Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 19.08.2018. Nedelja
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Komunalije
  Novi tarifni sistem tek od januara
  16.12.2014.

  Dervo Ahmetović, v.d. direktora JKP Subotička Toplana

  Cena grejanja putem toplovoda je i za decembar ista kao i prošle sezone, neće se menjati ni u decembarskim računima, pa će 7,36 dinara koštati utrošeni kilovatčas energije. To znači da bi građani trebalo da imaju iste ili slične iznose na računima, ali važno je istaći da potrošači moraju da se ponašaju kao i prilikom trošenja električne energije. Dakle, koliko energije potroše, toliko će platiti, ističe direktor Ahmetović.

  1818_1.jpg
  Dervo Ahmetović: trenutno bez poskupljenja toplotne energije

  Primena novog tarifnog sistema u obračunu utrošene toplotne energije za potrošače JKP Subotička Toplana odložena je za januar, iako su građani očekivali da će već decembarski račun plaćati prema novom obračunu, pa smo o nastalim promenama i razlozima odlaganja razgovarali sa v.d. direktorom JKP Subotička toplana Dervom Ahmetovićem.

  -Gradsko veće je usvojilo odluku da dvodelni račun ubuduće ne bude primenjivan, nego da se jednodelni račun primenjuje od 1. decembra, ali usaglašavanjem preduzeća Subotička Toplana i Lokalne samouprave, stali smo na stanovište da bi poslovnu godinu ipak trebalo završiti primenom starog obračuna. Stoga je primena novog tarifnog sistema odložena za mesec dana, od 1. januara, kako u preduzeću novi obračun ne bi remetio čitav obračunski sistem, a sa druge strane i sam budžet građana, koji moraju trenutno da izmiruju i stare obaveze i račune za novu grejnu sezonu, kaže direktor Dervo Ahmetović.

  Prema njegovim rečima, cena energenta se neće menjati.

  -Cena će ostati ista kao i prošle sezone, neće se menjati, a 7,36 dinara će koštati utrošeni kilovatčas energije. To znači da bi građani trebalo da imaju iste ili slične iznose račune, ali pri tome je važno istaći da potrošači moraju da se ponašaju kao i prilikom trošenja električne energije.  Dakle, koliko energije potroše, toliko će platiti. Štednja će svakako umanjiti i račune, pa je bitno menjati svest o tome koliko je stepeni u stanu, da li je izolovan prostor koji se greje, da se nepotrebno ne troši energent i ne povećavaju računi, ističe Ahmetović.

  O završnom računu i poslovanju tokom godine, ostvarenoj naplati od strane potrošača, direktor Ahmetović kaže, da najveći deo građana ipak postepeno izmiruje svoje obaveze, ili reprogramira dug.

  -Zadovoljni smo visinom naplate od strane građana, ali moram da istaknem, da pravna lica malo teže izmiruju obaveze.  Pre dve nedelje smo poslali opomene fizičkim licima za neizmirenu potrošnju energije, i to uglavnom za prethodnu grejnu sezonu, bez septembarskog, oktobarskog i novembarskog obračuna, kako bi im omogućili da lakše isplate dug i da ta nenaplaćena potraživanja ne dospeju u kategoriju zastarevanja, odnosno da ne bi izvršitelji morali da naplaćuju te dugove. Obračunom je utvrđeno da je poslato 2050 opomena, to je naplata u iznosu od 36 miliona dinara, a slede i opomene za potraživanja duga od pravnih lica, koji iznosi blizu 50 miliona dinara, a ne radi se o klasičnim proizvodnim preduzećima, nego uglavnom vanprivrednim ustanovama ili budžetskim korisnicima, školama i javnim ustanovama, kaže Ahmetović.

  U toku je izrada godišnjeg plana i programa rada preduzeća, čije usvajanje sledi nakon završnog računa.

  -Krucijalno je da novim Planom bude realizovana investicija u novi kotao, kao i rešavanje 50 podstanica, što je najvažniji preduslov da postignemo planiranu energetsku efikasnost.  Vrednost nije mala, u kotao bi trebalo uložiti oko milion ipo evra, dok je za podstanice potrebno oko 200.000 evra. Takav plan bi doprineo energetskoj uštedi na kojoj je zasnovano čitavo poslovanje naredne godine, jer bi se time i troškovi proizvodnje po jedinici kilovatčasa smanjili a to je temelj realnog Plana za JKP Subotička Toplana, napominje Ahmetović.

  JKP ne može tu investiciju obezbediti sopstvenim sredstvima, već će prema rečima čelnika preduzeća to ulaganje obezbediti kreditnom linijom poslovnih banaka ili već postojećeg kreditnog aranžmana sa KFE4 a delom sopstvenim i bankarskim sredstvima.

  -To će biti zajednička odluka Grada i Toplane, a na osnovu ekonomske analize isplativosti biće doneta i odluka. Plan i program će biti donet do kraja godine, a zatim sledi njegovo usvajanje na Skupštini Grada, verovatno tokom januara, kada bude usvajan i budžet Grada. Naš Plan podrazumeva povećanje stepena korisnosti naših kotlova, koji su trenutno stari, pa rentabilnost zasnivamo na toj ključnoj investiciji, a na građnima je da izvedu sami svoje rentabilne računice, da li ulaganjem u izolaciju ili na drugi način da postignu uštede, podvlači Ahmetović.

  On naglašava da su sve službe preduzeća na raspolaganju potrošačima, da bi se olakšalo servisiranje usluga i mogućnosti građana.

  -Verujem da će sezona proteći bez korišćenja mazuta, koji je znatno skuplji, da će biti dovoljno gasa kao energenta. Mazut isiskuje ne samo veće troškove u proizvodnji, nego stvara i dodatne probleme, jer je sam kotao neophodno čistiti čitava 24 sata da bi se prešlo ponovo sa mazuta na korišćenje gasa. Do 20. decembra sledi potpisivanje novog ugovora sa „Srbijagasom", pa ćemo videti kakva su nova pravila igre i novi obračun gasa prema preduzeću - od strane dobavljača.  Još nemamo saznanja po kojoj ceni će to biti, a ne znamo ni kakav sistem će biti primenjen kod isporuke i naplate cene energenata, koju ne znamo čak ni za januar. Kontinuitet i količina narudžbi i plaćanja obaveza, sigurno će uticati na cenu gasa, koja dve godine nije menjana prema potrošačima, a ubuduće će zavisiti od kriterijuma koji „Srbijagas" odredi prema subotičkom distributeru. Odnos će biti promenjen prema svakom distributeru, zavisno od količine snabdevanja, uredne naplate, pa ubuduće cena može da bude različita za svakog distributera u svakom gradu, ističe prvi čovek JKP Subotička Toplana Dervo Ahmetović, dodajući da sledi usvajanje nacrta novog Zakona o energiji, a pošto Zakon propisuje i uslove snabdevanja, posle usvajanja u Skupštini Srbije, ostaje da preduzeće uskladi svoje poslovanje sa novim zakonskim odredbama snabdevanja i cene gasa.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja