Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.08.2018. Sreda
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  Privatna pogrebna preduzeća „Funero”, „Corpus” i „Urna” formulisali su Građansku incijativu kojom „ruše” Odluku gradske vlasti Subotice
  Građanska inicijativa protiv pogrebnog monopola
  14.06.2016.

  • Suština Građanske inicijative ukazuje da se ne radi o problemu tržišnog pozicioniranja JKP Pogrebno i privatnih pogrebnika, nego o građanima i njihovim porodicama • U Subotici godišnje umire oko 2 000 ljudi.  Poslednjom zakonskom odlukom građanima nije omogućen izbor, da za svoje pare sami biraju usluge oko poslednjeg ispraćaja!

  3994_1.jpg

  Jožef Miškolci (Miskolczi József), osnivač Pogrebnog preduzeća „Funero” obavestio je javnost o rezultatima aktivnosti Građanske inicijative protiv pogrebnog monopola u Odluci gradske vlasti Subotice. Građanska inicijativa je prikupila preko 15.000 potpisa punoletnih građana koji žele da ostvare pravo na izbor, da za svoj novac obezbede sebi ili članovima porodice pogrebni ispraćaj kakav žele i kakav je u njihovom interesu, a potpisi su predati novoizabranom predsedniku Skupštine Grada.

  —Najvažnije je da građani i javnost znaju, da nije problem u tržišnom pozicioniranju JKP Pogrebno i privatnih pogrebnika.  U Subotici godišnje umire oko 2 000 ljudi, a radi se o njihovim porodicama, da li će imati mogućnost izbora, da za svoje pare imaju pravo na poslednji ispraćaj kakav žele, kaže Miškolci.

  Miškolci objašnjava, da je Skupština grada Subotice 31.  marta donela Odluku o sahranjivanju i grobljima, gde je bez zakonskih osnova ugradila niz monopolskih odredbi u korist JKP Pogrebno i protiv interesa građana Subotice.

  —Naime, 5. aprila privatna pogrebna preduzeća Funero, Corpus i Urna formulisali su Građansku incijativu u kojoj stoji da u skladu člana 75. Statuta Skupštine grada Subotica i shodno članu 68. Zakona o lokalnoj samoupravi, potpisani građani Grada Subotice, predlažu Skupštini Grada da donese novu Odluku o sahranjivanju i grobljima koja će se zasnivati na zakonima, ali omogućiti i konkurenciju u pogrebnoj delatnosti u Subotici u svim oblastima koja nisu zakonski ograničena, sem pokopavanja u svim pogrebnim radnjama.  Prikupljali smo potpise građana koji su na biračkom spisku u Subotici na više gradskih lokacija, u svim naseljima i sa više od 100 volontera. U akciju smo krenuli sa velikom podrškom skoro svih novinara i novinskih kuća u Subotici, znajući za veliki revolt građana, objašnjava Miškolci razloge pokrenute Građanske inicijative.

  Cilj je bio da se prikupi 13.300 potpisa, a za oko dva meseca, do kraja maja, peticiju je potpisalo 15.100 građana - birača, čime je ispunjen i daleko premašen uslov iz Statuta Grada Subotice:

  —Građani putem Građanske inicijative predlažu Skupštini donošenje akata kojima će se urediti određeno pitanje iz nadležnosti Grada, promenu Statuta ili drugih akata i raspisivanje referenduma u skladu sa zakonom i Statutom. Građanska inicijativa je punovažna, ako je lista potpisnika sastavljena u skladu sa zakonom, i ako je potpisalo najmanje 10 posto birača Grada, sa biračkog spiska na dan predaje akta, o kojem je Skupština dužna da održi raspravu i dostavi obrazložen odgovor građanima, u roku od 60 dana od dobijanja predloga, kaže Miškolci.

  U novijoj istoriji Subotice još se nije desilo, dakle, ovo je prvi put, da se sakupi dovoljan broj potpisa i artikuliše toliki revolt građana, da je lokalna vlast obavezna da ponovo stavi na dnevni red svoju Odluku!

  Miškolci podseća da su bila dva ozbiljna pokušaja: oko 8.000 potpisa protiv rušenja Narodnog pozorišta i oko 6.500 potpisa za očuvanje Radio Subotice.

  —Nadajmo se da će ovo biti dobar primer i da će građani ubuduće češće iskazati svoje nezadovoljstvo sa odlukama lokalne vlasti – ako ih bude. Subotičku vlast već decenijama ne interesuje mišljenje birača. Od zakonski predviđenih mogućnosti, zbor građana nikad u fazi pripreme neke odluke nije sazvan! Ni o kakvom bitnom pitanju nikad nije raspisan referendum! A sve je učinjeno da se građanina onemogući iskazivanje mišljenja: umesto zakonskog minimuma, u Statut Grada ugrađen je dupli prag potrebnih potpisa. Zakon o lokalnoj samoupravi, član 68. glasi „Statutom jedinice lokalne samouprave utvrđuje se broj potpisa građana potreban za punovažno pokretanje građanske inicijative, koji ne može da bude manji od 5 posto birača.” U Statutu Subotice utvrđeno je za isto: 10 posto birača. Isto je i u slučaju obaveznog referenduma: po Zakonu je za podnošenje predloga potrebno najmanje 10 posto birača, a po Statutu Subotice, 20 posto birača, apostrofira Jožef Miškolci.

  U slučaju da Gradska vlast ne prihvati ovu inicijativu građana i odugovlači sa donošenjem odluke ili ostavlja nezakonski monopol u svojoj Odluci, Miškolci najavljuje da će početi novu akciju sakupljanja potpisa za obavezno raspisivanje referenduma!

  —Na to nas obavezuje ovih 15.100 potpisa birača! U tom slučaju ćemo građanima ponuditi tekst sa konkretnim rešenjima, jer ako referendum uspe (izađe barem polovina registrovanih birača), po Zakonu: „Odluka doneta na referendumu je obavezna, a skupština jedinice lokalne samouprave je ne može staviti van snage, niti izmenama i dopunama menjati njenu suštinu u narednom periodu od godinu dana od dana donošenja odluke”, decentan je Jožef Miškolci, uz poruku da postoji opravdana nada da će gradska vlast smoći snage da prag za građanske inicijative snizi na zakonski minimum i u Statutu prepolovi cenzus na 5 i 10 posto birača. —Bio bi to veliki korak u demokratizaciji rukovođenja Gradom – što su njegovi građani zaslužili, kaže Jožef Miškolci.

  Savet za razvoj štitio bi građane i Ustav!

  —Statut Subotice iz 2002.  godine, koji više nije na snazi, predviđao je interesantnu instituciju, koja bi i danas bila potrebna: „U Opštini se može obrazovati Savet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, radi ostvarivanja demokratskog uticaja građana na unapređivanje lokalne samouprave. Članovi Saveta biraju se iz reda građana i stručnjaka u oblastima od značaja za lokalnu samoupravu, a ima pravo da podnese predloge Skupštini opštine u vezi sa unapređenjem lokalne samouprave i zaštitom Ustavom i zakonom utvrđenih prava i dužnosti Opštine. Organi Opštine, Opštinska uprava i javne službe u Opštini, dužni su da se izjasne o predlozima Saveta”, ukazuje Jožef Miškolci vlasnik pogrebnog preduzeća „Funero”.

  N.H.K.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja