Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.08.2018. Sreda
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Komunalije
  Predstavljen Nacrt prostornog plana za „Subotičke pustare i jezera“
  Nestaće jezero Majdan!
  27.04.2015.

  Posebna namena obuhvata tri zaštićena područja: Subotičku peščaru, Ludaško jezero i Selevenjske pustare. Određuju se stepen zaštite, pravila gradnje i pravci razvoja kompleksa koji je dobio jedinstven naziv „Subotičke pustare i jezera“, a deo Plana se odnosi i na opštinu Kanjiža.

  2325_1.jpg

  Predstavnici javnog preduzeća Zavod za urbanizam Vojvodine, čiji stručnjaci su autori Nacrta prostornog plana, kao i strateške procene njegovog uticaja na životnu sredinu, održali su protekle nedelje u Subotici prezentaciju u sklopu javnog uvida na kojem je ovaj plan do 30.  aprila.

  -U odnosu na Prostorni plan grada Subotice koji je delimično tretirao prostor zaštićenih područja, ovaj Plan područja posebne namene ih je kompletno uredio na teritoriji Subotice a delom i Kanjiže. Naravno ta pravila uređenja i građenja su usklađena sa uredbama koje su donete za sva tri zaštićena područja, a reč je o predelu izuzetnih odlika Subotička peščara, specijalnom rezervatu prirode Ludaško jezero i specijalnom rezervatu prirode Selevenjske pustare, koji su dobili jedinstveni naziv „Subotičke pustare i jezera, prezentatovala je Nacrt Slavica Pivnički, diplomirani inženjer pejzažne arhitekture i odgovorni planer za infrastrukturu.

  Istakla je i ukupni obuhvat plana, koji je oko 45 i po hiljada hektara, a u okviru toga zemljišta sa posebnom namenom zauzimaju 17 hiljada hektara.

  Slavica Pivnički- Od toga se oko polovina nalazi na teritoriji grada Subotice, a nešto manje u kanjiškoj opštini.  Subotička peščara je prirodno dobro od velikog značaja druge kategorije sa trostepenim režimom zaštite gde je mozaični raspored peščarskih i stepskih staništa.  Spec. rez. Ludaško jezero takođe ima trostepeni stepen zaštite jer je mesto okupljanja velikog broja migratornih vrsta ptica i vlažno stanište, dok su Selevenjske pustare prirodno dobro druge kategorije sa stepskim, slatinskim, peščarskim i močvarnim staništima, bogati fl oristički diverzitetom i prisustvom ugroženih vrsta izvorne panonske fl ore i faune, rekla je Slavica Pivnički.

  Osnovni cilj novog Prostornog plana je očuvanje i unapređenje predela i njegovo održivo korišćenje.  Planska rešenja podrazumevaju zaštitu svih prirodnih sistema i resursa, pre svega korišćenja poljoprivrednog, šumskog i vodnog zemljišta u skladu sa uslovima zaštite prirode. Zatim, praćenje stanja i kvaliteta voda, projekat za izmuljavanje i revitalizaciju Ludaškog jezera, zaštitu lovne i ribolovne faune, zabranu rada i aktivnosti koje bi narušile geomorfološke odlike predela, i drugo. Ovde spada i ograničenje daljeg širenja građevinskog područja na zaštićene zone.

  Infrastrukturni razvoj i planove čini između ostalog saobraćajno povezivanje sa naseljima pre svega kada je reč o biciklističkom i pešačkom saobraćaju. Oko Ludaša se planira formiranje zaštitnog pojasa i mora se izvršiti eksproprijacija zemljišta, predviđa se revitalizacija salaša i njihovo uključivanje u turističku ponudu, prioritet u privrednom razvoju će biti prelazak na delatnosti koje su u skladu sa zaštitom prirode – razvoj tradicionalne i organske poljoprivredne proizvodnje, eko-turizam prekogranično povezivanje i saradnja.

  -Pravila uređenja podrazumevaju takođe primenu posebnih mera zaštite prirode za one delove naselja koji su u posebnoj nameni – deo naselja Bački vinogradi koji je u koridoru vodotoka Kereš uz primenu posebnih mera zaštite koje su date ovim planom. To se odnosi i na naselje Šupljak i deo naselja Male Pijace.  Za Kelebijsko jezero planira se dovođenje vode u njegov drugi sektor, formiranje plaže i njegovo uređenje kao sportsko- rekreativni kompleksa, zatim, isto takvo uređenje okoline Tresetnog jezera. Nakon uređenja imovinsko-pravnih odnosa Staro strelište postaće Vizitorski centar u režimu trećeg stepena zaštite. Na Ludašu se već nalazi Vizotorski centar i predviđa se njegovo proširenje, a na zapadnom delu jezera arheološki lokalitet Budžak biće uključen u kulturni turizam. Što se tiče jezera Majdan, ono je nastalo veštačkim putem i remeti nivo podzemnih voda na tom području pa ga je potrebno nasuti i pretvoriti u izletište uz sadnju autohtone vegetacije i dovođenje u stanje pre nelegalne eksploatacije peska, rekla je Slavica Pivnički.

  Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu izloženi su na javni uvid do 30.aprila u sobi 202 stare Gradske kuće od 9 do 14 časova u Subotici, odnosno u zgradi opštine Kanjiža. Primedbe se do istog datuma mogu dostaviti u pisanoj formi organima za poslove urbanizma i zaštite životne sredine u jedinicama lokalnih samouprava a javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 8. maja u Novom Sadu.

  M.Radojčin

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja