Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.06.2018. Petak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Zdravstvo
  Redovi isti kao i ranijih godina
  18.02.2015.

  Iako gužve na šalterima subotičke fi lijale RFZO danima ne jenjavaju

  •Na šalterima subotičke Filijale RFZO danima vladaju velike gužve. Građani stoje u dugačkim redovima čekajući da obave svoje poslove, a u Filijali tvrde da je veliki priliv stranaka u ovo vreme isti već godinama

  2053_1.jpgKao glavni razlozi dugačkih redova sugrađana pred šalterima navode se brojni poslovi aktuelni za ovo doba godine kao što su produžavanje velikog broja Ugovora o radu koji ističu poslednjeg dana prethodne godine, izdavanje markica zdravstvenog osiguranja za zdravstvene knjižice zaposlenih lica i članova njihovih porodica čiji je rok overe istekao poslednjeg dana prethodne godine, što je inače slučaj kod svih poslodavaca koji uredno izmiruju doprinose za zdravstveno osiguranje. Takođe, tvrde u Filijali posla ima i oko štampanja novih knjižica u slučaju da su sva mesta za overu popunjena i nema prostora za markicu.

  Ipak, kao najvažniji razlog za gužve na šalterima navodi se veliki broj osiguranih lica koji se u januaru i februaru svake godine javljaju službenicima Filijale, jer žele izdavanje potvrda o oslobađanju plaćanja participacije (UP-2), i potvrda o pravu na preglede i lečenje bolesti usta i zuba na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ( S potvrda), koje se izdaju za svaku kalendarsku godinu. Ove potvrde važe do kraja ove godine, a kako kažu u subotičkoj Filijali RFZO i u narednoj, sve dok na snagu ne stupi novi Pravilnik koji reguliše ovu materiju.

  Ove godine, 14. januara, na snagu je stupio i Pravilnik koji reguliše pitanje plaćanja participacije i uslove za oslobađanje plaćanja iste za ovu godinu. U Filijali objašnjavaju šta je novo doneo ovaj propis.

  — Za sva lica koja žive u domaćinstvu a u kojem su prihodi ispod određenog imovinskog cenzusa, izdaje se potvrda UP-2 obrazac, na osnovu kojeg se osigurana lica oslobađaju plaćanja učešća u troškovima zdravstvene zaštite odnosno participacije.  Od 14. januara izdali smo 5.200 S potvrda i UP-2 obrazaca, što je 346 obrađenih i usvojenih zahteva na dnevnom nivou.  Obzirom da je protekle godine broj ovih potvrda prešao brojku od 11.000, nadamo se da će uskoro pritisak stranaka početi da jenjava, jer je polovina prošlogodišnje cifre dostignuta. Važno je da objasnimo i da u ovaj broj od 346 izdatih potvrda ne uračunavamo zahteve koji su zbog neispunjavanja propisanih uslova odbijeni, a čija obrada i utvrđivanje činjenica takođe iziskuju vreme i rad naših službenika. Naš odsek zadužen za obavljanje svih ovih poslova ima na raspolaganu četiri referenta za prijem stranaka i obradu pomenutih zahteva, te Filijala u ovom periodu angažuje dodatno najmanje dva do tri zaposlena, pa na šalteru radi šest zaposlenih.  To praktično znači da dnevno imamo i više od hiljadu raznih zahteva, prijava, odjava, overa i slično, ili oko 160 po jednom službeniku, što je veliki broj i izuzetna opterećenost za službenike.  Činimo dakle sve kako bi se ubrzao rad i smanjile gužve na šalterima — objašnjava Milan Predojević, načelnik odelenja za zdravstveno osiguranje subotičke fi lijale RFZO.

  Novine u overavanju knjižica

  Novine u overavanju ovih zdravstvenih dokumenata koje su na snazi od 29. januara ove godine su da je obezbeđeno dostavljanje podataka od Poreske Uprave o svim zaduženjima poslodavaca za poreze i doprinose i o uplatama po tim zaduženjima.  — Do 28. januara ove godine, Filijala je raspolagala jedino podacima o zaduženjima i uplatama za period do 28. februara 2014. godine, dok su za period nakon ovog datuma, poslodavci kao dokaz o uplaćenim dospelim doprinosima, dostavljali Uverenje iz Poreske Uprave ili Izvode iz pojedinačne poreske prijave za poreze i doprinose po odbitku iz elektronske baze podataka Poreske Uprave. Od 29. januara, ukoliko su prema podacima Poreske Uprave svi dospeli doprinosi uplaćeni, poslodavac ne mora da dostavlja bilo kakav dokaz o izmirenim obavezama po osnovu doprinosa radi izdavanja markica zdravstvenog osiguranja. Međutim, ukoliko prema podacima Poreske Uprave elektronskim putem svi dospeli doprinosi nisu uplaćeni, a poslodavac tvrdi da su isti izmireni, radi izdavanja markica potrebno je dostaviti Uverenje Poreske Uprave o tome da su svi doprinosi dospeli na naplatu i uplaćeni — kaže Predojević.

  Izuzetno, navode u Filijali, za period od 1. marta 2014. godine, u slučaju da Filijala može da utvrdi na osnovu iz pojedinačne Poreske prijave za porez i doprinose po odbitku iz elektronske baze podataka Poreske Uprave da su doprinosi uplaćeni, izdaće se markice zdravstvenog osiguranja. Izdavanje markica za zdravstveno osiguranje kod poslodavaca koji imaju dug po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, ali su započeli sa plaćanjem istog, obavlja se kao i do sada, na osnovu izvoda iz pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku iz elektronske baze podataka Poreske Uprave, tvrde nadležni.

  U Filijali je na snazi još jedna novina vezana za izdavanje potvrda o oslobađanju plaćanja participacije (UP-2). Umesto izdavanja posebnog UP-2 obrasca, za ovu godinu, podatak o tome da je lice oslobođeno plaćanja participacije odnosno da ispunjava uslove da koristi zdravstvenu zaštitu u punom iznosu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, upisuje se u zdravstvenu knjižicu u rubriku - upozorenje.

  A. Šiška

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja