Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.08.2018. Sreda
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Komunalije
  Demanti
  Reagovanje na tekst objavljen u Subotičkim novinama broj 2 od 15.01.2016. na strani 4. pod naslovom "Čije je naše smeće"
  25.01.2016.

  Ne želeći ni na koji način, da putem Vašeg cenjenog lista, ulazimo u polemiku sa rukovodiocem udruženja Teras i Arhus centra, uvaženom gospođom Snježanom Mitrović, obavezni smo javnosti radi, a zbog iznesenih nekih tvrdnji, vezanih za JKP "Čistoća i zelenilo", koje nemaju ni jednu podlogu u aktuelnim planovima, osim u predviđanjima unutar pomenutih udruženja, izneti činjenice vezane za projekcije planova upravljanja otpadom.

  3425_1.jpgZa obavljanje delatnosti odnošenja i deponovanja otpada, kao opšteg javnog interesa lokalana samouprava je osnovala preduzeće JKP "Čistoća i zelenilo" i poverila mu ingerencije na sprovođenju pozitivnih zakonskih odredbi, koje određuju ovu delatnost, kao i brigu za unapređenje iste, te sprovođenje i održavanje komunalnog reda na celoj teritoriji lokalne samouprave.  Obavljanje svih funkcija u cilju realizacije obaveza, preduzeće sprovodi mere i radnje, po principima održivog razvoja, a ne po principima tržišta.

  Analizom rada prethodnih desetak godina, nedvosmisleno je ustanovljen potpuni izostanak dela unapređenja delatnosti. Razlozi za ovo su i objektivni i subjektivni i njihovo elaboriranje bi zahtevalo mnogo više vremena i prostora. U svakom slučaju zainteresovanima smo spremni ponuditi naše viđenje istih.  Elem, pokušavajući da postavimo sistem "na noge", tako da dugoročno obezbedimo održivost istog, unazad dve godine pokrenuti su projekti koji zahtevaju dijametralno suprotan odnos prema delatnosti, kako zaposlenih unutar preduzeća, tako i svih činioca u lancu stvaranja, odnošenja i deponovanja komunalnog otpada. Ove mere su umnogome izazvale potrese kod svih, koji su prethodno stečene navike lako uočavali, ali ničim nisu ni pokušali iste ispraviti. Kako smo svakodnevno bombardovani informacijama stručnjaka, koji nam ukazuju kako to svet radi, osmelili smo se i posetili taj svet, da lično sagledamo način funkcionisanja, te uočimo moguća poboljšanja u unapređenju posla koji nam je poveren. Neophodn je istaći da su nam u tome svesrdnu pomoć pružili nadležno republičko Ministarstvo i Nemačka Međunarodna saradnja sa Republikom Srbijom – Giz Srbija Iskustva su sledeća:

  - Odnošenje i deponovanje komunalnog otpada je monopol u organizaciji lokalne samouprave, ona određuje izvršioca usluga - operatera, koji je obavezan da sveobuhvatno brine o ukupnom sistemu, pri čemu sistem predstavlja niz karika počevši od potrošača preko operatera, sistemskih zakona, inspekcijsko – nadzornih službi i do osnivača te ukupne brige o zaštiti životne sredine.

  - Potrošač je svaki vlasnik ili korisnik stambenog i poslovnog prostora - bez izuzetka

  - Potpuni obuhvat efikasnog i uređenog odnošenja komunalnog otpada pokazao je sistem "od vrata do vrata" – za sve kategorije potrošača. Ovo podrazumeva obaveznu selekciju otpada na mestu nastanka, sa striktnom kontrolom sprovođenja iste ( regija Lombardija – Italija, Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Slovačka)

  - Sistem obračuna izvršene usluge je uglavnom po m² prostora – u nekim regijama se na taj m², kao fiksni deo dodaje varijabilni deo, koji zavisi od broja članova domaćinstva. U ceni izvršene usluge, podrazumeva se i obavezna primarana selekcija.

  - Komunalni otpad se iskorištava u maksimalno mogućem procentu u zavisnosti od ekonomske moći lokalane samopuprave.  Pretvaranje otpada u sirovinu za reciklirane materijale, energiju, đubrivo, gas, podrazumeva skupe tehnologije, a procenat iskorištenja se kreće od 40 % ( Hrvatska ) 60 % ( Mađarska, Slovenija ) pa do potpunog iskorištenja ( Lombardija , Nemačka). Procenat iskorištenja je u direktnoj zavisnosti od sistemskih rešenja i prihvatanja istih od svih u lancu upravljanja otpadom i rezultira ukupnim smanjenjem potreba za deponovanjem otpada i na taj način sveobuhvatnom zaštitom životne sredine.

  - Upravljanje otpadom i zaštita životne sredine nikako nisu sredstvo, nego predstavljaju cilj i prihvataju se isključivo jedinstveni zajednički interesi, pri čemu svaki pojedinačni mora i zakonski je tako rešen, da bude podređen opštem interesu u očuvanju životne sredine.

  - Visoko razvijene sredine, npr. Milano, nemaju deponiju otpada, jer njegovim tretmanom, iskoriste svu količinu otpada u stvaranje nove vrednosti.

  Poučeni ovim i ovakvim iskustvima, onih koji su se potrudili da ovu oblast urede, poveli smo se za istima i polako počeli, u saradnji sa lokalnom samoupravom, da upravljanje komunalnim otpadom dovodimo na nivo kojim će zaštita životne sredine u sredini u kojoj bitišemo, biti prioritet i jasan cilj svih, pri čemu svi činioci sistema "svoje" treba da podrede opštem. Zbog toga na pitanje : "čije je naše smeće?" sledi jasan odgovor – Smeće je pojedinačno onoga ko ga proizvede – briga o njegovom tretmanu je poverena operateru, koji je obavezan da u skladu sa domaćinskim postupanjem, obezbedi održiv sistem upravljanja i posebno zaštitu životne sredine.  To ulaganje nije merljivo ostvarenim profitom, nego stanjem životne sredine.

  S poštovanjem, JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja