Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.06.2018. Petak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Zdravstvo
  Stigli aparati za fizikalnu medicinu
  12.02.2015.

  Odeljenje za rehabilitaciju u bolnici dobilo novu opremu

  Služba za rehabilitaciju Opšte bolnice Subotica, dobila je tokom protekle nedelje novu opremu, aparate za fi zikalnu medicinu.

  Donaciju vrednu oko 3,1 milion dinara obezbedilo je Osnovno javno tužilaštvo u Subotici, preko Instituta oportuniteta. Na ovaj način je obnovljena oprema koja će olakšati rad na pomenutom odeljenju, koje inače dnevno poseti i do 400 pacijenata.

  2027_1.jpg

  — S obzirom da su aparati na našem odeljenju poslednji put kupovani osamdesetih godina, već su krajnje dotrajali i podložni kvarovima, pa je to otežavalo naš rad. Ova donacija će nam zato omogućiti obnovu i lakši i bolji rad. Fizikalna terapija koristi različite oblike fi zičkih agenasa u terapiji.  Dobili smo parafi nski kazan koji nam je neophodan za termo terapiju, aparate za kompresivno- vakumsku terapiju koja služi hipobaričnoj terapiji, aparate za različitu primenu struje tipa lasera, diadinamičkih aparata, magnet aparat sa propratnim stolom i druge. Radi se praktično o dvadesetak aparata gde neki od njih imaju mogućnost istovremene primene na dva pacijenta, što nama tehnički olakšava i ubrzava rad — navela je dr Nevenka Kosanović iz Službe za fi zikalnu medicinu i rehabilitaciju.

  2027_2.jpg

  Primena Instituta oportuniteta u kaznenoj politici moguća je samo ukoliko se radi o lakšim krivičnim delima. Mera se može primeniti samo jednom i pod uslovom da lice nije povratnik u izvršenju dela. Odlaganje krivičnog gonjenja, kako se još zove ova mera, vrši se prema naredbi tužioca u kojoj licu nalaže uplatu određene svote novca u dobrotvorne svrhe. Ukoliko osumnjičeni ispoštuje naredbu i postupi po istoj, krivična prijava se odbacuje.

  2027_3.jpg

  — U toj naredbi tačno stoji broj žiro računa na koji treba da se uplati novac, rok u kojem je lice dužno da ispuni tu obavezu a koji inače ne može biti duži od godinu dana zakonski. Zato to i zovemo odlaganje krivičnog gonjenja, gde javni tužilac uslovno odloži krivično gonjenje, da bi lice moglo da ispuni svoju obavezu, te da na taj način, nakon toga javni tužilac odbaci krivičnu prijavu. Dešavaju se slučajevi da lice prihvati obavezu, meru i oportunitet, ali ne ispuni svoju obavezu odnosno ne plati novčani iznos u humanitarne svrhe. U tom slučaju je javni tužilac dužan da pokrene postupak protiv tog lica — navela je Vukica Vidaković, PR Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici.

  Odeljenje fi zikalne terapije u subotičkoj bolnici sastoji se od dve radne jedinice, ambulatnog dela gde se sprovodi terapija za eksterne i pacijente koji mogu samostalno da se kreću i stacionarnog dela gde su zbrinuti funkcionalno teško onesposobljeni pacijenti. Ovo je inače jedno od najstarijih odeljenja u subotičkoj bolnici.

  A. Šiška

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja