Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  Da li četvrti čin donosi dramski obrt
  15.12.2013.

  Radnici „SMB gradnje“ koji su od sredine godine radili na rekonstrukciji Narodnog pozorišta kao podizvođači,u prisustvu službe nadzora predali su  dokumentaciju o urađenim poslovima „Yumolu„ koji je glavni izvođač na izgradnji i rekonstrukciji gradskog Teatra.

  Mehanizacija „SMB gradnje“ je takođe povučena sa gradilišta i sledeće nedelje, prema planu, Grad Subotica kao zemljišno-knjižni vlasnik objekta će preuzeti gradilište od izvođača kao i dokumentaciju.

  Kao što se ćutalo da je „SMB gradnja“ prilikom preuzimanja gradilišta danima odvozila  zatečeni šut, smeće i ostatke tuđe nebrige tako je sada red da se kaže da su građevinci koji rade pod geslom „Umetnost osvajanja prostora“, demonstrirali i umetnost napuštanja prostora jer su sledećem izvođaču ostavili gradilište kao iz udžbenika.

  Činom predaje dokumentacije završena je takozvana treća faza rekonstrukcije, a za nastavak radova očekuje se da pokrajinski Fond za kapitalna ulaganja nastavi postupak odobravanja daljeg finansiranja.

  Upravni odbor Fonda je nedavno odobrio finansiranje sa još 85 miliona dinara, pre dve nedelje iz Subotice je upućen predmer i predračun radova za 83 miliona dinara i rezervisana je suma od dva miliona  za finansiranje nadzora nad budućim radovima.

  Subotičkim novinama je iz nezvaničnog izvora potvrđeno da su kontakti Gradske uprave i Fonda svakodnevni, da stručne službe u Fondu rade na analizi dokumentacije, a da u ovoj fazi nema objektivnih smetnji za sprovođenje odluke Upravnog odbora Fonda za kapitalna ulaganja o nastavku finansiranja.

  Nedavno je obelodanjeno da u Fondu postoje partijske kvote iz kojih se transferiše novac prema lokalnim sredinama i to u direktnoj srazmeri sa partijskim interesima, potrebama i političkim rejtinzima.

  Politički obrt u Subotici koji je napravljen i reakcije sa odloženim dejstvom koje se javljaju u javnim preduzećima, institucijama, ustanovama i Gradskoj upravi koje traju ili se intenzivno pripremaju, a koje nisu po volji pokrajinskoj vlasti, stvaraju nove nedoumice pa nije isključeno da analitičari u Fondu nađu veliku manu subotičkoj investiciji. Ne isključuje se ni mogućnost da Fond skrene javni novac na neki drugi kanal  na kojem će partija koja sada šefuje Fondom imati bolju izbornu žetvu.

  Ipak previše su sveže najave prema kojima je trebalo najavljenom tranšom  od 85 miliona dinara nastaviti  sa radovima na konačnoj izgradnji fasade, uključujući i krov na starom delu zgrade i konačno završavanje glavnog portala koji je bio jedan od arhitektonskih ikona Subotice.

  Međutim,  višegodišnja praksa pokazuje da dinamika na našim gradilištima pre svega zavisi od političke arhitekture u okruženju, i vertikalno i horizontalno kao što pokazuje da održivost više zavisi od političke kalkulacije nego od građevinskog i finansijskog  proračuna.

  430_2.jpg
  Ko hoće, može da prepozna dijagram sila u subotičkom političkom koordinatnom sistemu.

  Nova politička konstelacija, inženjerski rečeno, ne daje pouzdane parametre da se predvidi da li je elastičnost dovoljna da se najveća  subotička investicija odupre unutrašnjim silama napona, uticajima koji teže ka smicanju, pritiscima koji izazivaju klizanje i uvijanje kao što nema dovoljno ubedljive računice da će sile otpora da neutrališu dejstvo uzgona.

  U Fondu koji je rezervisao pare za Suboticu, pravo mesto ugradnje novca ne određuju inženjeri. Politički „biro“ na čelu Fonda će „prelomiti“ i nakon što je letos rasklopljena crvena dizalica i nakon što je danas sa pozorišne platforme u garažu ispraćena dizalica žute boje čekamo da proleće  zazeleni i da ispred Narodnog pozorišta poraste treća dizalica.

  Možda će biti podignuta najveća do sada i na vrhu će se vijoriti veliki barjak sa natpisom „Izbori 2014.”

  430_1.jpg
  Prvo je na gradilište došla crvena dizalica, onda je stigla dizalica žute boje,
  poklonila se na sceni Narodnog pozorišta, odigrala svoju ulogu i pre neki dan i ona otišla.
  Sada čekamo  novu dizalicu zagonetne boje, a nadamo joj se kad zazeleni proleće.

   Ljubiša Stepanović

   

   

  Datumi i činjenice

  18. septembra 2013.g. Upravni odbor Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine je odobrio sredstva u ukupnom iznosu  od 85.000.000 dinara za finansiranje  projekta "nastavak  adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici”.

  4. decembra 2013.g, dakle, pre osam dana investitor (Grad Subotica) je dostavio dokumentaciju sa predmerom i predračunom  za davanje saglasnosti  za raspisivanje javne nabavke .

  Merodavni izvori su obmanuli Subotičke novine 19. novembra kada je bilo potvrđeno da je  predmer dostavljen Fondu, međutim iz Fonda je (12. decembra) neposredno pred zaključivanje ovoga broja potvrđeno da je dokumentacija stigla tek  dve nedelje kasnije, nakon koalicionog obrta u Gradskoj kući.

  Na pitanje Subotičkih novina u kojoj je fazi proces odlučivanja u Fondu, da li će biti saglasnosti za javnu nabavku  odgovor je izričit:

  "Ukoliko je dokumentacija  koja je dostavljena potpuna i u skladu sa svim procedurama našeg poslovanja, neće biti smetnje da u najskorije vreme Fond za kapitalna ulaganja  da saglasnost  na raspisivanje  javne nabavke. Ukoliko nije, onda će Fond za kapitalna ulaganja APV od investitora  da traži dopunu  predmetne dokumentacije  kako bi se saglasnost za raspisivanje  javne nabavke  mogla da bude data."

  Služba  Fonda takođe navodi da završetak radova iz prethodne faze ne utiče na postupak davanja saglasnosti za raspisivanje  javne nabavke.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja