Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 19.08.2018. Nedelja
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Politika
  Gradska uprava Subotice uputila saopštenje Subotičanima o raspisanim izborima za odbornike - za 24. april
  Izborne radnje teku od 7. marta
  13.03.2016.

  • Vanredni parlamentarni izbori raspisani su za 24. april. Istog dana u Srbiji će biti održani i pokrajinski i lokalni izbori. Među kandidatima za narodne poslanike nalazi se i petoro Subotičana.
  • Načelnica Gradske uprave Füleki Gabriella, uputila je obaveštenje građanima Subotice da su raspisani izbori za odbornike skupština gradova i skupština opština u Srbiji za 24. april.

  3616_1.jpg

  Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od 7. marta 2016. godine, a Služba za opštu upravu i zajedničke poslove pored rada organizovanog duže od radnog vremena radnim danima, radiće subotom i nedeljom od 8 do 12 časova. Građani sa prebivalištem na teritoriji grada Subotice mogu izvršiti uvid u Jedinstveni birački spisak - deo za teritoriju grada Subotice, tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka na način i po postupku utvrđenom zakonom.

  Na predatim listama kandidata za narodne poslanike nalaze se i petoro naših sugrađana. Na listi "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" su: Milimir Vujadinović (rbr. 067), Desanka Repac (rbr. 126) i Jadranka Gršić (rbr. 177), dok se na listi "Za pravednu Srbiju - Demokratska stranka (Nova, DSHV, ZZS)" nalaze Tomislav Žigmanov (rbr. 016) i Daniel Kovačić (rbr 045). O zahtevu za promenu u delu Jedinstvenog biračkog spiska za grad Suboticu nadležni Organ odlučuje u roku 24 časa od prijema zahteva. Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, unošenjem podataka o Jedinstvenom matičnom broju građana, kao i slanjem SMS poruke sa ovim podatkom na broj telefona koji će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet stranici ministarstva.

  Interno raseljena lica (lica koja imaju prebivalište na Kosovu i Metohiji, a boravište na teritoriji grada Subotice) nemaju izborno pravo na izborima na izbor odbornika u skupštinu grada Subotice. Najkasnije pet dana pre dana zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska, građani mogu podneti zahtev Gradskoj upravi da se u Jedinstveni birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji. Najkasnije pet dana pre dana zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska građani mogu podneti zahtev Gradskoj upravi da se u Jedinstveni birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu.

  Jedinstveni birački spisak zaključuje se 8. aprila 2016. godine u 24 časa.Zahtev za vršenje promene u Jedinstvenom biračkom spisku podnosi se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije Beograd, odnosno Gradskoj upravi grada Subotice. Građani grada Subotice mogu izvršiti uvid u Jedinstveni birački spisak za područje grada Subotice i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku Jedinstvenog biračkog spiska uz prikaz važeće lične karte, u Subotici svakog radnog dana od 7 do 17 časova, subotom od 8 do 12 časova u prostorijama Sekretarijata za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave grada Subotice – Služba za opštu upravu i zajedničke poslove, objekat Gradska kuća, II sprat, soba 215, a najkasnije do 8. aprila 2016. godine do 24 časa, kada se Jedinstveni birački spisak zaključuje.

  N.H.K.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja