Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 20.06.2018. Sreda
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Privreda
  Akcionari „Agrokombinata“ osnovali novo udruženje „NUA”, koje je podnelo tužbu Privrednom sudu
  Tužba protiv „IM Matijević”
  25.08.2016.

  • Udruženje akcionara „Agrokombinata“ „NUA“ sa sedištem u Starom Žedniku, osnovano pre četiri meseca, podnelo je tužbu Privrednom sudu u Subotici, protiv IM Matijević , kojom traže da Sud utvrdi ništavnost aneksa Ugovora o kupoprodaji nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika „Agrokombinat“ Subotica AD Stari Žednik.

  4286_1.jpg
  Skupština akcionara „Agrokombinata” u Starom Žedniku

  Novo Udruženje akcionara „Agrokombinata” NUA, podnelo je tužbu Privrednom sudu u Subotici, kojom traže da Sud utvrdi ništavnost aneksa Ugovora o kupoprodaji nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika „Agrokombinat“ Subotica AD Stari Žednik, 28. jula, a u saradnji sa UG „Solidarnost“ najavljuju i nove tužbe. Na tužbu se udruženje NUA odlučilo, nakon što su akcionari Agrokombinata, na Skupštini u Žedniku, održanoj 27.  jula, zaključcima dali saglasnost, da se tužba podnese Privrednom sudu.

  Udruženje „NUA” u tužbi protiv IM Matijević navodi, „da je nakon sprovođenja javnog nadmetanja 18. januara, 2012. godine, Stečajni dužnik, koga je zastupao stečajni upravnik Šomođi Šandor, kao prodavac i tuženi IM „Matijević ” doo Novi Sad, kao kupac, zaključili 26. januara 2012. godine Ugovor o prodaji pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika Agrokombinat Subotica - AD Stari Žednik, pri čemu je kao dokaz priložen i Ugovor o kupoprodaji.

  —„Sasvim je sigurno da je Tuženi bio upoznat sa svim radnjama stečajnog upravnika, odnosno da je do oštećenja prava i interesa tužioca došlo sinhronizovanim i koordiniranim delovanjem stečajnog upravnika i Tuženog”, piše u tužbi protiv IM Matijević.

  Udruženje akcionara NUA konstatuje i navodi u tužbi, „ da je tuženi bio apsolutno nesavestan , obzirom da je znao za celokupno inkriminisano postupanje stečajnog upravnika, od čega je ostvario enormnu imovinsku korist, bez ikakvog pravnog osnova.  Dakle, kaže se u tužbi, stečajni upravnik je na navedeni način ugrozio zakonitost stečajnog postupka, prava poverilaca i trećih lica, tužioca, te je doveo u opasnost i doprineo ozbiljnom umanjenju stečajne mase, zarad bogaženja tuženog”.

  - „Solidarnost“ je na zahtev akcionara, od početka osnivanja novog Udruženja uključeno u zaštitu njihove imovine.  Bilo je sastanaka, zborova, dogovora sa Udruženjem akcionara, čiji je predsednik Josip Ivanković, obraćenja državnim organima. Iz svega toga je proizašlo naše obraćenje Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika i dobili smo njihov izveštaj o nezakonitostima u stečajnom postupku, na osnovu čega je usledila i naša krivična prijava protiv nezakonitih postupaka u stečaju. To je jedna od osam krivičnih prijava koje smo podneli i od kojih do sada ništa nije procesuirano.  Odlučili smo sa akcionarima, da menjamo način delovanja i na predlog pravnog tima podnesemo tužbu sa konkretnim dokazima.  Mi ne želimo nikakve podele i želimo i dalje saradnju i sa drugim udrurženjem, jer se radi o jedinstvenom interesu više od hiljadu ljudi, akcionara – rekao je Mikloš Nađ Olajoš, član IO „Solidarnost“, posle sednice Skupštine akcionara održane u Žedmiku 27. jula.

  Predsednik udruženja „NUA“ Lojzija Bošnjak kaže, takođe posle održane Skupštine akcionara, da je to Udruženje podnelo tužbu protiv IM „Matijević“. Podseća da je rešenjem Privrednog suda oktobra 2004. godine otvoren stečajni postupak nad „Agrokombinatom“ i da je istim rešenjem imenovan stečajni upravnik, 2006. godine u Privrednom sudu kada je usvojen plan reorganizacije, a aprila 2009. godine usvojen je izmenjeni plan reorganizacije nad stečajnim dužnikom. Posle dve godine, kako je rečeno, Privredni sud obustavlja taj plan, zbog njegovog nesprovođenja i utvrđuje da će postupak sprovesti bankrotstvom.

  - Stečajni upravnik je 2012. godine objavio oglas o prodaji nepokretne i pokretne imovine. Nakon sprovođenja javnog nadmetanja 18. januara 2012. godine stečajni dužnik i tuženi „Matijević“ zaključili su 26. januara ugovor o kupoprodaji pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika „Agrokombinat“. Predmet tog ugovora su zemljište i objekti ukupne površine 1.278 hektara u katastarskim opštinama Žednik, Bikovo, Đurđin, Donji grad itd.  Tužbom tvrdimo, da su iste strane zaključile aneks ugovora o kupoprodaji nepokretne i pokretne imovine. Stečajni upravnik nije sačinio prodajnu dokumentaciju koja bi se dostavila na uvid svim zainteresovanim kupcima, nije objavio oglas o prodaji, nije obavestio odbor poverioca i akcionara o nameri, načinu i rokovima prodaje – rekao je Mikloš Nađ Olajoš.

  Prema njegovim rečima, iznos ugovora je iznosio više od 763 miliona dinara, a niko nije bio obavešten o aneksu, dopuni ugovora, a radilo se o nizu objekata na Verušiću, Bikovu, Žedniku, ali i traktorima i prikolicama i drugim pokretnim stvarima.

  - Sve to je uneto u aneks ugovora i tamo se konstatuje da su to stvari bez vrednosti, odnosno, da je njihova vrednost iskazana u osnovnom ugovoru. Znači da je stečajni upravnik raspolagao imovinom stečajnog dužnika suprotno zakonu. To nije njegova dedovina, a to što je urađeno je bitno uticalo na stečajnu masu i pričinilo je štetu svim akcionarima „Agrokombinata“ – napominje Mikloš Nađ. Olajoš i dodaje, da je sasvim jasno da je tuženi bio upoznat sa svim radnjama stečajnog upravnika, a čime je ostvario veliku imovinsku korist bez ikakvog pravnog osnova.

  Lojzija Bošnjak, predsednik Udruženja akcionara „NUA“, kaže da je udruženje osnovano 21. aprila 2016. godine i za sada ima oko 200 članova. Grgo Čović, predsednik Skupštine „NUA“, kaže, da godinama nije ništa urađeno da se zaštiti imovina, što je išlo na štetu akcionara.

  - Došli smo do saznanja na koji način i kako nam je imovina oduzimana i u bescenje prodavana što je direktno uticalo na stečajnu masu. Tužbom potvrđujemo da smo došli do podataka o načinu prodaje i otuđivanju imovine na štetu akcionara. Nastavićemo u tom pravcu da radimo i apelujemo na druge akcionare da nam se pridruže.  Do sada je sve rađeno sporo, prošlo je 12 godina a ovakva tužba nije bila podneta – rekao je Čović.

  Vanja Dragojlović, predsednik UG „Solidarnost“ kaže „da je u pitanju pljačka imovine akcionara”..

  - Aneksom ugovora je stečajni upravnik „Matijeviću“ poklonio ogroman kapital. Sve to je suprotno zakonu.  Uputili smo akcionare na ekipu koja može da im pomogne i to je ono što i radimo, pomažemo svima koji nam se obrate a imaju problema u ostvarivanju svojih prava.  Sada je na ispitu pravosuđe, jer su argumenti u ovoj tužbi neoborivi zaključio je Dragojlović.

  On napominje da se od Suda zahteva utvrđivanje ništavnosti Aneksa 1 Ugovora o kupoprodaji pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika Agrokombinata, Subotica AD Stari Žednik od 28. maja 2012. godine, te da se tuženi obaveže da tužiocu vrati pokretnu i nepokretnu imovinu, utvrđenu članom 2, Aneksom broj 1 Ugovora o kupoprodaji pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika „Agrokombinata”.

  U Privrednom sudu Subotica nam je potvrđeno da je primljena tužba protiv tuženog IM Matijević, od strane tužioca UA NUA Stari Žednik, i da je predmet predat postupajućem sudiji. U Pravnoj službi IM Matijević su nam rekli da nisu dobili nikakvu tužbu, niti da sada imaju bilo kakvih saznanja o tužbi protiv tog preduzeća.

  S.N.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja