Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.06.2018. Petak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Zdravstvo
  Prekid štrajka prosvetara
  14.02.2015.

  Sindikat zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi grada Subotice najavio za 18. februar

  Štrajk zaposlenih u osnovnim i srednjim školama prekida se 18. februara, Odlukom Republičkog odbora sindikata obrazovanja Srbije, od 23. januara 2015. godine i potpisanim Sporazumom o rešavanju spornih pitanja i PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, 11. februara, od strane sindikata obrazovanja Srbije i GSPRS Nezavisnost.

  Zorica KaranovićSindikat radnika u prosveti Srbije GSPRS Nezavisnost, Unija sindikata prosvetnih radnika Srtbije i Sindikat obrazovanja Srbije i Vlada, radi rešavanja štrajka zaposlenih u prosveti, 11. februara razmatrali su u Beogradu Sporazum o rešavanju spornih pitanja. Vlada i reprezentativni sindikati - Sindikat obrazovanja Srbije i GSPRS Nezavisnost potpisali su Sporazum i Kolektivni ugovor.

  —Predstavniici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prihvatili su predlog sindikata obrazovanja Srbije i GSPRS Nezavisnost, da preostala dva sindikata , koji još uvek nisu održali sednice svojih glavnih odbora, Sporazum i Posebni Kolektivni ugovor potpišu 18. februara 2015. godine. Inače, Sporazum o spornim pitanjima sadrži deset tačaka, kojima su sada regulisane aktivnosti sindikata i Vlade u narednom periodu, sa rokovima za isplate nagrada i pomoći zaposlenima u osnovnom i srednjem obrazovanju i domovima učenika, za izradu Zakona o platnim razredima i grupama i Zakona o osnovama sistema obrazovanja, kaže Zorica Karanović, predsednica Odbora zaposlenih u obrazovanju grada Subotice.

  Karanovićeva ističe, da protiv zaposlenih, koji su učesvovali u štrajku, koji je trajao nepuna tri meseca, neće biti preduzimane disciplinske mere, niti će im biti umanjene zarade.

  —To znači da su potpisivanjem ovog Sporazuma, reprezentativni sindikati u četvrtak, 12. februara doneli odluku o prestanku štrajka i praćenju realizacije Sporazuma, kojim se Vlada obavezala i da će do 1. juna isplatiti nagrade i pomoć u iznosu do visine zarade zaposlenih, da će 1. januara 2016. godine doneti Zakon kojim će urediti plate zaposlenih u javnom sektoru, čime bi se poboljšao materijalni položaj zaposlenih u obrazovanju, da će se doneti zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, čija je primena predviđena od 1. septembra 2015.  godine. Takođe, resorno ministarstvo se obavezalo da će prilikom izrade Nacrta Zakona iz oblasti obrazovanja uključiti predstavnike sindikata, potpisnike Sporazuma, kao i da će predstavnicima reprezentativnih sindikata omogućiti uvid u realizaciju i praćenje budžeta, te da će sa potpisnicima Sporazuma raditi na planu racionalizacije i predlogu da se eventualne uštede u budžetu iskoriste za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, ističe Zorica Karanović.

  Dva sindikata još nisu potpisala Sporazum, da li njihove odluke o usaglašavanju utiču na bilo koji način na tok nastavnog procesa.

  —Od ta dva sindikata ne zavisi konačna odluka o normalizaciji nastavnog procesa, a oni koji ne potpišu Sporazum, biće uskraćeni za neka prava iz Posebnog Kolektivnog ugovora, naglašava predsednica Odbora.

  Na pitanje da li je okončano potpisivanje kolektivnih ugovora u obrazovanju, Karanovićeva objašnjava, da nije još završen potpuno taj posao, odnosno da je u toku rad na Kolektivnom ugovoru za visoko obrazovanje, a nakon toga sledi rad na kolektivnim ugovorima za predškolsko obrazovanje i studentski standard.

  Nada Harminc

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja