Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Komunalije
  Novinarima predstavljen projekat izgradnje Regionalne deponije
  Stvara se novi sistem upravljanja smećem
  19.11.2015.

  Izgradnjom Regionalne deponije otpada kod Bikova, promeniće se način sakupljanja i odlaganja smeća, ali će i građani morati da menjaju svoje navike i nauče da selektiraju kućni otpad.  Sve što je upotrebljivo biće reciklirano i upućeno na tržište, a biorazgradivi otpad služiće za dobijanje komposta i energije

  3152_1.jpg
  leva na desno: Elena Janković, Stana Božović, Jene Maglai i Andrea Kikić

  Izgradnja Regionalne deponije započela je krajem jula ove godine i treba da bude završena do 28. januara 2017. godine. Nakon toga počeće da funkcioniše Regionalni sistem za upravljanje otpadom za grad Suboticu i opštine Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac.  O prednostima razvoja novog sistema prikupljanja i skladištenja otpada, usklađivanju sa standardima Evropske unije i finansijskoj i tehničkoj podršci u njegovoj realizaciji, sa novinarima su u ponedeljak razgovarali Stana Božović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Elena Janković, predstavnik projekta i stručnjak za upravljanje otpadom, Andrea Kikić, direktor preduzeća „Regionalna deponija“ i gradonačelnik Subotice Jene Maglai.

  Tom prilikom oni su istakli značaj Regionalne deponije za šest opština Severne Bačke i grad Suboticu, sa ukupno 280.000 stanovnika, koji će imati rešen sistem upravljanja komunalnim otpadom.

  „Uspostavljanje ovog regionalnog centra za upravljanje otpadom značajno je za Srbiju jer je on deveti po redu, a na osnovu strategije koja je usvojena moraćemo do 2028. godine imati 26 regiona, u skladu sa direktivom i standardima Evropske unije na koje smo se obavezali.  Ako govorimo o otvaranju Poglavlja 27 koje nas očekuje, treba reći da su obaveze u oblasti zaštite životne sredine veoma skupe i kompleksne, i da ćemo morati da uložimo 10,5 milijardi dinara da bi ispunili te standarde.  Od toga za upravljanje otpadom 2,8 milijardi, a za infrastrukturne projekte milijardu dinara. Ovo je primer dobre prakse za celu Srbiju, jer Evropska komisija finansira Regionalnu deponiju sa 21 milion evra, vlada Republike Srbije 3,5 miliona evra, a lokalne samouprave treba da izdvoje oko 700.000 evra. Moramo u narednom periodu da počnemo da se bavimo reciklažom, jer u Srbiji se reciklira 5 odsto otpada, a neophodno je da to bude 50 odsto. Što više reciklaže, znači manje odloženog smeća“, rekla je Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine i šef pregovaračkog tima za Poglavlje 27.

  „Realizacijom ovog projekta stvara se jedna potpuno nova situacija u Subotici i bićemo pred velikim izazovom u 2016. godini kao lokalna samouprava da se do početka rada Regionalne deponije prilagodimo novom sistemu.  Moraćemo da sprovedemo kompletnu reorganizaciju sistema sakupljanja, odvoženja i odlaganja otpada, što će zahtevati takođe ozbiljnu reorganizaciju naših javnih preduzeća“, istakao je gradonačelnik Jene Maglai.

  Nov odnos prema otpadu

  Najznačajnije što treba da se menja, objasnili su učesnici konferencije, jeste naše shvatanje da je otpad nešto što nas samo opterećuje i što treba da zbrinjavamo.  On mora da postane ekonomska kategorija, kao što je u razvijenim zemljama, i da nađe svoje mesto na tržištu, a da se na samu deponiju odlaže samo ono što je zaista neupotrebljivo.

  „Otpad sada predstavlja veliki problem, stalno se povećava njegova količina a pošto nemamo uređene sanitarne deponije, on se nepravilno odlaže, nema postrojenja za razvrstavanje otpada i reciklaža je na veoma niskom nivou, a ne postoji ni odgovarajući sistem prikupljanja otpada.  Sve se ovo negativno odražava na životnu sredinu i zagađuju se zemljište, podzemne vode i vazduh. Rešenje je da se izgradi sanitarna deponija, da se proširi usluga prikupljanja otpada i da se sve korisne komponente iz njega izdvoje. U tom cilju su opštine i grad Subotica formirali region za upravljanje komunalnim otpadom i definisali zajedničke ciljeve u skladu sa direktivom Evropske unije i našim Zakonom o upravljanju otpadom. Po njima, na prvom mestu je prevencija nastajanja otpada, dakle njegov predtretman. Zatim ponovna upotreba, a onda reciklaža i iskorišćavanje otpada za dobijanje energije. Tek na poslednjem mestu je odlaganje otpada na deponiju“, rekla je Andrea Kikić, direktorica preduzeća „Regionalna deponija“.

  3152_2.jpg
  Radovi na izgradnji Regionalne deponije su u toku

  Izgradnja kompleksa deponije je u toku, a izvođači radova, „Instal inženjering“ iz Novog Sada i podizvođač „Hidrozavod DTD“, kao i firme „Set“ iz Šapca i „Ibi“ iz Italije, uveliko rade na terenu.  U ovoj fazi Regionalna deponija obuhvatiće dve kasete tela deponije od po 6 hektara, linije za selekciju, kompostilište za zeleni i biološki otpad, prečistač ocedne vode, postrojenje za tretman biogasa i druge neophodne objekte.  U planu je da se oformi i reciklažno dvorište, gde će građani moći da donesu određene vrste kabastog otpada kao što su građevinski šut, zeleni otpad, nameštaj, bela tehnika i slično.

  „Što se tiče transfer stanica, koje će biti u Senti, Kanjiži i Bačkoj Topoli, privodi se kraju vrednovanje pristiglih ponuda za njihovu izgradnju, a plan je da do kraja godine imamo potpisan ugovor sa izvođačem radova.  Za reciklažna dvorišta uskoro ćemo objaviti javnu nabavku“, rekla je Andrea Kikić i objasnila da će svaka opština imati po jedno takvo dvorište, a da je u Subotici, zbog udaljenosti Regionalne deponije od grada, u planu Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ da formira i sopstveno reciklažno dvorište kod sadašnje Gradske deponije. Ona je rekla da će vek trajanja Regionalne deponije biti minimum 12 godina, zavisno od stepena reciklaže i da će nakon toga biti potrebno pristupiti izgradnji treće i četvrte kasete tela deponije, što će joj znatno produžiti trajanje.

  „U zavisnosti od finansijskih mogućnosti, postepeno će se uvoditi i neke savremenije tehnologije koje sada nisu bile prihvatljive za naš projekat jer bi tretman otpada bio jako skup i građani ne bi mogli da ga plate“, rekla je Andrea Kikić.

  Šta će sadržati „plave kante“?

  Novi koncept upravljanja komunalnim otpadom predviđa njegovu primarnu selekciju na mestu nastanka, u domaćinstvima pre svega, a zatim sistem sekundarne selekcije ili separacije na lokaciji kod Bikova, kao i mehaničko-biološki tretman čime će se zaokružiti ciklus i na novu deponiju odbacivati samo ono što je neizbežno za odlaganje.

  „Svi građani treba da dobiju po dve kante za smeće – u takozvanu „plavu“ da izdvajaju sve ono što je upotrebljivo: papir, karton, razne vrste plastike, pet ambalažu, polietilenske folije, aluminijumske limenke i određene delove metalnog otpada koji se mogu izdvojiti iz komunalnog.  Sve će se to naći na tržištu reciklabilnog otpada a Ministarstvo je već izdalo preko 1400 dozvola našim preduzećima za sakupljanje, transport, tretman, odlaganje i prekogranično kretanje otpada. U drugu kantu odlagaće se ono što ne može da se reciklira, što je po strukturi mešani, biorazgradivi otpad, koji potiče uglavnom od ishrane. Kapacitet za separaciju iz „plavih kanti“ na Regionalnoj deponiji biće 280 tona na dan. I biorazgradivi otpad ići će na selekciju, da bi se iz njega izdvojilo sve što još može da ide na tržište. Preostala masa odlaziće za kompostiranje. Dobijaće se dve vrste komposta: jedna će biti kvalitetno organsko đubrivo, a druga, manjeg kvaliteta, moći će da se koristi kao prekrivka tela deponije. Ovo je važno jer će omogućiti da se zapremina otpada iz mešane kante smanji i za 40 odsto, što će značajno uticati na vek deponije.  Ta prekrivka doprineće takođe da na deponiji ne bude neprijatnih mirisa i da količina ocedne vode bude manja“, rekla je Elena Janković, stručnjak za upravljanje otpadom.

  Direktorica „Regionalne deponije“ Andrea Kikić rekla je da će prelazak na novi sistem zahtevati dosta vremena, kao i podizanje svesti građanstva, koje u prvoj fazi neće imati obavezu da razvrstava otpad u domaćinstvima, nego će mu se dati mogućnost za to.

  Zeleni fond

  „Fond za zaštitu životne sredine ukinut je 2012. godine, jer je imao mnogo manjkavosti i nije imao planove i strategije. Sva mišljenja su da Srbija mora imati Fond, to jest održivi suštinski sistem finansiranja životne sredine. Očekujem da Zakon bude u skupštinskoj proceduri do kraja novembra i pošto sada imamo kompletan projekat finansiranja i ne može se desiti da novac ode iz Fonda negde gde ne treba – da ćemo od januara 2016.  godine imati Zeleni fond“, rekla je državni sekretar Stana Božović.

  Dolazi Majkl Devenport

  Direktorica „Regionalne deponije“ Andrea Kikić najavila je da će 23. novembra za novinare biti organizovan obilazak gradilišta kod Bikova.  Tom prilikom deponiju u izgradnji posetiće Majkl Devenport, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji i ministar Snežana Bogosavljević Bošković.

  M.Radojčin

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja