Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.08.2018. Sreda
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Komunalije
  Šta donosi nova Odluka o javnoj kanalizaciji?
  Otpadna voda pod kontrolom
  13.08.2015.

  • Jedna od novina je da će se meriti protok vode u kanalizaciji i na osnovu toga utvrđivati njen kvalitet.  Kroz Odluku, budući investitori će biti upoznati sa obavezama u odnosu na zaštitu životne sredine.  „Vodovod“ će od naredne godine jedini imati pravo da prazni septičke jame

  Čaba ŠantaOdbornici gradske Skupštine nedavno su usvojili novu Odluku o javnoj kanalizaciji koja, osim opštih odredbi, reguliše pitanja njene izgradnje, priključivanja na gradsku kanalizacionu mrežu, održavanje ovog značajnog sistema, kontrolu kvaliteta otpadnih voda, plaćanje naknade za ispuštenu vodu, pražnjenje septičkih jama i drugo. Odluka je duži period bila usaglašavana između predstavnika stručnih službi Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ i predstavnika lokalne samouprave zaduženih za ovu oblast, da bi se konačno došlo i do potrebnog usaglašavanja i sa izmenama u Zakonu o komunalnim delatnostima i Zakonu o vodama.  Ona je značajna, svakako, i zbog izgradnje kolektorskog sistema koja je u toku, u koji se ulažu pozamašna sredstva, pa je pitanje njegovog korišćenja i održavanja potrebno definisati na odgovarajući način.

  „Odluka o javnoj kanalizaciji je važan dokumenat u regulisanju odnosa održavaoca sistema, znači „Vodovoda i kanalizacije“, i Grada Subotice, i mi smo učestvovali u njenoj izradi što se tehničkog dela tiče. Nastojali smo da definišemo i izmenimo ono što u dosadašnjoj Odluci nije bilo u skladu sa našim potrebama i potrebama korisnika naših usluga, odnosno građana Subotice“, rekao je inženjer Čaba Šanta, direktor resora investicija i razvoja u Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“.

  Prva od značajnih novina je uvođenje obaveze merenja protoka vode u kanalizaciji, a zatim i utvrđivanje parametara po kojima se ona može upuštati u kanalsku mrežu, u skladu sa Uredbom o kvalitetu otpadnih voda koja je na snazi.

  Za investitore – transparentno

  Prema Zakonu o vodama i izmenama iz 2010. i 2012. godine postoji obaveza svih preduzeća da mere količinu ispuštene vode, na jednom mestu ako ta voda odlazi direktno u javnu kanalizaciju, a ako imaju primarne prečistače, onda, kao i na gradskom uređaju za prečišćavanje otpadnih voda, merenje se obavlja na ulazu i na izlazu iz uređaja. Ovo je važno da bi se dobila jasna slika o protoku vode i tako kontrolisao njen kvalitet.

  „Za merenje postoje određene tehnike koje se mogu primeniti i one su različite od onih na vodovodnoj mreži kada se sprovode pod pritiskom. Kod kanalizacije mogu da se urade određenja suženja radi merenja protoka i na osnovu toga dobije rezultat uzimajući u obzir i dubinu vode u kanalu. Isto tako, gravitaciona kanalizacija može da se dovede pod pritisak i da se meri elektromagnetnim ili ultrazvučnim meračem protoka. Bez podataka o protoku vode ne postoji prava slika o vrsti i veličini zagađenja jer nije svejedno da li se ispuštena hemijska supstanca nalazi u litri ili u deset hiljada litara vode“, kaže Čaba Šanta.

  Mnoga industrijska postrojenja imaju svoje sopstvene bunare iz kojih vodu ugrađuju u svoje proizvode, ali se bez merenja protoka u kanalizaciji ne zna tačna količina ispuštene vode. U Odluci o javnoj kanalizaciji navedene su granične vrednosti emisije po parametrima, a među njima su teški metali, soli, fluoridi, arsen, fosfor, gvožđe, amonijak i drugo.

  „Ova tabela treba da bude vodilja za sve one investitore koji budu želeli da se priključe na našu kanalizaciju, prvenstveno kada su u pitanju novi objekti u industrijskim zonama, jer mogu da znaju šta se očekuje od njih u odnosu na vrstu tehnologije koju donose i koliko će ih stajati ulaganje u prečišćavanje radi očuvanja životne sredine. Nama je primena ovih parametara veoma važna da bi obezbedili nesmetano funkcionisanje gradskog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda“, objašnjava Čaba Šanta.  On napominje da se mnogi od ovih elemenata verovatno neće nikada naći u proizvodnji, ali ih je potrebno imati u vidu.

  Preuzimaju septičke jame

  Odluka o javnoj kanalizaciji takođe predviđa da Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ ubuduće jedino bude nadležno da prazni septičke jame u delovima grada gde ne postoji kanalizacija, i da njihov sadržaj prazni pod kontrolisanim uslovima na ulazu u gradski prečistač. Naravno, „Vodovod“ će i naplaćivati ovu svoju uslugu korisnicima.

  „Ovo je definisano Odlukom na zahtev lokalne samouprave, a taj posao do sada su obavljali javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ i pojedini privatnici – u kojem obimu, mi o tome nismo imali tačnu predstavu. Bilo je problema sa pražnjenjem sadržaja u javnu kanalizaciju i građani su se zbog smrada često žalili inspekciji ili nama. Zato ćemo do naredne godine, kada treba da preuzmemo pražnjenje septičkih jama, morati za ovu delatnost da se pripremimo. Prošle godine smo napravili privremeni prihvatni prostor, nasut tucanikom, na ulazu u Kolektor VII i uredili jedan šaht gde će se izlivati sadržaj, ali želimo da uradimo dugoročno rešenje u okviru prečistača, pre ulaza naših otpadnih voda na liniju, ali to zahteva investicije za koje sada nemamo mogućnosti“, kaže Čaba Šanta.

  Do naredne godine, Javno komunalno preduzeće treba da kupi dva vozila-cisterne za pražnjenje sadržaja septičkih jama i njegov transport, a to se planira uz pomoć lokalne samouprave.  Cena jednog takvog vozila je oko stotinu hiljada evra.

  M.Radojčin

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja