Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Zdravstvo
  Dom zdravlja Subotica radi u otežanim uslovima zbog nedostatka lekara, a posebno će biti ugrožen rad stomatološke Službe
  Najviše nedostaju stomatolozi
  13.12.2015.

  Rad subotičkog Doma zdravlja je usled nedostatka lekara i dalje veoma otežan. Zbog Odluke Ministarstva zdravlja o višku zaposlenih, početkom naredne godine posebno će biti otežan rad Stomatološke službe za odrasla lica, tvrde nadležni u toj zdravstvenoj ustanovi.

  3251_1.jpg
  dr Mila Bogdanović Dujmić

  Razlozi ovakvog stanja u Domu zdravlja Subotica kako nam je potvrđeno, su nedostatak lekara te se neprekidno obavlja preraspoređivanje lekara, kako nijedna ambulanta ne bi ostala bez njih.

  Dom zdravlja za lečenje odraslog stanovništva ima 14 ambulanti u gradu, 13 ambulanti van grada i dve zdravstvene stanice Bajmok i Čantavir, pošto imaju preko 5.000 stanovnika.U njima se obavlja delatnost hitne medicinske pomoći, zdravstvena zaštita opšte medicine , zdravstvena zaštita predškolske i školske dece i pružanje stomatoloških usluga koje idu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

  - U našoj ustanovi radi ukupno 130 lekara, a trebalo bi da imamo 144 (u skladu sa Kadrovskim planom).  Nedostatak lekara izrazito otežava rad i stalno se vrši preraspoređivanje kako nijedna ambulanta ne bi ostala bez lekara. Ovakav rad naravno zahteva veće angažovanje lekara i veće gužve u nekim ambulantama. Nažalost, mi ne možemo učiniti više od onoga što činimo da olakšamo situaciju jer je Zakonom do kraja tekuće godine zabranjeno zapošljavanje, te nismo u mogućnosti da popunimo slobodna radna mesta. U narednoj godini ćemo imati još manji broj lekara zbog odlazaka u penziju. Ukoliko nam Ministarstvo zdravlja ne dozvoli početkom 2016. godine da zaposlimo lekare bićemo primorani da rad nekih ambulanti svedemo na minimum.  Što se tiče medicinskih sestara i tehničara trenutno nismo u problemu i imamo dovoljan broj za redovan rad - kaže za naš list dr Mila Bogdanović Dujmić, pneumoftiziolog i direktor Doma zdravlja Subotica.

  Prema njenim rečima ustanova je u stalnom kontaktu sa mesnim zajednicama i uvek se za njih traži najprihvatljivije rešenje. Cilj je da ambulante prostorom, opremom i kadrom budu zadovoljavajuće za obavljanje zdravstvene delatnosti u svim objektima Doma zdravlja, tvrdi direktorka te ustanove.

  Početkom godine, najveći problem biće nedostatak stomatologa

  Obzirom da je Ministarstvo zdravlja donelo Odluku da se dostave podaci o višku zaposlenih u stomatološkim službama, što je učinio i subotički Dom zdravlja za svoju službu, već je kako se navodi, jasno da će Stomatološka služba za odrasla lica imati veliki nedostatak kadra,odnosno neće biti dovoljno zubara.

  - Kadrovskim planom imamo pravo zapošljavanja 32 doktora stomatologije i 48 stomatoloških sestara i zubnih tehničara, za potrebe obaveznog zdravstvenog osiguranja.  U Subotici u Stomatološkoj službi ukupan broj zaposlenih je 89.  Morali smo sprovesti racionalizaciju zbog viška od 9 zaposlenih. Videćemo kako će se dalje odvijati zapošljavanje u stomatologiji na osnovu Kadrovskog plana koji donosi Ministarstvo zdravlja. Cilj nam je da i Stomatološka služba sa uslugama bude unapređena uvođenjem novih tehnologija - objašnjava direktorka Doma zdravlja.

  Dr Bogdanović Dujmić posebno se osvrnula i na Službu za hitnu medicinsku pomoć rekavši da je ona prostorno neadekvatna, te se u dogovoru sa Osnivačem traže rešenja.

  - Vozni park kontinuirano i u skladu sa mogućnostima obnavljamo novim vozilima. Kadrovski imamo dobru strukturu lekara u Službi hitne medicinske pomoći - specijalista i lekara opšte medicine - tvrdi direktorka.

  Ona je još jednom apelovala na građane da ne zovu tu Službu bez preke potrebe, jer su dispečeri koji rade na broju telefona 194 obučeni da prepoznaju stepen hitnosti te je neophodno da ih građani saslušaju.

  - Sva dispečerova pitanja imaju cilj da se prepozna koji poziv ima prioritet zbog urgentnosti. Na taj način skraćuje se vreme čekanja i povećava uspešnost zbrinjavanja hitnih stanja- podvukla je direktorka Doma zdravlja.

  U 2016. godini slede nove adaptacije

  Svake godine subotički Dom zdravlja donosi Finansijski plan prema Gradu Subotici i zahvaljujući tim sredstvima iz godine u godinu zanavlja se medicinska oprema, uvode nove tehnologije i poboljšavaju uslovi rada u ambulantama. Konkurisano je i sa nekoliko projekata prema Japanskoj Vladi, kao i prema Pokrajini za kapitalne investicije, međutim isti nisu prihvaćeni, tvrde u Domu zdravlja.

  - Od Humanitarne organizacije „Help" imamo obećanje da ćemo dobiti reparirano vozilo tipa Mercedes za potrebe Službe za hitnu medicinsku pomoć, kao i da će se na zgradi Službe za zdravstvenu zaštitu žena i dece popraviti krovna konstrukcija i delimično promeniti prozori. Lep primer završenih radova je zgrada Službe za specijalističko-konsultativnu delatnost koja je u potpunosti renovirana. U ovom objektu rade specijalisti za plućne bolesti, za internističke bolesti, radiolog i neuropsihijatar - navodi dr Bogdanović Dujmić.

  Uskoro renoviranje ambulante na Paliću

  U 2016. godini, prema rečima nadležnih u Domu zdravlja, planira se renoviranje zgrade ambulante Palić. Biće urađena sanacija krova, menjanje stolarije, podova, kao i postavljanje hidroizolacije. Time će građani Palića dobiti bolje uslove za primanje zdravstvenih usluga, a svi zdravstveni radnici bolje uslove za rad. U narednoj godini kao jedan od značajnijih projekata navodi se i ulazak Doma zdravlja kao zdravstvene ustanove u proces akreditacije.

  A. Šiška

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja