Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  Udruženje UOSYU Subotice, o razlozima „diskriminacije subotičkih ratnih veterana”:
  Selektivno rešavani problemi nezadovoljnih rezervista
  23.05.2016.

  Subotičko udruženje UOSYU „Učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije - GO Subotica” na pripremnom ročištu u Višem sudu u Subotici izložilo je, da je do diskriminacije subotičkih ratnih veterana, kojima nisu isplaćene ratne dnevnice došlo zbog selektivnog rešavanja problema nezadovoljnih vojnih rezervista!

  3903_1.jpgSubotičko udruženje UOSYU „Učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije - GO Subotica”, uz prisustvo advokata Srđana Aleksića i punomoćnika tužioca Radeta Zatezala, na pripremnom ročištu, održanom 12. maja, u Višem Sudu u Subotici, povodom neisplaćenih dnevnica ratnim veteranima, izložilo je da je došlo do diskriminacije subotičkih ratnih veterana, (a tužena je Republika Srbija i Ministarstvo Odbrane Beograd), jer je vlada Republike Srbije donetim zaključkom (RS br.401-161/2008 od 17.01.2008 godine), selektivno rešila problem nezadovoljnih vojnih rezervista, a u privilegovan položaj stavila rezerviste sa teritorije sedam opština na jugu Srbije, isplatom 2 milijarde dinara, pod plaštom takozvane socijalne pomoći, a sredstva su tada uzeta iz Fonda za privatizaciju.

  —Pri tome, nije tražen ni jedan dokaz o socijalnoj ugroženosti tih ljudi, čime je evidentno, bez utemeljenja u pozitivnom pravu Republike Srbije, diskriminisan i sam tužilac, kao ratni vojni rezervista i učesnik rata 1999. godine - Nato Agresija na Republiku Srbiju. Višem Sudu u Subotici je dostavljena sva dokumentacija da su spornim aktom Vlade Republike Srbije morali biti obuhvaćeni svi vojni rezervisti sa teritorije Republike Srbije i ( Subotice) koji su imali učešće u ratu 1999. godine i da je ovakvim postupanjem tužene povređen čl.21 Ustava Republike Srbije, kao i čl.14 Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava uz čl.1 protokola br. 1 Evropske Konvencije, te je pravni interes tužioca za utvrđivanje postojanja diskriminacije više nego jasan. Prema svim dokumentima Ministarstvo Odbrane, kao resorno ministarstvo, jeste odgovorno za svaki pokušaj, činjenje diskriminacije nad svojim pripadnicima-vojnim rezervistima, a Republika Srbije odgovorna za rad Ministarstva, saopštili su iz Gradskog odbora subotičkog Udruženja (UOSYU), Učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.

  Saopštenjem se kaže, da je glavna rasprava u Višem Sudu u Subotici zakazana za 30. jun 2016. godine.

  Aleksandar Panić, predsednik GO UOSYU Subotica je povodom održanog pripremnog ročišta izjavio, da u ovom predmetu diskriminacija postoji.

  —Načelo jednakosti i zabrana diskriminacije zajamčena je Ustavom, čl.21. Republike Srbije, koje utvrđuje, da su pred Ustavom i zakonom svi jednaki, da svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije, da je zabranjena svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta, rekao je Panić i dodao, da advokat Srđan Aleksić „ne zahteva utvrđivanje postojanja diskriminacije prema svima, već isključivo prema pojedincu-ratnom veteranu, koji ima pravni interes za donošenje odluke Suda u ovom pravnom sporu”.

  Udruženje UOSYU navodi, da očekuju, da svi ratni veterani sa područja Grada Subotica, učesnici u ratu 1999. godine, koji još nisu podneli tužbu za isplatu ratnih dnevnica, da to učine u prostorijama Udruženja.

  S.N.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja