Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.06.2018. Petak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Obrazovanje
  Okrugli sto za zaposlene u srednjim školama Subotice
  16.11.2013.

  „Trgovina ljudima nije mit" je slogan okruglog stola, koji je održan u utorak 12. novembra u Gradskoj kući. Okrugli sto je održan za stručnjake (psihologe, pedagoge, profesore građanskog vaspitanja,  koordinatore učeničkih parlamenata, razredne starešine) i zainteresovane koji rade u srednjim školama. Učesnike je pozdravila Suzana Čepo,predstavnica Edukativnog centra Roma, a dalja objašnjenja i ukazivanje na značaj rešavanja problema iz više uglova, dali su dr Etela Jerinkić, članica Gradskog veća za obrazovanje, Dijana Prćić, direktorica Centra za socijalni rad i koordinatorka Lokalne mreže za borbu protiv trgovine ljudima, Mario Šili, pravnik Centra za socijalni rad, i Vesna Kačar, socijalni radnik Centra za socijalni rad.

   217_1.jpg

  Organizator održanog Okruglog stola je Lokalna mreža za borbu protiv trgovine ljudima, a koordinator i nosilac je Centar za socijalni Grada Subotice, koji je zajedno sa ostalim članicama (PU Subotica, Više javno tužilaštvo, Dom zdravlja Subotica, Udruženje „Stav+", Edukativni centar Roma, Kancelarija za mlade Grada Subotice, RFZO - Filijala Subotica, NSZ - filijala Subotica, Crveni krst Subotica, Grad Subotica) okupljen oko projekta „Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima". Projekat  se sprovodi u partnerstvu sa Novosadskim humanitarnim centrom, i u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Finansira se od strane Evropske unije, Kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa civilnim društvom i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju.

   

  Cilj Okruglog stola je da  zaposlenima i stručnim licima koji rade sa srednjoškolcima predstavi dosadašnji rad Mreže, planove za naredni period, zakonske propise, načine na koje mogu prepoznati potencijalnu pojavu trgovine ljudima, kao i da se ukaže na potrebu međusobne saradnje i edukovanja zaposlenih u školama - kako bi u svoj rad sa učenicima mogli uključiti i problematiku trgovine ljudima.
  Okruglom stolu je prisustvovalo desetak stručnih lica, iz 4 srednje škole - koji žele učenike da upoznaju sa ovom problematikom i primene je u radu sa njima. Prisustvovali su profesori, pedagozi, psiholozi, logopedi, razredne starešine - iz Gimnazije „Svetozar Marković", Tehničke škole „Ivan Sarić", Politehničke škole i Školskog centra vaspitanja i obrazovanja slušno oštećena lica Subotica. Nakon razgovora i diskusije, učesnicima je podeljen potreban materijal za detaljnije upoznavanje sa ovim problemom.

   


  Etela Jerinkić, je istakla da je potrebno raditi na prevenciji problema, na edukovanju i mladih i onih koji rade sa njima, da je potrebno prepoznati ko su prve moguće žrtve trgovine ljudima, a to su naročito deca - učenici koji su marginalizovani, slabiji u učenju, koji nemaju adekvatnu podršku i često izostaju iz škole.

   


  Dijana Prćić, je istakla kako što više ustanova, institucija, udruženja, mladi - kao i šira javnost treba da budu uključeni u prepoznavanje problema trgovine ljudima, jer se saradnjom postižu bolji rezultati u sprečavanju ove savremene vrste ropstva, koja se često krije iza primamljivih ponuda za posao. A iako su devojčice i žene češće žrtve, ni mladići i muškarci nisu pošteđeni. Ranije, u septembru ove godine, aktivu direktora osnovnih i srednjih škola predstavljene su članice Mreže, kao i plan za narednih 6 meseci, a u oktobru je organizovana tribina - na kojoj je prisustvovalo preko 200 učenika osnovnih i srednjih škola.

  Do kraja 2013., planiraju se predavanja i za stručna lica u osnovnim školama, OŠ „J.J. Zmaj", OŠ „Sečenji Ištvan" i OŠ „Matko Vuković".

  T.S.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja