Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Komunalije
  Skuplji gas za potrošače, ubuduće nema fiksne cene
  18.12.2014.

  Dragan Božinović v.d. direktor JKP „Suboticagas”, o novinama Zakona o energetici koji stupa na snagu od 1. januara

  Cena gasa i kod velikih potrošača i građana, zavisiće ubuduće od promene cene derivata nafte na svetskom tržištu i od kursa dinara prema dolaru. S tim, što će to klizanje ili prenošenje povećanja cene, blaže i ređe osetiti građani, mali potrošači u odnosu na industriju. Mada, i kod građana, cena gasa više nikada neće biti fiksna. Od prvog januara, priča prestaje da važi, objašnjava Dragan Božinović..

  1829_1.jpg
  Dragan Božinović: Država brine o
  malom potrošaču

  Novi Zakon o energetici je u formi Nacrta pred Skupštinom Srbije i usvajanjem, a na području gasnog snabdevanja, kada stupi na snagu, donosi značajne novine u toj oblasti, pre svega sasvim novi ambijent poslovanja u toj delatnosti.

  Novi Zakon o energetici sastavljen je u duhu nastupajuće liberalizacije tržišta na polju energetike u Srbiji. Šta to znači za „Srbijagas” i njegove potrošače?

  —Liberalizacija u celini donosi nove izazove u poslovanju, između subjekata, kupaca i prodavaca, i donosi novi način formiranja cena. Kada pominjemo drugačije formiranje cena i liberalizaciju, kao što smo to imali i u političkom žargonu reč – promene, obično čovek pomisli da je u pitanju neki boljitak za krajnjeg konzumenta - za potrošače gasa, ali je u suština ipak u tome da liberalizacija ne znači i manje cene, već iskustvo susednih zemalja, koje su proces liberalizacije u gasnoj industriji počele ranije. Po pravilu ili u većini slučajeva, dolazilo je do povećanja cena energenata.

  Šta novi Zakon donosi potrošačima u Subotici?

  —Zakon donosi novinu, da potrošnja gasa za veće kupce, to su uglavnom veći potrošači industrije i ustanove, moraju se ugovarati sa snabdevačem gasa i što realnije planirati potrošnju, dinamički i to mesecima. Do sada to nije bio slučaj, već je kupac koristio gas koliko mu je potrebno, sa dinamikom koja je njemu odgovarala i za to nije snosio posledice. U praksi, kupac koji ugovori dinamiku i količinu gasa, dužan je da objektivno sagleda kolika će mu biti stvarna potrošnja, jer prema novom Nacrtu zakona i novim pravilima igre, svako prekoračenje od ugovorene količine, iznad ili ispod deset posto, sankcioniše se penalima – odnosno jednostavno rečeno povećanjem cene od strane distributera prema potrošaču. Identični su odnosi i preduzeća i „Srbijagasa”.

  Ko formira novu cenu gasa?

  —Novi Zakon o energetici koji stupa na snagu od 1. januara, doneće i novu cenu gasa za velike potrošače.  Tu cenu sada, za razliku od ranijeg perioda, što je novina, ne formira ubuduće država, nego prodavac i kupac. Dakle, u našem slučaju „Suboticagas” i konkretni potročaš formiraju cenu, a prvenstveno se to odnosi na velike potrošače. Preduzeće kao prodavac i korisnik, kao kupac, unapared stavlja uz ugovor i narudžbenicu, gde unosi količine gasa koje naručuje i rokove kada su mu potrebni. To je važno, jer posledica je da cena gasa neće biti ista za sve velike kupce, kao ranije.  Sada će ona zavisiti uglavnom od cene osnovnog snabdevača „Srbijagasa” prema subotičkom distributeru, koja se primenjuje svakog meseca, od ravnomernosti potrošnje, što je novi korektiv cene, i od solventnosti kupca i njegove sposobnosti, da kaže u kojem roku će da izvršava ugovorne obaveze. Dakle tri faktora, količina (nije ista cena za velikog i za malog potrošača, veći će imati manju cenu, ravnomernost potrošnje takođe predviđa manju cenu, a sposobnost da račun plaća u roku od 15. dana, koliko „Srbijagas” je definisao za većinu korisnika znači- da će takvi korisnici imati povoljniju cenu. Oni koji traže duži rok , da plaćaju do 60 dana, početna cena će im biti u startu veća. Dakle cena gasa i kod velikih potrošača i građana, zavisiće ubuduće od promene cene derivata nafte na svetskom tržištu i od kursa dinara prema dolaru. S tim, što će to klizanje ili prenošenje povećanja cene, blaže i ređe osetiti građani, mali potrošači u odnosu na industriju. Mada, i kod građana, cena gasa više nikada neće biti fiksna. Od prvog januara, ta priča prestaje da važi.

  Ko će za građane odobravati cenu gasa, da li država kao do sada ili dobavljač?

  —Cenu gasa kod građana i dalje će odobravati država, odnosno agencija pri Ministarstvu energetike, ali će ona biti promenljiva i zavisiće od cene gasa do granice i od troškova koje ima „Srbijagas”.  Ta dva faktora će se primenjivati i kod malih potrošača, ali će se ređe primenjivati i sa odlaganjem, najmanje dva meseca od nastupanja promene.

  Kakve još novine donosi novi Zakon, jer poneke deluju zastrašujuće?

  —Novo je i to, iako je još teško i zamisliti, „Suboticagas” će moći, ukoliko bude raspolagao sa većom količinom gasa, da ga ponudi i kupcu u drugim gradovima Srbije, Valjevu, Pirotu i drugima, ali će prodaju gasa moći da ugovaraju i drugi snabdevači iz Srbije, na teritoriji Subotice. Naravno, ako ga imaju. Međutim, dužan je pri tome da osim ponude za gas- plaća i takozvanu mrežarinu, odnosno troškove operativnog distributivnog sistema, troškove za korišćenje gasovodne mreže, kroz koju prolazi gas tuđeg snabdevača.

  Hoće li to uticati na veće šanse distributera da bolje posluju na širem tržištu, znači li to otvaranje ventila svih distributera na tržištu ?

  —Država se sada isključila tu kod većih potrošača, i ako neko nađe jeftiniji gas, u Azerbejdžanu, Rusiji, u Bugarskoj ili kod drugog snabdevača, te ponudi nama taj gas, isplati mu se daplati i mrežarinu lokalnom distributeru, a krajnji korisnik može da dobije pri tome i manju cenu gasa. Otvaraju se dakle tržišni ventili, država se isključuje, zadržava samo regulaciju tržišta kod građana i malih poslovnih potrošača, da bi ih sačuvala, da cene ne bi podivljale i otele se kontroli.  Velika je odgovornost na velikim potrošačima, da objektivno planiraju potrošnju količine gasa koji ugovaraju, zbog novog sankcionisanja balansiranog ugovaranja.  To je za „Suboticagas” kao preduzeće, u nastupajućem periodu, vrlo važna činjenica, jer polovina godišnje potrošnje koju proda „Suboticagas” otpada na velike potrošače, a približno oko 50 posto porošnje su građani i mali korisnici.

  Hoće li to značiti jasnije i transparentnije račune za građane ?

  —Značajno je da će potrošači ubuduće moći da vide sve te elemnte znatno transparentnije , nego na sadašnjim računima elektrodistribucije, da vidi dakle sve komponente koje učestvuju u strukturi gasa. A tu su cena energenta, takse za transport, troškovi operatera, doplatak na kapacitet i potrošač korisnik će videti da li je neka stavka za njega prevelika i da li ima bolju varijantu, odnosno ima mogućnost da seprijavi kod drugog kupca. Vrlo je bitno i smisao poruke svih novina Zakona je, da ukažemo da veliki potrošači moraju da potpišu ugovore sa ditributerom, sa kojim žele, „Suboticagasom” ili nekim drugim snabdevačem. Samo je trenutno Srbijagas dao ponudu svim distributerima u Srbiji, a ako ne potpišu ugovor i o tome se ne obavesti snabdevač Srbijagas, onda po automatizmu takvi potrošači idu na rezervno snabdevanje. A to znači, to može da bude samo još dva meseca, do 60 dana, a tada cena gasa više nije za te potrošače recimo 50 dinara u rezervnom snabdevanju, nego recimo 75 dinara. Znači, mnogo skuplja, te apelujemo na velike potrošače, da to ozbiljno shvate, jer može da im ugrozi poslovanje visoka cena gasa.

  Šta je najvažnije za Plan i program poslovanja u narednoj godini za Suboticagas?

  —Značajno je za poslovanje, s obzirom da je jedini ponuđač još uvek Srbijagas, trazili smo ponudu i od drugih snabdevača, od NIS-a i Rozgas-a, ali su nam odgovorili da nisu u stanju da obezbede gas još uvek. Suboticagas je među retkim partnerima koji uredno servisira dugove i nema obaveza ni duga ni za kamate koje nisu male. Pomogli smo i budžet grada, iz psolovanja za prošlu godinu. Suboticagas će naredne godine nastaviti promotivnui akciju besplatnih priključaka, jer tu tražimo prostor za proširenje tržišta za nove potrošače i kompenziramo time trend smanjenja gasa na svim nivoima u svim delovima Srbije i Evrope.  Devedeset psoto potrošača, predviđa se, smanjiće potrošnju gasa u narednoj godini, pa tražimo nove kupce na taj način. Za sada ih je blizu 9000, a od tog broja u kategoriju velikih, po kriteruijumima važećeg zakona imaćemo ih oko 80, ali pošto je u Nacrt Zakona predviđena količina oko 100.000 kubnih metara potrošnje godišnje – za velike potrošače, mislimo da će takvih biti najviše 30, znači tri puta manje, ako se usvoji predloženi Nacrt Zakona koji bi trebalo do kraja godine da se nađe u Skupštini.

  Kakav rezultat možete očekivati na kraju godine?

  —Očekujemo pozitivan rezultat poslovanja, približno na nivou prošlogodišnjeg rezultata, odnosno na nivou prošlogodišnje dobiti.  To smatramo velikim uspehom, a tokom poslovne godine postigli smo uštede u poslovanju, iako je bilo ulaganja u proširenje gasovodne mreže, u škole, u besplatne priključke i kupovinu uređaja.

  Kakvi su planovi poslovanja i investiranja ?

  —Suboticagas će osnivaču ponuditi pripremljeni Plan, u kojem, poštujući sve odluke vezane za JP, sve inicijtive i zaključke Vlade vezane za planove poslovanja u javnim preduzećima. Preko 700 JP ima osnivača državu u Srbiji, a u smernicama izrade plana, koje je Vlada sročila u 19 tačaka, predviđa mere da se smanje i izbegnu gubici u JP i da se izvrši redukcija investicione potrošnje i smanje troškovi poslovne potrošnje. Sve smo to ugradili u plan, preko ušteda do dobiti. Naš plan sadrži redukovanu investicionu aktivnost, jer sve ambicije se ne mogu pokriti iz tržišne razlike između nabavne i prodajne cene gasa. Ta razlika se može ostvariti samo na nivou bar blagog povećanja količine gasa koji će se potrošiti u narednoj godini.  Upravo to planiramo, uprkos očekivanom smanjenju potrošnje, koju nameravamo kompenzirati povećanjem broja potrošača, besplatnim priključcima u naredne dve godine. Na smanjenje gasa utiče i Ukrajinska kriza, nepredvidivo kretanje kursa dolara i smanjenje platežne moći građana do krajnih granica, stagniranje industrije u Srbiji. Svi ti faktori uticaće i na realizaciju planova.

  Kakvi sve rizici još postoje za potrošače?

  —Iznosi koji će ubuduće kod velikih potrošača korigovati ugovorenu cenu gasa na više vezani su za neispoštovanu ugovorenu potrošnju, ti rizici u količinama u balansiranju, odnos dinara i dolara i poštovanje ugovornih rokova plaćanja, gde prva dva faktora za krajnje kupce su uglavnom nepredvidivi.  To znači recimo da za potrošače kao Naša radost, recimo, zavisiće od spoljnih temperatura u pojedinim mesecima. Tu kupac može teško da predvidi dinamiku potrošnje i količinu, zavisiće i od planova proizvodnje i u industriji, što se i može predvideti i korigovati, a korektiv roka plaćanja se uglavnom može predvideti.

  Imenovanje

  Pitanje koje nije vezano za poslovanje. Gradsko veće je u prethodnom periodu okončalo Gradski postupak oko imenovanja direktora JKP, a Vi se niste našli na dnevnom redu, te ste uprkos najvišoj oceni Komisije još u v.d.statusu?

  —Razlozi ne proizilaze za to nečinjenje iz okonačnog Konkursnog postupka i ja se nadam da će na nekoj od narednih skupštinskih sednica i to pitanje biti rešeno, kaže Dragan Božinović.

  Nada Harminc

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja