Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Komunalije
  Izgradnja Regionalne deponije počinje u julu!?
  16.04.2015.

  Jedna značajna investicija konačno pred početkom izgradnje

  • Posle sedam godina, završene su pripreme za uvođenje sistema regionalnog upravljanja otpadom za sedam opština severne Bačke. Najveći deo sredstava obezbeđen nepovratno iz IPA fonda. Od 2017. godine, otpad će se nositi na regionalnu deponiju, a građani će razvrstavati kućno smeće

  2278_1.jpg
  Mapa regiona sa transfer stanicama i reciklažnim dvorištima

  Kada je između sedam opština severne Bačke – Bačke Topole, Malog Iđoša, Kanjiže, Sente, Čoke, Novog Kneževca i Subotice potpisan sporazum o izgradnji Regionalne deponije smeća, teško da će se neko još setiti koliko je prvobitno bilo planirano da bude rok njenog završetka, ali da se odužilo – odužilo se! Da li je i zbog čega bilo potrebno toliko godina da ova investicija bude realizovana i da postoji preduzeće „Regionalna deponija u izgradnji“? Ovo je prvo pitanje koje smo uputili Andrei Kikić, direktorici preduzeća.

  Andrea Kikić„Da bih odgovorila na to pitanje, smatram bitnim da objasnim proceduru koja je potrebna da se ovakva investicija realizuje.  U najkraćem, počeli smo kao preduzeće sa aktivnostima od 1. marta 2008. godine i prvi zadatak bio nam je da izaberemo lokaciju za deponiju. Prema Prostornom planu grada Subotice, imali smo tri potencijalne lokacije od kojih je jedna je odmah otpala, a od ostale dve gradu smo predložili onu za koju smo mislili da je povoljnija. Odlučeno je da se za obe izradi Generalni projekat sa prethodnom studijom opravdanosti i njime je potvrđeno naše opredeljenje za parcelu između Oroma i Bikova.  Državna reviziona komisija dala je za nju saglasnost, ali se nije složio predstavnik Kanjiže.  Zakon traži konsenzus ili da Pokrajinski Sekretarijat nadležan za zaštitu životne sredine donese odluku i predloži je vladi Republike Srbije. To je učinjeno tokom 2009. i 2010. godine, kada je vlada odobrila predloženu lokaciju. Od tada, do sredine 2012. godine rešavani su imovinsko-pravni odnosi, izrađena sva potrebna tehnička dokumentacija, izvršena promena namene zemljišta od poljoprivrednog u građevinsko, a grad je postao vlasnik parcele.  Paralelno smo radili na obezbeđivanju sredstava iz IPA fonda.  Državna reviziona komisija dala je saglasnost na Studiju o opravdanosti, izrađena je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu...“

  Da li je moglo brže?

  Dve godine za izbor lokacije, dve godine za pripremu tehničke dokumentacije, kao i činjenica da je početak izgradnje Regionalne deponije bio u stalnom kašnjenju?  Da li je sve moglo u kraćem periodu da se reši?

  „Nije bilo zastoja i nije bilo kašnjenja, jednostavno, postupak koji se morao sprovesti je zahtevao toliko vremena. (U pitanju je bilo nepovratnih oko 17 miliona evra – prim.M.R.). Moram da kažem da su polovinom 2012. godine obezbeđena sredstva iz IPA fonda, s tim da je finansijski sporazum između vlade Republike Srbije i Delegacije Evropske unije potpisan u decembru.  Njime su se stekli uslovi da sredstva postanu aktivna, to jest dostupna i 2013. je sačinjena tenderska dokumentacija od oko 800 stranica, a javna nabavka je objavljena u listu Evropske unije 31. oktobra. Izvođačima su za pripremu ponuda na raspolaganju bila tri meseca, ali neki su tražili od Delegacije i dobili produženje za još mesec dana, jer je bio u pitanju zaista veliki tender. To je jedino zakašnjenje.  Ponude su otvorene 3. marta 2014. godine i mesec dana nakon toga trajala je evaluacija -vrednovanje ponuda.  Sledila je procedura o donošenju Odluke o izboru izvođača a ugovor je potpisan 25. avgusta“.

  Ko su bili najpovoljniji ponuđači koji su dobili posao izgradnje Regionalne deponije, koliko će im biti plaćeno i kada je rok za završetak radova?

  „Izvođač je konzorcijum od dve firme iz Srbije i jedne iz Italije.  To su „Set“ Šabac, „Instalinženjering“ Novi Sad i firma „Ibi“ iz Italije. Nakon potpisivanja ugovora, imali su rok od šest meseci da utvrde datum početka radova, ali su to učinili u prilično kratkom roku i odredili su 28. oktobar 2014. godine.  S obzirom da je rok za realizaciju po ugovoru 27 meseci, oni treba da okončaju obaveze 28.  januara 2017. godine. Za svaki dan zakašnjenja predviđeni su penali od 0,5 odsto vrednosti investicije! Pripremni radovi je trebalo da počnu u martu, ali s obzirom da je u međuvremenu izmenjen Zakon o planiranju i gradnji koji to ne predviđa, već zahteva odmah građevinsku dozvolu, početak će se desiti u julu i neće uticati, nadamo se, na krajnji rok “.

  Selekcija otpada – i po kućama!

  Osim dela deponije i objekata na samoj lokaciji, sa kompostilištem i linijom za separaciju otpada, sistem regionalnog upravljanja smećem, činiće i tri transfer stanice i osam reciklažnih dvorišta, objašnjava Andrea Kikić:

  „Za izgradnju transfer stanica smo takođe obezbedili sredstva iz IPA fonda kao i za reciklažna dvorišta pored njih. Svaka opština imaće po jedno takvo dvorište, a Subotica dva. U našem regionu oko 270.000 stanovnika generiše godišnje oko 80.000 tona otpada.  Plan je da se otpad iz opština koje su udaljenije od Regionalne deponije dovozi auto-smećarima do transfer stanica gde će se pretovarati u takozvane rolokontejnere, kapaciteta 32 kubna metra i voziti do deponije. Korist transfer stanica je smanjenje transportnih troškova i zagađenja životne sredine jer će se manji broj vozila kretati do regionalne deponije. Uloga reciklažnih dvorišta biće da se građanima obezbedi prostor gde će moći da donesu svoj kabasti otpad – građevinski šut, zeleni otpad i posebne vrste otpada kao što su fluorescentne cevi, elektronski otpad, otpadna ulja, baterije i slično. U domaćinstvima, svako će dobiti po još jednu posudu za smeće u koju će odlagati isključivo papir, plastiku, metal i aluminijum. On će se odvoziti određenim danima. Preduzećima će biti kupljena vozila, autosmećari“.

  Šta će biti sa opasnim otpadom, kako će se on skladištiti i da li će građani moći da se u ovakvom sistemu upravljanja oslobode i elektronskog otpada?

  „U reciklažnim dvorištima će se obezbediti prostor za privremeno bezbedno skladištenje posebnog otpada za određeni period i postoje precizni propisi na koji to način treba da se uradi.  Kada se sakupi određena količina, zavisno od tržišnih uslova ili će se voziti direktno u postrojenja za preradu te vrste otpada, ili na regionalnu deponiju gde će biti veći magacin za njegovo skladištenje, a odatle na preradu ili uništenje ili će se pak predati ovlašćenim operaterima.  Elektronski otpad neće se odnositi iz kuća, nego će građani moći da ga donesu“.

  Stručnjaci za ljudske resurse, angažovani od strane Evropske unije, rade na pripremi programa na koji način da se novi sistem upravljanja otpadom i potreba za selekcijom na samom izvoru nastanka, kod kuće, što bolje objasni i približi građanima, a to će se raditi tokom 2016.  godine.

  Bikovački put

  „U vreme kada je odabrana lokacija za regionalnu deponiju, Bikovački put bio je u veoma lošem stanju, u međuvremenu je proširen na 5,5 metara i većim delom je presvučen novim asfaltom.  Postoje problematične deonice gde je širina svega 4,2 metra i to unutar samog naselja. Zavod za urbanizam radi na tome kako da se proširi put, što je potrebno ne samo zbog ove investicije nego i transporta koji se inače odvija na njemu. Znamo da nije idealna situacija, ali na Bikovačkom putu neće biti većeg transporta prilikom izgradnje deponije nego u vreme kada je kampanja šećerne repe. Osim ovoga, nastojimo da se izgradi put koji će povezati Orom i Čantavir, u dužini od 7 kilometara.  Za ovo su potrebna velika sredstva i grad je aplicirao za njih u Pokrajini, a ako to ne bude uspelo plan je da se pokuša kod IPA fonda“, kaže Andrea Kikić.

  M.Radojčin

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja