Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Komunalije
  Otvoreno još jedno gradilište kapitalnih investicija
  Posle kolektora, krenula i vodovodna mreža
  30.04.2015.

  Izgradnja Kolektora VII u ulici 51. divizije skopčana je sa izmeštanjem instalacija i obaranjem nivoa podzemnih voda, ali napreduje po planu. Centralni magistralni vodovod gradi se od bazena kod Dudove šume i on će omogućiti stabilnost u snabdevanju grada vodom za piće

  2335_1.jpg
  Goran Mijatović na gradilištu Kolektora VII

  Kolektor VII prvi je od značajnih objekata odvođenja otpadnih voda i vodosnabdevanja čija izgradnja je predviđena sredstvima kredita od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), kojim se Subotica zadužila oko 11 miliona evra da bi rešila ovu veoma važnu komunalnu infrastrukturu za život svojih građana a pogotovo razvoj grada u celini.  Osim Kolektora VII i Centralnog magistralnog vodovoda, u ovom programu nalaze se još i Kolektor II, povez istočnog i zapadnog kraka magistralne vodovodne mreže preko Lošinjske ulice i izgradnja „fabrike vode“ na „Vodozahvatu II“.

  2335_2.jpg
  Mesto sa kog je krenuo magistralni cevovod

  Na gradilištu Kolektora VII kod kružnog toka između ulica Partizanskih baza, 51. divizije i Kireške, osim radnika firme „Graditelj NS“ nalaze se i radnici elektrodistribucije, koji izmeštaju električne instalacije.  Radovi su počeli u februaru, a do sada je položeno 200 metara cevi od 864 koliko je planirano.

  „U početku je bilo problema jer smo morali da spuštamo nivo podzemnih voda. One su prilikom izrade geomehaničkog elaborata bile izmerene na dubinama od 2 do 4 metra, a sada su zbog kiša samo 30 santimetara ispod tla! Ovde je srećom kombinacija peska i gline, pa izvođači upojnim bunarima vrlo efikasno savladavaju tu prepreku“, kaže inženjer Goran Mijatović, rukovodilac Radne jedinice za realizaciju „Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice”.

  2335_3.jpg
  Jedan od ugrađenih šahtova na Kolektoru VII

  U pitanju je nastavak izgradnje kolektora značajnog pogotovo za područje Mesne zajednice Železničko naselje, čijih je prvih 30-tak metara položeno pre nekoliko godina kada je građen kružni tok na raskrsnici sa ulicom 51. divizije.  Sada se kanalizacija, profila 1500 milimetara, čija je vrednost 2,6 miliona evra i za koju su sredstva obezbeđena iz donacije, nastavlja prema Nevesinjskoj ulici. Građani će moći da osete dobrobit od ove investicije kada kolektor krene dalje od Nevesinjske prema Majšanskom putu i Jovana Mikića i bude izgrađena sekundarna kanalizaciona mreža.

  „Što se tiče ove deonice, najveći je dobitak da se omogući odvođenje atmosferskih voda. Između Kireške i Nevesinjske nema mnogo ulica i za buduće ulice ostaviće se prodori, a tek nastavkom izgradnje Kolektora VII i proširenjem Kolektora V treba da se stvore uslovi za priključenje domaćinstava u Železničkom naselju. To su u slivu Kolektora V ulice između Jovana Mikića, Milutina Uskokovića i 51. divizije, deo koji je gusto naseljen. Za to su grad i Javno komunalno preduzeće potpisivanjem ugovora o kreditu preuzeli obavezu izgradnje sekundarne mreže. Ali, „Vodovod“ treba da se jasno opredeli za način odvođenja i atmosferskih i upotrebljenih voda. Ukoliko to i dalje bude zajednički sistem, zahtevaće isto tako veliki profil, a ako se pređe na kombinovani, posebno da se odvode atmosferske a posebno upotrebljene vode u tom slučaju profili bi bili mnogo manji, 400 ili 500 milimetara“, kaže Goran Mijatović.

  Rok za završetak radova na ovoj deonici je krajem jula a šef gradilišta Dragoslav Mačar tvrdi da posao ide predviđenim tempom.

  „Zbog kiša i visokog nivoa podzemnih voda kasni se nekoliko dana, ali će se to nadoknaditi do kraja roka. Naredne nedelje u posao će biti uključena još jedna ekipa koja će raditi severno od ulice 51. divizije, prema Nevesinjskoj. Veliko je olakšanje što gotove betonske šahtove, visine tri metra, donosimo iz Novog Sada i ovde ih ugrađujemo“, kaže šef gradilišta Kolektora VII Dragoslav Mačar.

  Na gradilištu Centralnog magistralnog vodovoda, kod bazena u Dudovoj šumi, radovi su počeli pre desetak dana i zbog njih će ulice uskoro biti raskopane na potezu od Dudove šume preko Aleje Maršala Tita, Trga Jakaba i Komora, ulice Petefi Šandora, Trga Žrtava fašizma, ulice Matka Vukovića, do ulice Matije Gupca.  Ovo je prva investicija iz kredita EBRD.

  „Prvenstveni cilj izgradnje ovog magistralnog vodovoda je da se postigne bolja distribucija vode za piće, a to će se postići kada se preko ulice Braće Radića cevovod spoji sa povezom vodovodne mreže istok-zapad, čime će se dobiti prvi vodovodni prsten oko grada, koji će obezbediti stabilnost u pogledu pritisaka i količine vode u vodovodnom sistemu“, objašnjava inženjer Goran Mijatović. „Ukupna dužina ovog cevovoda je 2600 metara u prvoj fazi, a drugu će činiti jedna kraća deonica na potezu od ulice Braće Radića do Franjevačke crkve od 400 metara. Rok za završetak ovih radova je 390 dana“.

  Pre nekoliko dana urađeno je značajno čvorište u ulici Nikole Demonje, kod bivše fabrike „Zorka“ i sada su stvoreni uslovi da se preko Grabovačke stigne do ulice Sep Ferenca a zatim i do Radijalnog puta.

  „Danas se radi na mestu koje nazivamo Čvorište 28, kod samog ulaza u bazen, gde smo spustili šaht na dubinu od 2,40 metara da bi izvršili povezivanje na postojeću azbest-cementnu mrežu.  Zbog ugla pod kojim se nalaze cevi bilo je poteškoća, ali je sve prevezano na korektan način i već je stavljena betonska ploča“, kaže šef gradilišta Slaviša Paravanja.

  Pored ova dva gradilišta, uskoro će biti otvoreno i treće – Kolektora II, čija će izgradnja početi od raskrsnice ulica Sonje Marinković i Matije Gupca i preko grada voditi do Bajskog puta.

  Da li će biti zamene azbestnih cevi?

  Da li će i kada azbestne vodovodne cevi, koje su već odavno prokazane kao nepouzdane i upitne po zdravlje, biti zamenjene savremenijim, koristimo priliku da pitamo Gorana Mijatovića:

  „U skorije vreme sigurno na tome nećemo imati nekih velikih zahvata niti imamo na vidiku sredstva da bi se generalno mreža mogla menjati. Ali smo u poslednjih desetak godina, i u Subotici i u Bajmoku, u nekoliko ulica zamenili azbestne cevovode, ali to se dešavalo samo u slučajevima kada je došlo do oštećenja objekata i učestalog pucanja vodovodne mreže. Što se tiče novih magistralih vodova i nove sekundarne mreže, svakako se već koriste drugi materijali – duktil i polietilen“, kaže Mijatović.

  M.Radojčin

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja