Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 19.08.2018. Nedelja
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Komunalije
  Popravljaju preduzeća, a ne građani!
  02.11.2013.

  Objekti komunalne infrastrukture pored zgrada u nadležnosti su javnih komunalnih preduzeća kojima su povereni, a ne, kao do sada, vlasnika stanova. Zašto je bilo potrebno godinu dana da se popravi rupa pored četvorospratnice na Aleji maršala Tita 3?

  259_1.jpg

  Otkupom društvenih stanova, pre skoro dve decenije, novopečeni vlasnici prihvatili su niz obaveza koje se tiču održavanja unutar zgrade, što se uglavnom finansira preko etažne naknade i ugovora skupštine stanara sa Direkcijom za izgradnju grada. Stanari su, međutim, manje bili upoznati da u njihovu nadležnost spadaju i objekti komunalne infrastrukture neposredno uz zgradu, koji čine deo njenih instalacija. U pitanju su uglavnom obodni kanalizacioni šahtovi, a do neprijatnog saznanja u zgradama su došli tek u poslednje vreme kada je „šahtovska mafija“ sa uličnih rešetki i slivničkih poklopaca prešla na poklopce pored zgrada. Predstavnicima skupština stanara odgovoreno je da sami moraju da snose troškove zamene i postavljanja novih poklopaca.

  Nova Odluka o komunalnom redu stupila je na snagu decembra prošle godine, i ona je tačno definisala ko održava komunalne objekte, uređaje i opremu, ali i pored toga, kada se na betonskom prolazu između zgrade na Aleji maršala Tita broj 3 i garaža otvorila rupa, svi zahtevi stanara, kako „Vodovodu i kanalizaciji“ tako i Direkciji za izgradnju grada bili su odbijani, a oni su upućeni da se sami organizuju, otklone kvar i poprave rupu o svom trošku.

  „Kvar je nastao tako što je oštećena obodna kanalizaciona instalacija zgrade i nakon toga je došlo do propadanja i urušavanja zemlje, pa je ulegla i propala betonska ploča. Komunalna inspekcija još 5. decembra prošle godine izdala je Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ rešenje da ovaj kvar sanira, ali je to, na ponovljeni zahtev inspekcije, konačno urađeno tek ovih dana“, kaže komunalni inspektor Slobodan Banjanin.

  Razlog zbog kojeg su stanari od prošlog decembra uzalud kucali na razna vrata jeste taj što je po staroj Odluci o komunalnom redu obodna instalacija kada je reč o održavanju pripadala zgradi. Osim toga, i još uvek važeća Odluka o kanalizaciji jednako definiše nadležnosti, pa je bilo potrebno da rupa dostigne razmere koje ugrožavaju bezbednost vozača i onih koji tuda prolaze, pa da se konačno razjasni ono što je još krajem prošle godine trebalo da bude jasno.

  „Sve ono što je izvan zgrade predstavlja javnu površinu, a sve što je na javnoj površini pripada komunalnim preduzećima, po članu 118 i članu 119 Odluke o komunalnom redu. Postoji, doduše, i dalje nesklad sa Odlukom o kanalizaciji, koja određuje da je u vlasništvu građana sva instalacija do prve revizione šahte, ali Odluka o komunalnom redu ipak je važnija i u „Vodovodu i kanalizaciji“ su to shvatili i otklonili kvar. Po novoj Odluci, što je veoma značajno, kao inspekcija možemo da reagujemo i izdajemo naloge kako građani ne bi trpeli. S obzirom da u gradu ima dosta objekata koji su u problematičnom stanju, javna komunalna preduzeća imaće, istina, dodatne troškove, ali ukoliko ih sukcesivno budu popravljali, uspeće da ih dovedu u red“, kaže Slobodan Banjanin.

  Kod „rupe“ na Radijalnom putu, može se reći, presečena je dilema da li stanari treba da plaćaju popravke komunalne infrastrukture izvan svoje zgrade i to više ne bi trebalo da bude kamen spoticanja i ubeđivanja kao do sada. A što se tiče Odluke o kanalizaciji, s obzirom da su upravo u toku pripreme da se donese nova, konačno bi, posle gotovo godinu dana, u njen tekst trebalo uneti i odredbe iz Odluke o komunalnom redu.

  M.R.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja