Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  Banja Palić, hronika vremena i prilika
  Umesto zaključka
  21.06.2016.

  Dragutin Miljković, dugogodišnji direktor „Palić Ludaša“, svoja istraživanja i saznanja o „biseru panonske ravnice“ preneo je u knjigu „Banja Palić“ koja je posvećena kako poštovaocima palićkih vrednosti i nasleđa, tako i turističkim radnicima.  Njena promocija održana je 25. februara, a u nekoliko nastavaka predstavićemo najzanimljivije delove.

  4022_2.jpg
  Dragutin Miljković


  Završavajući delo „Banja Palić“, autor Dragutin Miljković navodi da je palićko banjsko kupalište decenijama građeno u kontinuitetu i po pravilima koja su važila u Austrijskom carstvu, a potom u Austrougarskoj: „Sve što se za to vreme radilo bilo je zasnovano na planu: ako se rušilo, onda je to činjeno da bi odmah bilo zamenjeno novim, savremenijim.  Ako je građeno novo, znalo se ko, zašto i kako to radi.Svaki korak koji je preduzimala Gradska uprava imao je pokriće u odlukama i novcu“, piše Miljković.

  Na taj način, Banja je dostigla zavidan renome i postala stecište uglednog, bogatog i otmenog sveta, poslovne i sportske elite, poznata kako kao lečilište tako i po zabavi i veselom, mondenskom kupalištu.  Između dva svetska rata kupalište je tavorilo, nije zapušteno, ali nije unapređivano, mada je, navodi Dragutin Miljković, bilo takvih više ili manje uspešnih pokušaja.

  U posleratnom periodu, Palić je postao radničko odmaralište. „To ne bi bilo ništa loše kad bi koncept imao postavljenu šemu „ko pije a ko plaća“.  Ali je nije imao. Imati takvo blago na raspolaganju za male ili nikakve pare jednoznačno ne može da traje. Siromašna država nije mogla da pokriva razliku da bi se „instituti“ kupališta održavali u kondiciji potrebnoj za njihovo funkcionisanje“, kaže Dragutin Miljković.

  „Entuzijazam, radni elan radnika, narodnih masa nisu mogli da nadomeste tu prazninu. Ono što je na tim osnovama stvarano samo je uvećavalo količinu improvizacije, privremenosti, brzopletosti, nesavršenosti u formiranju opšte palićke slike.  Spomenici tih manira još traju, najvidnije u Vikend-naselju. Grad forsira projekte koji odgovaraju novoj ulozi kupališta: pravi objekte za zabavu masa (sportski centri, Zoovrt, Letnja pozornica, Narodna plaža).  Osim toga, u Federativnoj Jugoslaviji je prevagu odnela moda da se na turizam misli samo kroz optiku Jadranske obale i sva ulaganja koja su se u tu oblast činila vezivana su za Jadransko more. Nasleđene banje su povezane sa zdravstvenim sektorom, a Palić je u toj šemi participirao svega dve-tri godine“.

  Sveprisutna ideologija da se po svaku cenu raskrsti sa starim i nazadnim, u koje se računao i Palić kao mondensko kupalište, rezultirala je novim pomodarstvom koje se ogledalo u rušenju a ne u građenju.

  „Prva žrtva te pošasti jeste banjsko kupalište, sa skoro svim objektima, a samo malo kasnije i subotičko- palićki tramvaj. Ne čudi, dakle, u ovakvom konceptualnom ambijentu, da je banjsko lečilište nestalo, tiho, nečujno, bez ropca. Bez tragova ko, kad, zašto“, zaključuje Miljković.

  Kakva je budućnost Palića?

  „Veliki broj palićkih vila je u životu – neke blistaju u novim ulogama, neke sa novim vlasnicima, a neke su pretvorene u stalna boravišta, čekaju zov novog turističkog vala na Paliću, da se uključe, da povrate stari sjaj. I naravno, očuvana i obogaćena je nadaleko poznata, hvaljena tradicija gostoprimstva, tako svojstvenog palićkim turističkim poslenicima.


  Prilikom geoloških ispitivanja na Paliću 1976. godine ustanovljeno je da se na određenoj dubini nalazi termomineralna voda, čija je temperatura obećavala isplativu upotrebu.  Kasnijim ispitivanjima ustanovljene su i rezerve, rasprostranjenost, pravci kretanja podzemnih vodenih tokova itd.

  Danas se Palić može svrstati u red onih turističkih mesta koja se odlikuju visokim nivoom usluga i solidnim spektrom sadržaja koje pruža svojim posetiocima. Palić je najbolji izdanak prepoznatljivih vojvođanskih tradicionalnih vrednosti: ljudske topline, ugodnosti, romantike – do sanjarenja, vodeno blago, zdrave hrane i visokog gostinskog kriterijuma.  Oaza mira, kratkih odmora, porodičnih susretanja. Palić je šifra uspeha za poslovne skupove. Nedvosmisleno delotvoran izlet iz svakodnevice, sa neobjašnjivom lakoćom opuštanja.  Zato je dobro mesto za investitore.

  4022_1.jpg
  Palić je nekada bio pun kupača – da li će biti i u budućnosti?


  Palić sutra je skiciran u Master planu 2007. godine. Viđen je kao ikona za ključne vrednosti aktivne relaksacije i zdravlja. Celogodišnja banja i velnes destinacija – moderna turistička ponuda sa srednjoevropskom kulturnom tradicijom. Mesto za one koji brinu o sebi – svom zdravlju, izgledu i kondiciji. Idealna prilika za vikend-provod ili kraći odmor.  Mesto susreta ponosne prošlosti, izazovne sadašnjosti i maštovite budućnosti“, piše u knjizi „Banja Palić“ Dragutim Miljković. .

  M.Radojčin

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja