Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 19.08.2018. Nedelja
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Zdravstvo
  Opšta bolnica Subotica ove nedelje i zvanično akreditovana na period od tri godine
  Strategija - kvalitet usluga i bezbednost pacijenata
  25.02.2016.

  Predstavnici Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS-a) uručili su svečano u sredu, 17. februara, Opštoj bolnici Subotica sertifi kat o akreditaciji na period od 3 godine. Proces koji je subotička bolnica započela oktobra 2013. godine sklapanjem Ugovora sa agencijom i zvanično je završen dodelom akreditacije, a Uprava bolnice najavljuje daljnje korake ka usavršavanju ljudskih resursa i opreme, kako bi se u budućnosti dobila akreditacija na 7 godina.

  3549_1.jpg

  Opšta bolnica Subotica visokim ocenama ispunila je standarde kvaliteta zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama i stoga je zasluženo dobila značajan sertifi kat, istakli su tom prilikom predstavnici AZUS-a, a dr Nenad Sretenović vođa Tima i zvanično je dr Goranu Bićaninu, direktoru subotičke bolnice uručio sertifi kat o akreditacionom statusu na 3 godine. Svečanosti u bolnici prisustvovao je i Dragi Vučković, načelnik Severnobačkog Okruga, ispred lokalne samouprave.

  3549_2.jpg

  U obrazloženju kako i zašto je Opšta bolnica Subotica dobila akreditaciju na period od 3 godine, Svetlana Drča, saradnik AZUS-a, rekla je da su se prevashodno ocenjivali klinički standardi koji prate pacijenta od momenta kada uđe u ustanovu do momenta njegovog izlečenja odnosno upućivanja na drugi, viši nivo usluga.

  - Kod ocenjivanja, bila nam je najbitnija usklađenost kvaliteta rada, sa propisanim standardima kvaliteta. Ovo je veliki uspeh za subotičku bolnicu jer je ona akreditacijom postala garant kvaliteta u pružanju usluga pacijentima i njihove bezbednosti, a zaposlenima garant da svoje usluge i procedure pružaju u ustanovi, u kojoj su defi nisani i sigurni. Veliki uspeh bolnice jeste status koji je dobila akreditacijom na 3 godine, a u prilog tome govori i visok nivo usklađenosti kvaliteta rada sa standardima sa preko 65 odsto četvorki i petica, što su najviše ocene kada govorimo o usklađenosti standarda sa standardima kvaliteta. Standardi se odnose na bezbednost pacijenata od trenutka kada dođu u bolnicu do trenutka kada završe lečenje, odnosno budu prebačeni u drugi, viši nivo pružanja usluga.  Akreditacioni status podrazumeva dakle jasno defi nisan prijem pacijenata, procedure lečenja, dijagnostike, a da bi lečenje bilo sprovedeno, mora da se vodi računa i o prostoru, opremi, životnoj sredini. Najvažniji faktor su ljudski resursi koji imaju licence i koji će se stalno edukovati, da imaju licencu i oni su upravo ključni da mogu da garantuju kvalitet i bezbednost u pružanju usluga. Nakon tri godine, bolnica ima želju da nastavi ovaj proces, to je ova ustanova već i pokazala u našoj prvoj poseti kada se radilo spoljašnje ocenjivanje, a gde je dokazano da se želi ići koracima na dalje.  Prema našim procenama, subotička bolnica je veoma blizu onih 70 odsto, koji vode ka dobijanju akredaticionog statusa na period od 7 godina - rekla je Svetlana Drča, saradnik AZUS-a.

  Dr Bićanin: Akreditacioni status optimalan

  Dr Goran Bićanin, neurolog i direktor Opšte bolnica Subotica, ponovio je da je proces oko dobijanja akreditacionog statusa bio kompleksan posao, sa puno rada svih zaposlenih, ali da je krajnji rezultat dao timski rad sa puno volje i želje da se u ovom procesu uspe, za dobrobit svih građana Subotice ali i pacijenata koji gravitiraju ka subotičkoj bolnici.

  - Ovo je samo početak priče, ali jeste istorijski trenutak koji će biti zapisan u subotičkoj bolnici i u Subotici. Akredaticoni status na period od 3 godine koji smo dobili kao ustanova je optimalan, jer je on ocena onoga što smo prešli, a izazov za ono što nam predstoji i ka čemu ćemo ići. Pacijentima smo i ovim priznanjem obezbedili bezbednost, ali imamo i obavezu da se i dalje stalno menjamo u smislu napredovanja pružanja kvaliteta usluga. U svetu kada kažete da ste akreditovana zdravstvena ustanova to mnogo znači, jer vas kada aplicirate primera radi na Projekte prvo pitaju da li ste akreditovani. Pokrajinski Sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografi - ju jeste fi nansijer kopletnog Projekta koji je i osnivač bolnice, ali posebnu zahvalnost dugujemo i Dragi Vučkoviću, načelniku Severnobačkog Okruga, koji je nam je mnogo pomogao, pokazao razumevanja i izlazio nam u susret. Lokalna samouprava je tačnije rečeno, prepoznala bolnicu ne kao mesto gde treba da se "partijaši" nego kao ustanovu koja je od interesa za sve građane, što je veoma značajno i korektno za sve nas. Grad je prepoznao bolnicu i u mnogim njenim akcijama, kao i Pokrajina, a tu mislim pre svega na fi nansijska sredstva za projekte poput završetka angio sale, magnetnu rezonancu, Centar za vantelesnu oplodnju i tako dalje. Živimo u ekonomski otežanim uslovima, a sa 12.902 hiruških procedura koje smo uradili, gde nam pri tom odlaze vrsni hirurzi kojima je teško pronaći zamenu na kratak rok, nadam se da ćemo i dalje izdržati ovaj tempo i da će se po ovom pitanju situacija promeniti. Istovremeno imamo i 30.000 ljudi koji se stacionarno leči, a akreditacija nas obavezuje da im pružamo još bolji kvalitet usluga, te da se kao ustanova stalno menjamo - rekao je dr Goran Bićanin, direktor bolnice.

  Dr Bogdanka Đapić, neurolog i koordinator Tima za akreditaciju u bolnici zahvalila se svim zaposlenima koji su vredno i savesno radili kako bi bolnica dobila akredaticaoni status. Rekla je da je ovo veliki pomak za tu ustanovu i da je odrađen dobar posao koji nije bio nimalo lak, ali da je svaki zaposleni bez obzira na stručnu spremu kako je navela, dao svoj maksimalni doprinos kako bi se ovaj status dobio, a koji je u interesu pacijenata u Subotici i svih koji gravitiraju ka Opštoj bolnici Subotica.

  Akreditacija u svetu još od osamdesetih

  Proces akreditacije bolnica i zdravstvenih ustanova u svetu traje od 80-tih godina, a prve bolnice licencirane su u SAD. Opšta bolnica Subotica defi nisala je Strateški plan za period od 2015 - 2020. godine, po kojem su svi šefovi organizacionih jedinica napravili svoj strateški Plan. Kao jedan od najvećih interesa Bolnice, u Strateškom planu, određen je proces dobijanja akreditacije, što je i postignuto. Tako se sada i subotička bolnica našla među 150 zdravstvenih ustanova u Srbiji koja ima takvu licencu.

  A. Šiška

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja