Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 19.08.2018. Nedelja
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Politika
  Gradska vlast učvršćuje rukovođenje u JP
  28.11.2014.

  Za danas najavljena 26. sednica Skupštine Grada, nagoveštava burne rasprave

  Gradsko veće Subotice usvojilo je drugi ovogodišnji rebalans budžeta, a na današnjoj 26.  sednici Skupštine Grada predviđeno je donošenje izmenjene i dopunjene Odluke o budžetu Grada za ovu godinu. Dnevnim redom je predviđeno ukupno 28 tačaka, među kojima su i izbori direktora za 14 javnih i javno-komunalnih preduzeća, pa se očekuje i duga skupštinska sednica, ukoliko bude potrebnog kvoruma, s obzirom na najave opozicije (DS), koja današnji dnevni red Skupštinske sednice ocenjuje skandaloznim, zbog seta predloženih odluka.

  1744_1.jpg
  Odbornici Skupštine danas biraju direktore javnih i javno-komunalnih preduzeća

  Nacrtom drugog rebalansa budžeta Grada Subotice za ovu godinu, predviđeni obim budžeta iznosi 5,27 milijarde dinara, što je za 452,24 miliona dinara, odnosno za 7,90 posto manje, u odnosu na godišnji planirani obim prvim rebalansom.

  Struktura planiranog obima ukazuje na planirani tekući prihod budžeta od 4,60 milijardi dinara (za 33,35 miliona dinara manje od planiranog iznosa prvim rebalansom), planirana primanja od prodaje nefinansijske imovine 287 miliona dinara (207 miliona dinara manje od obima prvog rebalansa), planirana primanja od zaduživanja 132 miliona dinara i preneta neutrošena sredstva u iznosu od 258,7 miliona dinara. Predlaže se,pored ostalog, da se za 100 miliona dinara umanji predviđeni iznos pripadajućeg dela porezu na zarade Gradu Subotica.

  Nisu predviđena, predloženim rebalanskom, primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji, a povlačenje sredstava zajma od EBRD-a, na osnovu Ugovora o zajmu za unapređenje vodnih sistema, na osnovu predloga JKP Vodovod i kanalizacija, kao krajnjeg korisnika sredstava , predviđena su u visini od 128 miliona dinara.

  Ukupni transferi koji se unose u plan predloženim rebalansom, iznose 385,57 miliona dinara.  Planirani fiskalni deficit je 221,8 miliona dinara i u okviru je ograničenja. Predloženim rebalansom su javne investicije i ulaganja budžeta, odnosno izdaci za nabavku nefinansijske imovine, daleko iznad iznosa fiskalnog deficita i iznose 887 miliona dinara.

  Od budžetskih korisnika zatraženo je da sagledaju mogućnosti racionalizacije potrošnje i ušteda, da analiziraju rashode koji se u tekućoj godini izvršavaju u većem obimu nego što je prvobitno planirano i da utvrde liste rashoda, navedeno je u predlogu odluke.

  Drugi ovogodišnji rebalans budžeta odbornici Skupštine grada trebalo bi da razmatraju na današnjoj sednici, iako je iz redova opozicije (DS) upućeno juče, dan pre održavanja sednice, saopštenje kojim Demokratska stranka unapred ocenjuje skandaloznim dnevni red Skupštine Grada, prevashodno zbog, kako navode, „seta odluka kojima se predviđa smanjenje poreza na imovinu tajkunima, vlasnicima mnogobrojnih poslovnih prostora, stotina hektara građevinskog i poljoprivrednog zemljišta, dok za obične građane nema umanjenja poreza na imovinu, kao i odluka kojima se potvrđuje stranački mandat direktorima u JKP”.

  Naime, Gradsko veće je na tri ovonedeljne održane sednice usvojilo, pored ostalih, i odluke prema kojima predlaže Skupštini Grada, da danas imenuje dvanaest direktora javnih i javno komunalnih preduzeća, na mandatni period od četiri godine.

  Svih dvanaest predloga se odnose na aktuelne rukovodioce JP i JKP, koji imaju status vršilaca dužnosti, pa predstoji njihovo imenovanje na četvorogodišnje mandate. Zanimljiva je i odluka Gradskog veća da diplomirani ekonomista mr Zoran Živanović, koji je poslao konkursnu prijavu gotovo u sva javna i JKP, konkurišući za mesto direktora u desetak, verovatno se nadajući da će negde već proći, ne dobije podršku.  Veće nije prihvatilo njegove konkursne molbe ni u preduzećima za koja nisu predloženi direktori, pa se očekuje ponovno raspisivanje konkursa za direktore JKP “Dimničar” i JP “Palić- Ludaš”, jer prijavljeni kandidati nisu prihvaćeni za ta dva preduzeća.  Tako je mr Zoran Živanović „izgubio” i na konkursu za direktora JP „Palić- Ludaš“ iako je bio jedini kandidat, po sprovedenom javnom konkursu za direktora, koji je raspisan 11. septembra ove godine. Naime, izborni postupak je, uz dokaze o ispunjenosti uslova vezanih za radno iskustvo i stručnu spremu, podrazumevao i ocenjivanje stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata, kao i usmeni razgovor sa članovima Komisije i program rada u mandatnom periodu, gde je taj kandidat dobio nedovoljne ocene.

  Gradsko veće je predložilo Skupštini Grada Subotica da ne prihvati predlog za imenovanje direktora JP „Palić- Ludaš“ Palić, jer je kandidat mr Zoran Živanović, diplomirani ekonomista dobio procenom Komisije prosečnu ocenu pet. Predlog za imenovanje direktora JKP „Dimničar“, za koje je konkurisao Slobodan Prokić, diplomirani ekonomista takođe nije usvojen na Veću, jer je kandidat dobio prosečnu ocenu osam, kao i mr Darko Plenk, diplomirani inženjer građevine koji je dobio prosečnu ocenu šest, te mr Zoran Živanović, diplomirani ekonomista, takođe je ocenjen prosečnom ocenom pet.  Kadrovi koji su dobili više prosečne ocene, dobili su podršku Gradskog veća koja je upućena Skupštini Grada kao predlog odluke za imenovanje za direktore u 12 javnih i javno komunalnih preduzeća, gde su bili vršioci dužnosti.

  Skupštini su upućeni predlozi za imenovanje na mesto direktora u JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, Slobodana Miloševa, master inženjera poljoprivrede, koji je ocenjen prosečnom ocenom 12, za direktora JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ Subotica, Blau Petera, diplomiranog inženjera elektrotehnike sa prosečnom ocenom 11, za direktora JKP „Parking“ Subotica, Milorada Slijepčević, diplomiranog ekonomistu, prosečna ocena 10, za direktorku JKP „Subotičke pijace“ Subotica, Ilinku Vukoja, diplomiranu ekonomistkinju, prosečna ocena 10, za čelnicu JKP „Pogrebno“ Subotica, Vesnu Prćić, diplomiranu pravnicu, prosečna ocena 12 , za prvog čoveka JP „Privredno-tehnološki parkovi Subotica“ Subotica, Ivana Saveljića, diplomiranog ekonomistu, prosečna ocena 9, za direktora JP „Radio Subotica“ Subotica, Ljubišu Stepanovića, diplomiranog politikologa, prosečna ocena 12, čelnika JKP “Stadion“ Subotica, Toth Roberta, diplomiraniog ekonomistu, prosečna ocena 12, za direktora JKP „Suboticagas“ Subotica, Dragana Božinovića, diplomiranog ekonomistu, sa prosečnom ocenom 12, za direktora JP „Subotica- trans“ Subotica, Aleksandra Aleksića, diplomiranog ekonomistu, prosečna ocena 11, za direktora JKP „Subotička toplana“ Subotica, Dervu Ahmetovića, diplomiranog ekonomistu, sa prosečnom ocenom 12 i za direktorku JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Tot Godo Valeriju, diplomiranu ekonomistkinju sa prosečnom ocenom 11.

  Predstavnici Komisije i Gradsko veće, dakle, rukovodili su se visokim ocenama i kriterijumima pri odabiru kandidata, gde nije bilo mesta raspravi koje kandidate javnih i javno komunalnih preduzeća su predložile stranke, pa će današnja Skupština, ukoliko bude kvoruma, verovatno nametnuti žestoku raspravu oko izbora kandidata, koji su prema stavovima opozicione Demokratske stranke predloženi, zahvaljujući isključivo stranačkoj pripadnosti.

  Na dnevnom redu je i izbor vršilaca dužnosti glavnih i odgovornih urednika za tri redakcije, srpske, hrvatske i mađarske, u Radio Subotici, zatim usvajaće se i odluka o modelu, metodu i merama za pripremu i rasterećenje subjekta privatizacije JP Radio Subotica.  Na Skupštini je i odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, a pored ostalih tačaka i odluka o izmeni Tarifnog sistema za obračun isporučene toplotne energije kao i dopune Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Grada Subotice u ovoj godini.

  Nada Harminc

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja