Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 19.08.2018. Nedelja
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Zdravstvo
  Subotički Dom zdravlja pomaže pacijentima koji se leče u kućnim uslovima
  Palijativna medicina sve popularnija
  03.07.2016.

  Odelenje za kućno lečenje pri Domu zdravlja Subotica, pomaže pacijentima da dobiju što bolju medicinsku uslugu u kućnim uslovima, gde se najbolje osećaju.  Ovu uslugu do sada koristilo preko hiljadu građana.

  Da palijativna medicina postaje sve više zastupljena kao medicinska usluga među sugrađanima pokazuju i podaci lekara i medicinskih tehničara subotičkog Doma zdravlja koji na taj način zbrinjavaju sve veći broj sugrađana.  Za samo tri godine koliko Služba postoji, već beleži značajan broj korisnika, a iz dana u dan zahtevi građana za takvom vrstom medicinske pomoći sve su brojniji.

  4076_1.jpg
  dr Darko Rastović, rukovodilac
  Odeljenja kućnog lečenja u Domu
  zdravlja Subotica

  Odeljenje za kućno lečenje pri Službi Opšte Medicine Doma Zdravlja Subotica prema tvrdnjama nadležnih u toj zdravstvenoj ustanovi osnovano je sa idejom da se pomogne pacijentima u terminalnim stadijumima bolesti, kako bi dobili što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i to tamo gde se najprijatnije osećaju, kod svoje kuće.

  — Odeljenje kućnog lečenja je zamišljeno da pruža zdravstvenu delatnost na primarnom nivou kao i ambulante opšte medicine, odnosno izabrani lekari, ali sa mogućnošću pružanja još nekih dodatnih usluga kao što su infuziona terapija, postavljanje urinarnih katetera i ostale medicinske dijagnostičke i terapijske procedure koje se obavljaju u okviru palijativnog zbrinjavanja.  Medicinsko osoblje zaposleno u odeljenju je prošlo kroz posebnu edukaciju koja je potrebna za obavljanje palijativnog zbrinjavanja i naravno kao i u svakoj grani medicine potrebno je stalno usvršavanje u tom polju kroz kontinuiranu edukaciju.  Palijativna medicina je novija medicinska disciplina koja napreduje i veoma je bitno da lekari i medicinski tehničari usvajaju nova znanja i veštine kako bi pomogli svojim pacijentima da smanje patnju i poprave kvalitet života koliko god je to moguće — tvrdi dr Darko Rastović, rukovodilac Odeljenja kućnog lečenja u Domu zdravlja Subotica.

  Kriterijume za kućno lečenje ispunjavaju svi potpuno nepokretni pacijenti

  Prema rečima dr Rastovića, pacijenti koji imaju pravo na posete tima za palijativno lečenje su definisani kroz kriterijume za prijem, a njih je definisala uprava Doma Zdravlja Subotica. Ocenu ispunjenosti kriterijuma donosi posebna lekarska komisija.

  — Ukratko kriterijume za prijem ispunjavaju svi potpuno nepokretni pacijenti bilo kog uzroka, pacijenti koji se nalaze u odmaklom stadijumu malignih bolesti sa lošom prognozom bez obzira na pokretljivost, različita neurološka oboljenja i povrede centralnog nervnog sistema koja se manifestuju funkcionalnom onesposobljenošću i pacijenti koji boluju od poslednjih stadijuma srčane i plućne slabosti.  Postavljanje kriterijuma za prijem je bilo neophodno s obzirom na ograničene kadrovske i materijalne mogućnosti našeg odeljenja, ali se nadam da ćemo u budućnosti sprovesti plan za daljim proširenjem odeljenja i na taj način obuhvatiti veći broj indikacija — navodi dr Rastović.

  Odeljenje za kućno lečenje pokriva kompletnu teritoriju grada sa svim naseljima, a često se dešavaju manji zastoji u stizanju lekarskog tima do određenih adresa sugrađana.

  — Da bismo stigli od jednog do drugog pacijenta, često treba i više od jednog sata, ali mi ne želimo da iko ostane uskraćen za naše usluge kome god je to potrebno i gde god se nalazio. Bavimo se lečenjem, a ne negom, odnosno kupanjem, hranjenjem, menjanjem pelena i sličnim poslovima.  Ljudi koji se raspituju za naše usluge ili se prijavljuju kod nas često mešaju te dve stvari pa je bitno da naglasim tu razliku. Negom se bave neke druge službe. Prijavu za kućno lečenje popunjava izabrani lekar koja se zatim pošalje nama ili se prijava popuni u našoj bazi koja se nalazi u Kumičićevoj ulici na mestu bivše apoteke gde možete i dobiti osnovne informacije o radu. Trenutno naša kartoteka broji malo više od 500 kartona, a do sada je od strane našeg osoblja obrađeno više od 1000 pacijenata, a realizovano je na hiljade kućnih poseta naših timova koji podrazumevaju lekara i medicinskog tehničara — objašnjava dr Rastović.

  U subotičkom Domu zdravlja kažu i da svi sugrađani koji ispunjavaju kriterijume za takvu vrstu medicinske pomoći, te smatraju da im je potrebno kućno lečenje, mogu da se zahtevom obrate Domu zdravlja.

  Hospisi u Srbiji još nedovoljno razvijeni

  Prema rečima nadležnih u Službi za palijativno zbrinjavanje subotičkog Doma zdravlja, hospisi kao vrsta institucije ili načina zbrinjavanja terminalno obolelih ljudi u našoj zemlji još uvek nisu dovoljno razvijeni.  Hospisi postoje u više od 125 zemalja u svetu, a Velika Britanija je lider u modelu medicinskog zbrinjavanja pacijenata te vrste. U Srbiji u Beogradu više od decenije postoji samo humanitarna organizacija "Belhospis", koja besplatno brine o najtežim onkološkim bolesnicima bez stacionara a koja je tek u fazi pribavljanja sredstava, izgradnje stacionara za pacijente.

  A. Šiška

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja