Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.08.2018. Sreda
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Politika
  Nastavak zasedanja gradske Skupštine
  15.12.2013.

  Skuština grada , čije je zasedanje počelo 21. 11. a nakon tri sedmice nastavljeno 12. decembra, je donela više odluka od kojih su za funkcionisanje javnih prrduzeća i pojedinih gradskih službi najvažnija imenovanja v.d. direktora u četiri javna preduzeća.
  U JKP " Čistoća i zelenilo" koje je bilo bez direktora od 1. decembra za v.d. direktora je imenovan Slobodan Milošev, master inženjer poljoprivrede, dosadašnji zamenik direktora  u istom  preduzeću, izabran na inicijativu Srpske napredne stranke.

  435_1.jpg

  Glasanje  za izbor S. Miloševa za v.d. dir. JKP " Čistoća i zelenilo" (gore)
  i rezultat glasanja  (dole)

  435_2.jpg


  Za v.d. direktora JKP "Subotičke pijace" imenovana je Ilinka Vukoja, dipl. ekonomista  sa sertifikatom ovlašćenog računovođe i više sertifikata iz oblasti finansija i menadžmenta i sa višegodišnjim iskustvom u trgovini i privredi. Do sada bila šef službe knjigovodstva u JKP "Suboticagas", izabrana na inicijativu Demokratskog Saveza Hrvata u Vojvodini.

  435_3.jpg

  Glasanje za izbor Vukoja I. za v.d. direktora JKP"Subotičke pijace" ( gore )
  i rezultat glasanja dole.

  435_4.jpg 

  Za v.d. direktora JP "Stadion" na inicijativu Saveza vojvođanskih Mađara, imenovan je  Tot Robert, diplomirani ekonomista sa radnim iskustvom u oblasti trgovine i privrede, ranije zaposlen u "Cim-gasu" i ZU "Apoteka"

  435_5.jpg

  Glasanje  za izbor Tot Roberta za v.d. dir. JP " Stadion" (gore) i
  rezultat glasanja dole.

  435_6.jpg

  Odbornici su usvojili i rešenje o imenovanju  v. d. direktora JKP „Pogrebno“. Za v. d. direktora imenovana je Vesna Prćić, dipl. pravnik, koja će ovu dužnost obavljati počev od 1. januara 2014. godine do imenovanja direktora ovog preduzeća, a najduže šest meseci od dana njegovog imenovanja.
  Usvojena je i Odluka o pokretanju preispitivanja načina obračuna cene toplotne energije u gradu Subotici. Petočlana komisija koja je danas obrazovana dobila je zadatakje da preispita sadašnji obračuna cene toplotne energije  i da utvrdi realan i pravičan obračun toplotne energije i da izveštaj  dostavi Skupštini grada .Javno komunalno preduzeće „Subotička toplana“ je dužno da za potrebe Radne grupe obezbedi sve relevantne podatke i dokumente. Rok za sačinjenje i dostavu izveštaja je 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
  Skupština je za deset javnih preduzeća donela odluku i o o raspodeli dobiti - JKP „Subotička toplana“, JKP „Dimničar“, JKP „Pogrebno“, JKP „Parking“, JKP „Subotičke pijace“, JKP „Subotica-trans“ i JP „Zavod za urbanizam grada Subotice“ za 2012. godinu. i prenosu polovine ostvarene dobiti sa računa tih preduzeća u korist gradskog budžeta. Usvojena su i rešenja o davanju saglasnosti na povećanje osnovnog kapitala JKP „Suboticagas“, JKP „Subotička toplana“ i JKP „Vodovod i kanalizacija“ za 2012. godinu.
  Doneta je i odluka o načinu ćišćena  snega i leda  kao i odluka o  promeni mrteže dečjih ustanova u gradu.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja