Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.06.2018. Petak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Kultura
  Nacionalni Savet bunjevačke nacionalne manjine
  Traže da Bunjevačka Matica bude ustanova
  29.05.2016.

  Nacionalni Savet bunjevačke nacionalne manjine saopštio je da već duže vreme radi na ukazivanju da način funkcionisanja Bunjevačke matice nije u skladu sa ciljevima i zadacima zbog kojih je osnovana, te zahtevaju promenu statusa iz udruženja u ustanovu.

  3929_1.jpgNacionalni Savet bunjevačke nacionalne manjine smatra da je za dalje funkcionisanje Bunjevačke Matice neophodna izmena njenog statusa, da umesto udruženja bude - ustanova.

  Mr Suzana Kujundžić Ostojić, predsednica Nacionalnog Saveta bunjevačke nacionalne manjine objašnjava, da prema uslovima, koje uređuje Zakon o kulturi, Bunjevačka matica sa statusom udruženja građana, kako je upisana u Registar APR –a 2011. godine, nije u mogućnosti da ostvaruje programske ciljeve u oblasti nauke, istraživačkog rada, jezika i zaštite kulturnog nasleđa, zbog čega je osnovana.

  —Nacionalni Savet smatra da je Bunjevačka matica neophodna kao ustanova čiji osnivač bi bio Nacionalni Savet, jer samo tako može u potpunosti ostvarivati svoju delatnost i realizovati postavljene ciljeve. Iz tog razloga, na 12. sednici Nacionalnog saveta, doneti su zaključci koji su prosleđeni skupštini Bunjevačke Matice na razmatranje i usvajanje, a u kojima se predlaže da Bunjevačka Matica promeni status, tako da umesto udruženja građana postane ustanova čiji je osnivač Nacionalni savet. Tako bi se stekli tehnički i finansijski uslovi za dalji nesmetan i stabilan rad Bunjevačke matice, kaže predsednica Nacionalnog Saveta bunjevačke nacionalne manjine mr Suzana Kujundžić Ostojić.

  N.H.K.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja