Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Komunalije
  Poreskoj upravi Ministarstva fi nansija Republike Srbije postavili smo pitanja o naknadi za odvodnjavanje, ali...
  Odvodnjavanje - i dalje bez odgovora!
  21.05.2015.

  • Građani su revoltirani zbog rešenja po kojima moraju da plate odjednom naknadu za dve godine, tvrde da su kvadrati u njemu izmišljeni i da građevinsko zemljište u gradu prema Zakonu o vodama nije melioraciono područje

  2424_1.jpg
  Građani pitaju zbog čega plaćaju odvodnjavanje?! 

  Sudeći prema napisima u štampi, naknadom za odvodnjavanje nisu revoltirani samo Subotičani, nego i stanovnici gradova širom Vojvodine. Oni prete tužbom i masovnim odbijanjem da plate za nešto što im u startu nije jasno šta predstavlja i kakve koristi od toga imaju! Nakon teksta „Građani ljuti, ali obaveza stoji!“, u kojem je gradski ombudsman Zlatko Marosiuk odgovorio na pitanja koja smo mu u vezi naknade postavili, javili su nam se čitaoci sa dodatnim pitanjima, pa smo ih elektronskom poštom uputili Poreskoj upravi Ministarstva fi nansija Republike Srbije, preko kontakt centra, sledećim dopisom:

  „U cilju objektivnog i pravovremenog informisanja javnosti, koja je velikim delom revoltirana nakon dobijanja rešenja za naknadu za odvodnjavanje za 2013. i 2014. godinu, molio bih Vas da nam odgovorite na nekoliko pitanja koja najviše interesuju građane. Verujemo da ćemo putem našeg lista „Subotičke novine“ doprineti boljem razumevanju ove tematike i pomoći našim čitaocima da budu tačno i kompetentno obavešteni. Pitanja koja nam najčešće upućuju glase:

  -Da li je i zašto samo Vojvodina melioraciono područje, odnosno korisnici poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta u Vojvodini su obveznici plaćanja naknade?

  Šta konkretno građani dobijaju od plaćanja ove naknade?

  Naknada je uvedena 2010. godine, za 2011. i 2012. se nije plaćala navodno zato što su bile sušne godine, a za 2013. i 2014. stigla jeobaveza da se plati odjednom. Po kojoj zakonskoj osnovi se može naplatiti za dve godine unazad, i zašto nije 2014. naplaćena za 2013. a zatim ove za 2014. godinu?  Kako mogu građani u ovo vreme krize i besparice da budu opterećeni odjednom za dve godine unazad?

  -Ako se već mora platiti, zašto i to nije podeljeno na kvartale, nego se obe godine moraju platiti odjednom?

  -Mnogi koji imaju individualne kuće su u rešenju dobili da plate naknadu i za građevinsko i za poljoprivredno zemljište na istoj parceli. Kako je to moguće, da ljudi koji se ne bave poljoprivredom i imaju okućnicu na istoj parceli imaju, na primer, 400 kvadratnih metara građevinskog i 100 ili 150 kvadratnih metara poljoprivrednog zemljišta?

  -Mnogima se kvadratura po kojoj je obračunata naknada ne slaže u zbiru sa onom koju imaju u katastru, odnosno vlasničkom listu. Kako je to moguće? -Zanimljivo je rešenje i njegov obračun, jer se navodi da je osnovica za obračun naknade za odvodnjavanje katastarski prihod opštine u kojoj se to zemljište nalazi, a kada se iz geodetske uprave vadi list o posedu, ako se radi o građevinskom zemljištu, stoji na uverenju da na takvom zemljištu nema katastarskog prihoda, a za ovo rešenje o odvodnjavanju se koristi podatak prosečnog katastarskog prihoda za katastarsku opštinu?

  Odgovor koji smo na ova pitanja dobili prenosimo u celini:

  Poštovani, Kontakt centar Poreske uprave daje opšta mišljenja o primeni poreskih propisa i o poreskom postupku.  Odredbama Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“, br.  30/10 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon), uređuje se pravni status voda, integralnoupravljanje vodama, upravljanje vodnim objektima i vodnim zemljištem, izvori i način fi nansiranja vodne delatnosti, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja značajna za upravljanje vodama. Shodno odredbama člana 169. Zakona, naknada za odvodnjavanje plaća se za uređenje vodnog režima zemljišta na melioracionom području, odnosno delu melioracionog područja, odvođenjem suvišnih voda sistemima za odvodnjavanje, kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće.

  Saglasno odredbama člana 170. Zakona, Poreska uprava izvršila jeobračun i utvrđivanje naknade za odvodnjavanje vlasnicima, odnosnokorisnicima poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta.Naknada za odvodnjavanje plaća se za odvodnjavanje poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta, objekata saobraćajne infrastrukture i drugih dobara u opštoj upotrebi, osim zemljišta pod zgradama, saglasno odredbi člana 171. Zakona. Odredbama člana 172. Zakona propisano je da se sredstva ostvarena odnaknada za odvodnjavanje koriste se na melioracionom području, odnosno delu melioracionog područja na kome su ostvarena, za fi nansiranjeposlova u vezi sa izgradnjom, održavanjem i upravljanjem melioracionim sistemima.  Poreska uprava donosi rešenja o utvrđivanju naknade za odvodnjavanje na osnovu podataka o vlasnicima, odnosno korisnicima poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, koje dobija od Republičkog geodetskog zavoda (u daljem tekstu: RGZ).

  Ukoliko poreski obveznik želi da postavi pitanje u vezi sa konkretnom poreskom situacijom, potrebno je da se obrati nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave. Osim navedenog, može se podneti Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja Poreskoj upravi Republike Srbije u skladu sa članom 15. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, pismeno. Zahtev mora sadržati: naziv i adresu Poreske uprave, podatke o tražiocu informacije (ime, prezime, adresa, telefon ili drugi podaci za kontakt), što precizniji opis informacije koja se traži (jasno navedena informacija koja se traži, odnosno na šta se konkretno ona odnosi) i način dostavljanja informacije.  Zahtev može, ali ne mora, da sadrži razloge kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

  Adresa Poreske uprave je Save Maškovića 3-5, Beograd. Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja može se podneti i na e-adresu: ijz@purs.  gov.rs. U skladu sa članom 16. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Poreska uprava je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta.

  S pozdravom, Kontakt centar Poreske uprave Republike Srbije

  Klikom na donji link možete nam se ponovo obratiti povodom ovog pitanja. Ukoliko donji url ne vidite kao link kopirajte ga u polje "Adresa" Vašeg programa za pregled internet stranica.

  http://www.poreskauprava.gov.rs/kontakt/kontakt-centar.html

  Odricanje od odgovornosti:

  Kontakt centar Poreske uprave daje opšta mišljenja o primeni poreskih propisa i o poreskom postupku. Mišljenja Kontakt centra nisu obavezujuća. Ukoliko želite da postavite pitanje u vezi sa Vašom poreskom situacijom, potrebno je da se obratite nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave. Mišljenje sadržano u ovom odgovoru je zasnovano na trenutno važećim poreskim propisima na dan 12.  5. 2015. godine.

  Bez namere da dalje komentarišemo možemo samo da konstatujemo isto što i čitaoci – da znamo ono što smo i do sada znali što se tiče obaveze plaćanja naknade za odvodnjavanje! Dakle, da nismo zadovoljni! Odgovor je mogao da bude mnogo kraći i da glasi: Naknada se plaća zato što je o tome donet zakon i...  tačka. Ostaje nam jedino da ponovo pokušamo da dođemo do nadležnih da nam rastumače ono što nam svima nije jasno!

  M.Radojčin

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja