Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Zdravstvo
  Rana dijagnostika kod alergijskih bolesti može pospešiti lečenje i prevenciju
  Alergije uglavnom nasledne
  29.08.2016.

  U dečjem uzrastu alergijske bolesti često se ispoljavaju sa nespecifičnim simptomima, tako da se ponekad kasni sa pravom dijagnozom.  Simptomi nisu tako tipični kao kod odraslih, niti je tako izražena sezonska varijacija simptoma, tvrde alergolozi.

  Avgust i septembar su meseci kada je povećan broj pacijenata sa alergijskim simptomima, za šta su odgovorne povećane koncentracije polenovih zrna korova. Koncentracije polenovih zrna redovno se mere, lekari tvrde da broj ispod 30 polenovih zrna po kubnom metru ne izazivaju alergijske reakcije, a poznato je da je broj izmerenih polenovih zrna korova ovih dana bio i do 100 zrna po metru kubnom.

  4303_1.jpg

  Alergijske bolesti su genski kodirane i nasledne bolesti.  Alergolozi tvrde da se sklonost ka alergiji nasleđuje, a naziva se atopija. Izolovani su brojni geni, koji kodiraju atopiju i alergijski odgovor organizma.

  4303_2.jpg
  Dr sci med Katja Puleva

  Smatra se da oko 30 % čovečanstva ima gensku predispoziciju za alergijsku bolest, ali ne svaka osoba, koja je genski sklona će oboleti od alergijske bolesti.  Dali će neko oboleti ili ne zavisi od faktora okoline, koji dovode do senzibilizacije osobe na određen alergen.

  — Poreklo alergena i način na koji on dospeva u organizam dovodi do njihove podele na nutritivne i inhalatorne alergene. Najčešći nutritivni alergeni su kikiriki, jaja, kakao, riba,mleko. Nutritivne alergije su najviše zastupljene u dečjem uzrastu. Alergija na proteine kravljeg mleka je najviše izražena u prve dve godine života.  Većina alergijskih bolesti počinje još u najranijem detinjstvu.  Već u drugom mesecu života beba može imati dermatitis atopica (ekcem), koji je najčešće posledica alergije na proteine kravljeg mleka. Takođe u odojačkom periodu se može ispoljiti astma, a njena najveća učestalost je u petoj godini života — objašnjava Dr sci med Katja Puleva, pedijatar, imunolog, alergolog i načelnik Službe za pedijatriju u Opštoj bolnici Subotica.

  Od inhalatornih alergena, tvrdi dr Puleva, veliki značaj za ispoljavanje alergijske bolesti imaju grinje u postelini, kućna prašina, gljivice budj, koji se nalaze u kući i alergeni i spoljnoj sredini, koja što su polen korova, drveća, trava. Oni su najčešći izazivajući asthme, alergijskog rhinitisa, kaže doktorka.

  Kod dece alergijske bolesti sa nespicifičnim simptomima

  Alergijske bolesti obično idu udruženo, te jedna alergijska bolest prethodi drugoj.  Često puta prvi se javlja ekcem ili alergija na hranu kod dece.  Takva deca, tvrde alergolozi, imaju visok rizik za respiratornu alergijsku bolest kao što je astma i alergijski rinitis. Ta povezanost je poznata u medicinskoj literaturi kao „ atopijski marš". U dečjem uzrastu alergijske bolesti često se ispoljavaju sa nespecifičnim simptomima, tako da ponekad se kasni sa pravom dijagnozom.  Simptomi nisu tako tipični kao kod odraslih, te nije tako izražena sezonska varijacija simptoma.

  — Ponekad se dešava da mala beba ili dete ne napreduje na telesnoj masi, ili čak mršavi,da ima učestale stolice, da ima krv u stolici ili da često povraća.Obično se misli u takvim situacijama na gastroenterološki problem i ponekad takva deca se podvrgavaju suvišnim i neprijatnim pregledima, a to su tipični simptomi alergije na hranu. Često se dešava i da je dete bolešljivo, da ima česte respiratorne infekcije ili upale uha, naročio je to izraženo kada dete krene da pohaa dečji kolektiv. U takvim situacijama deca se leče sa antibioticima, raznim sirupima za kašalj. Obično terapija je sa slabim efektom i brzo posle toga dete ponovo je bolesno sa sličnim tegobama. To dovodi roditelja do pomisli da dete ima problem sa imunitetom i takva deca često koriste brojne preparate za navodno „pojačanje imuniteta". Nakon dijagnostike i sprovođenja odgovorajuće terapije takva deca mogu bez problema da pohađaju dečji kolektiv , da se bave sportom — kaže dr Puleva.

  Sa ranom dijagnozom, alergijske bolesti moguće je sprovesti uspešno lečenje i prevenciju istih.

  U porodicama, gde postoji alergijska bolest moguće je sprovesti primarnu prevenciju, da bi se sprečilo da dete oboli od alergijske bolesti, a način je sprečiti kontakt sa alergenima, koji bi mogli da dovedu do senzibilizacije i posledične bolesti deteta. Tome doprinosi i prirodna ishrana do napunjenih godinu dana života, kasno uvođenje u ishrani alergogenih namirnica, održavanje ambijenta u domu bez kućne prašine. To su prema rečima dr Puleve sve načini, da se izbegne ispoljavanje alergijske bolesti ili odgoditi nihov početak za kasnije, jer je jeko važno da se dečjem organizmu, koji je u intenzivnom rastu i razvoju, obezbede optimalni uslovi.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja