Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Privreda
  Dušan Španović, direktor veleprodaje kompanije "Euro Gas", za Subotičke novine objašnjava prednosti ekološkog goriva TNG-a
  Tečni naftni gas - budućnost ili gubitak?
  15.12.2015.

  Prošle nedelje, od 2-4. decembra održan je 12-ti međunarodni LPG Summit u Novom Sadu, pod pokroviteljstvom "Euro Gasa" iz Subotice. Razmatrani su osnovni ciljevi ponude energetskih proizvoda, kao što su količina i stabilnost snabdevanja, cena, raznolikost ponude i jedan od bitnih elementa za budućnost, uticaj na životnu sredinu.

  3257_1.jpg
  Jedan od aktivnih učesnika LPG summita bio je i Tomislav Vojnić Purčar,
  ispred kompanije „Euro Gas”.

  Dušan Španović, direktor veleprodaje kompanije "Euro Gas", u intervjuu za “Subotičke Novine” je rekao da razlog pada potrošnje TNG-a je visoka akciza.

  Koliko se tečni naftni gas koristi u našoj zemlji i okruženju poslednjih godina i koliko u odnosu na druge derivate?

  3257_2.jpg
  Dušan Španović, direktor veleprodaje
  kompanije „Euro Gas”

  -Potrošnja TNG u Srbiji najveća je u odnosu na zemlje bivše Jugoslavije, u 2009. godini u Srbij iznosila je oko 380.000 tona, dok je prošle godine potrošnja TNG bila na nivou 280.000 tona. Potrošnja TNG iz godine u godinu opada, posmatrajući 2014./13. manja je za 12%, za razliku od TNG a potrošnja Euro dizela raste i za isti period potrošnja je veća bila za 14%, što je apsolutno nepovoljno sa ekološkog stanovišta. Što se tiče zemalja u okruženju, potrošnja TNG u svim okolnim zemljama je u porastu, gde je prepoznat ekološki aspekt TNG kao energenta.  Upotreba TNG u većini zemalja Evrope je subvencionisana čime se podstiče potrošnja istog dok je kod nas upravo suprotna situacija.

  Šta utiče na potrošnju TNG-a u zemlji?

  -Postoji nekoliko razloga zbog kojih opada potrošnja TNG-a u Srbiji. Kao prvi i osnovni razlog je akcizna politika države prema ovom ekološkom gorivu. Akciza u Srbiji uvedena je na TNG i kao motorno gorivo-auto gas, gde većina potrošača nema mogućnost povrata akcize ali i na TNG koji se koristi kao energent u industrijske svrhe i za upotrebu u domaćinstvima.  Kao drugo, pored izuzetno visokih akciza na pad potrošnje utiče spor i otežan povrat akcize, za one privredne subjekte kojima je Pravilnikom omogućen povrat, čak i kada nadležna Poreska uprava odobri firmi povrat akcize Država probija rokove za povrat sredstava. Zatim, kao treći razlog razlog pada potrošnje TNG, jeste izmena Pravilnika o atestiranju rezervoara u automobilima, po novom Pravilniku atestiraju se na 5 godina, uz naravno naplatu takse u iznosu od 5000 dinara, a ne kao ranije na 10 godina.  Sve ovo iziskuje dodatne troškove svim korisnicima TNG, država nije dala nikakvo obrazloženje za ovu izmenu, a moram da napomenem da je u većini Evropskih zemalja važeći period atesta gasnog rezervoara 10 godina, pa i duže. Bitno je napomenuti da se sve više kao energent u industriji koristi i akcizno nepoterećeni CNG, koji je u 2015. supstituisao potrošnju TNG od preko 20000 tona.

  Koliko iznose akcize u zemlji, a koliko u okruženju?

  3257_3.jpgPosmatrajući akcizno opterećenje TNG, u smislu motornog goriva, Srbija ima najveću akcizu u regionu. U Srbiji akciza iznosi 333 eura/t, u Makedoniji 80 eura/t, Hrvatskoj 13, BIH 0.

  Posmatrajući Evropu Srbija ima treću po visinu akcizu, samo su Danska i Švedska države koje imaju veće akcizno opterećenje TNG od Srbije.

  I pored preporuke Evropske komisije da se minimalni nivo akcize za TNG kao motornog goriva postavi na nivo od 125 eura/t, u Srbiji je akciza znatno viša, a većina Evropskih zemalja uvažila je preporuku Evropske komisije

  Kakve poteškoće imaju domaćinstva koja koriste ovaj derivat?

  -Domaćinstva koja koriste TNG plaćaju najveću akcizu u Evropi, mogućnost povrata akcize postoji ali je postupak povrata jako usporen i opterećen birokratskim zahtevima, pa korisnici ni ne apliciraju za povrat akcize.  Jedinstven smo primer u Evropi da se TNG u bocama opterećuje akcizom koja takođe iznosi 333 evra/t.

  Koje su prednosti za poljoprivrednike koji koriste tečni naftni gas?

  3257_4.jpg-Osnovna prednost TNG, koji se primenjuje u poljoprivrednoj proizvodnji je ekološki aspekt.  Haccap standard prepoznaje TNG kao čist energent i kao takav apsolutno je prihvatljiv u pogonima za proizvodnju hrane.  Drugu veliku prednost TNG su prepoznali uspešni poljoprivrednici u okruženju koji koriste kao pogonsko gorivo kombinaciju Eurodizel i TNG. Na taj način ostvaruje se finansijska ušteda u potrošnji goriva za oko 20%, pojačava se snaga motora a zagađenje vazduha je i do 35% manje u odnosu na traktore koji samo troše Eurodizel kao pogonsko gorivo. Pored navedenih prednosti TNG-a koje su nedvosmislene, naši poljoprivrednici u Srbiji su u neravnopravnom položaju u odnosu na indutrijske potrošače koji korisei isti energent.  Poljoprivrednici koji u primarnoj preradi žitarica, voća, lekovitog bilja, duvana koriste TNG kao energent za sušenje nemaju mogućnost povrata akcize. Pravilnikom o povratu akcize za ovaj segment nije predviđeno da se vraća akciza, što u velikoj meri utiče na poskupljenje hrane na domaćem tržištu ali i na to da naši poljoprivredni proizvodi budu manje konkurentni na tržištima na koja se izvoze.

  Većina poljoprivrednika veruje u prednosti korišćenja TNG

  U svetu se traktori, poljoprivredna mehanizacija i druge radne mašine pokreću kombinacijom dizel-TNG (autogas) dok je na našim prostorima još uvek korišćenje ovog derivata u povoju.

  On je "dobitna kombinacija", kako ga mnogi poljoprivrednici iz regiona zovu jer su se iz iskustva su uverili koje su prednosti korišćenja ovog goriva. Na osnovu dugogodišjeg iskustva uspešnih poljoprivrednika iz regiona ističu, da traktori koje pokreće TNG štede do 20 posto goriva, dok je zagađenje vazduha i do 35 posto manje. Treba istaći da TNG povećava snagu traktora i produžava rad motora i zato ga mnogi nazivaju 3E revolucijom: energetska, ekološka i ekonomska revolucija.

  Među onima koji prvi žele da probaju novo gorivo u Srbiji su poljoprivrednici, a među njima je i Pavle Kujundžić, predsednik Udruženja poljoprirednika Subotice koji kaže "da je tečni naftni gas počeo da se ugrađuje u radne mašine i kamione, što je poljoprivrednim proizvođačima vrlo zanimljivo, zbog uštede i smanjenja zagađenja životne sredine".

  S. Iršević

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja