Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  Regresirane mesečne karte učenicima srednjih škola
  Zahtevi do 18. avgus
  05.08.2016.

  Mesečne karte za putovanja učenicima putnicima subotičkih srednjih škola rešavaće se u srednjim školama u koje su upisani. Ovo važi samo za učenike koji su stanovnici Grada Subotice.

  Učenici putnici koji iz subotičke opštine putuju za Bačku Topolu, Kanjižu, Sombor, Novi Kneževac ili neku drugu opštinu, zahteve za regresirane mesečne karte mogu da predaju Gradskom uslužnom centru Grada Subotice od 2. do 18. avgusta 2016. godine. Potvrde za mesečne karte izdavaće se od 22. do 31. avgusta 2016. godine i to od 10.00 – 13.30 časova u Gradskoj upravi, Trg slobode broj 1, III sprat, soba 305.

  4206_1.jpgotvrde će se izdavati i naknadno ukoliko učenici do ovog datuma ne završe praksu ili upis u naredni razred.

  Za regulisanje prava za mesečnu kartu učenici trebaju da prilože: - fotokopiju lične karte (ako učenik nema, onda jednog od roditelja); potvrdu škole o upisu (potvrda mora sadržati obrazovni profi l i napomenu da učenik prvi put upisuje razred); dokaz o pozitivnom uspehu (overena kopija đačke knjižice koja mora biti potpisana od direktora škole i odeljenskog starešine i overena pečatom škole ili overena kopija svedočanstva).

  Nepotpuna dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje.

  Učenici lošeg materijalnog stanja, koji nisu u mogućnosti da plaćaju cenu regresirane mesečne karte treba da se obrate Centru za socijalni rad grada Subotice, Alekse Šantića broj 27. za oslobađanje plaćanja učešća za cenu mesečne karte.

  Napomena:Učenici linearno plaćaju 1.800,00 dinara od pune cene mesečne karte. Učenicima srednjih škola koji su upisani u susedne gradove i opštine na obrazovne profi le koji su verifi kovani u srednjim školama na teritoriji Grada Subotice, putni troškovi se ne participiraju. Izuzetno od stava 1 ovog člana, putni troškovi se participiraju ako u školskoj godini nije otvoreno odeljenje verifi kovanog obrazovnog profi la na nastavnom jeziku na kojem učenik pohađa nastavu.  Učenicima srednjih škola koji su upisani u susedne gradove i opštine na obrazovne profi le koji nisu bili verifi kovani u srednjim školama na teritoriji Grada Subotice u školskoj godini kada su upisali prvi razred, a verifi kovani su u toku njihovog školovanja, nastavlja se participiranje putnih troškova. Učenicima srednjih škola koji ponavljaju razred, putni troškovi se ne participiraju.

  Sve informacije mogu se dobiti putem telefona 024/626-883.

  S.N.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja