Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Zdravstvo
  Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije ocenile najboljim ocenama kvalitet rada u Opštoj bolnici Subotica
  Bićanin: Licenca do kraja januara
  21.12.2015.

  Spoljni ocenjivači Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, ocenili su odličnim kvalitet rada i pružanje zdravstvenih usluga u Opštoj bolnici, a direktor dr Goran Bićanin najavljuje, da će krajem januara naredne godine, ta zdravstvena ustanova dobiti licencu.

   3282_1.jpg
   dr Goran Bićanin

  Spoljni ocenjivači Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, obišli su sva odelenja u Bolnici i protekle nedelje ocenjivali kvalitet rada i pružanje zdravstvenih usluga, u skladu sa standardima za akreditaciju zdravstvenih ustanova sekundarnog i tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite, koje je donela Vlada Srbije.

  Prema rečima direktora bolnice dr Gorana Bićanina, bio je to mukotrpan posao za sve zaposlene, obzirom da se radilo i prekovremeno, ali da je svima drago što su preliminarne ocene stručnjaka više nego dobre.

  —Bolnica i ne može uspešno da funkcioniše i pruža dobru zdravstvenu zaštitu građanima ako nema timskog rada, što je potvrdio i rad tokom boravka spoljnih ocenjivača u ustanovi, kaže dr Bićanin.

  Prvog dana boravka spoljnih ocenjivača u Bolnici, dr Bićanin je govorio o Ustanovi, uz prisustvo predstavnika lokalne samouprave, navodeći i da je Subotička bolnica dobila i veoma visoke ocene i pohvale za svoj rad i pružanje usluga građanima od strane predstavnika Grada. Najbolje ocene dobila su odeljenja laboratorije, pedijatrije, jedinica intenzivnog lečenja, bolnička apoteka kao i neka druga odeljenja.

  Direktor bolnice je naveo primer plućnog odeljenja u Bolnici, za koje je rekao da je "crni svet" Ustanove, obzirom na uslove u kojima se radi, ali je istakao da je angažman lekara i medicinskog osoblja, na tom odelenju svetao, te je manje relevantno što visoku ocenu ovo odeljenje nije dobilo u preliminarnom ocenjivanju.

  Svaka ustanova ima svoj "crno-beli" svet, rekao je direktor bolnice, navodeći da su fi nansijska sredstva za adaptacije, rekonstrukcije i ulaganje u opremu i dalje veliki problem u većini bolnica u zemlji, a ne samo u subotičkoj bolnici.

  - Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova koje je imenovala Vlada, do sada je u Srbiji imala oko 70 različitih poseta zdravstvenim ustanovama primarnog, sekundarnog i tercijalnog nivoa. Priča o akreditaciji u Vojvodini, počela je odlukom Vlade Vojvodine iz septembra 2013. godine, da pomogne u fi nansiranju svim bolnicama u Pokrajini čiji je osnivač, pa među njima i našoj. Nakon toga je naša bolnica potpisala Ugovor sa Agencijom za akreditaciju, 2013. smo krenuli o ovaj proces, i evo nas danas u fi - nalu aktivnosti. Proces je bio dug, kompleksan, imate obavezu da formirate razne timove, da ispunite jasno defi nisane standarde uz dokaze i mnogo drugih aktivnosti. Za dve godine, naša Bolnica je imala posete ljudi iz ove Agencije, koji su nas upućivali kako ispravno da radimo. U skladu sa Pravilnikom o akreditaciji zdravstvenih ustanova, tim za spoljašnje ocenjivanje kvaliteta rada je dužan da u roku od 15 dana nakon završene posete, dostavi Agenciji Izveštaj o obavljenoj poseti - kaže direktor bolnice dr Bićanin.

  Agencija na osnovu predmetnog nalaza u narednih 30 dana priprema završni Izveštaj o akreditaciji, na osnovu kojeg se izdaje Sertifi kat o akreditaciji zdravstvene ustanove.

  — Za subotičku Bolnicu je važno da bude akreditovana u cilju sticanja akreditacione licence, jer taj program podstiče Ustanovu da unapredi kvalitet rada koji je fokusiran na korisnika zdravstvenih usluga. On podrazumeva kontinuirani proces praćenja i lečenja pacijenata, od momenta prijema do momenta otpusta. Shodno preliminarnim ocenama koje smo mogli čuti, a koje su odlične, očekujemo da licencu dobijemo do kraja januara naredne godine, što će za našu ustanovu biti izuzetno važno, kao i za građane odnosno naše pacijente. Subotička Bolnica će dakle uskoro biti među akreditovanim zdravstvenim ustanovama, a licenca se daje na jednu, tri ili sedam godina i ima obavezu da ovom licencom bude u vrhu svih događaja najbolje zdravstvene zaštite. Akreditacija podstiče Ustanovu, da unapređuje kvalitet rada, a akreditovani standardi su fokusirani na pacijenta - korisnika usluga, u kontinuiranom procesu praćenja i lečenja pacijenata, ističe dr Bićanin.

  Oko 700.000 pacijenata godišnje

  —Godišnje kroz subotičku Bolnicu prođe i do 30.000 pacijenata, koji se stacionarno leče, a kroz ambulantu 664.000 pacijenata. Obim aktivnosti je ogroman, a u uslovima kada je na snazi zabrana zapošljavanja novih lekara, a procedura zamene zaposlenih koji su otišli u penziju novim stručnim kadrom duga, može se oceniti da Bolnica već dugo vremena uspeva da pacijentima pruža maksimalnu zdravstvenu zaštitu, naglašava dr Bićanin.

  Akreditacija prioritet od 2007. godine

  Akreditacija u subotičkoj bolnici kako kaže direktor Bićanin postavljena je kao jedan od prioriteta još 2007. godine.

  —Pružanje zdravstvene zaštite podrazumeva da pacijent ima potrebu da dođe u Bolnicu, te je i organizacija subotičke Bolnice usmerena ka povećanju sigurnosti pacijenta.  Opšta bolnica je defi nisala svoj Strateški plan za period od 2015 -2020 godine, svi šefovi organizacionih jedinica napravili su svoj strateški Plan, a kao njihov sublimat ukazuje se gde je najveći interes Bolnice, uz krucijalnu važnost dobijanja akreditacije. Ovaj proces je, inače, u svetu počeo u SAD-u, još 80-tih godina, navodi dr Bićanin.

  A. Šiška

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja