Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.08.2018. Sreda
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Zdravstvo
  Zamena zdravstvenih knjižica u fi lijali PIO
  Elektronske zdravstvene knjižice, do kraja godine
  22.07.2016.

  Zakonom o zdravstvenom osiguranju predviđeno je uvođenje novih elektronskih isprava – kartica zdravstvenog osiguranja.  Kartice treba da zamene zdravstvene knjižice, koje su sada u upotrebi i to najkasnije do 31.12.2016. godine, a osiguranik plaća 400 dinara. Za socijalno ugrožene i novorođenčad - kartica je besplatna.

  4149_1.jpg

  Izdavanje novih zdravstvenih kartica je u toku. Detalje u vezi sa novim ispravama i postupku njihovog izdavanja uređuje Zakon o zdravstvenom osiguranju i Pravilnik o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite.

  Izdavanje zdravstvenih kartica, odnosno zamena postojećih zdravstvenih knjižica, obavlja se u nadležnoj fi lijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Procedura za izdavanje kartice slična je kao i za izdavanje zdravstvene knjižice. Troškove izdavanja kartice snosi svaki osiguranik (zaposleni) i oni iznose 400 dinara po zdravstvenoj kartici.

  Pravilnikom je predviđeno, da troškove izdavanja kartica može da snosi i fi rma za svoje zaposlene. Međutim, kada poslodavac odluči da plati troškove izdavanja zdravstvenih kartica za svoje zaposlene i članove njihovih porodica, iznos koji uplati ima tretman zarade, te ga treba uvrstiti prilikom obračuna poreza i doprinosa u osnovicu.

  Obrazac zahteva može se preuzeti sa sajta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Uz zahtev se podnosi spisak svih lica za koje se zahteva izrada zdravstvene kartice. Na kartici su vidljivi ime i prezime, datum rođenja, lični broj osiguranika i broj zdravstvene kartice, a podaci koji se unose na čip, preuzimaju se iz matične evidencije osiguranika.

  Uz zahtev za izdavanje kartica podnosi se i dokaz o uplati takse.  Ukoliko osiguranik poseduje zdravstvenu knjižicu, ista će mu važiti dok mu se ne uruči nova KZO.

  N.H.K.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja