajić.

  Pred Nacionalnim savetom je usaglašavanje Statuta sa Zakonom, a nakon toga određivanje sastava svih odbora koji su potrebni da Savet funkcioniše u skladu sa zakonom, što će prema rečima rukovodstva Saceza bačkih Bunjevaca značiti, da je Nacionalnim Savet bunjevačke zajednice postavljen na zdrave noge.

  Nada Harminc

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja