Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 20.06.2018. Sreda
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Privreda
  Stečajni upravnik Agrokombinata Dragan Vignjević uputio još jedno saopštenje medijima
  Vignjević: Netačne informacije novog udruženja
  11.09.2016.

  • Saopštenje za javnost stečajnog upravnika stečajne mase Agrokombinat Subotica AD Dragana Vignjevića, prenosimo u celosti, a kako se navodi, ono predstavlja i odgovor na pitanja koja su se pojavila u javnosti u prethodnom periodu i na konferencijama za štampu novoformiranog udruženja akcionara Agrokombinata AD!

  4356_1.jpgPovodom više obraćanja naših sugrađana i akcionara Agrokombinata upućenih stečajnom upravniku kao zastupniku stečajne mase Agrokombinat AD, a u vezi sa informacijama koje Novo udruženje akcionara saopštava u javnosti, ovom prilikom Vas obaveštavam o sledećem:

  Rešenjem stečajnog sudije Privrednog suda u Subotici od 26.01.2016. godine za stečajnog upravnika stečajne mase Agrokombinat AD imenovan je Dragan Vignjević. Stečajna masa je registrovana rešenjem stečajnog sudije nakon usvajanja završnog računa stečajnog upravnika koje je usledilo posle unovčenja celokupne imovine stečajnog dužnika Agrokombinat i isplata poveriocima i akcionarima. Novo udruženje akcionara koje je u medijima objavilo da je podnelo tužbu i da priprema nove tužbe, do sada nijednom nije kontaktiralo kancelariju stečajnog upravnika niti mu se obratilo u vezi sa ovim predmetom. Ovo udruženje je putem medija navelo da vodi istragu, podnosi i priprema tužbe ali sva dokumentacija o poslovanju Agrokombinata je u državini stečajnog upravnika, a ponavljamo da se niko ispred ovog udruženja nije do sada obratio stečajnom upravniku.

  Na konferenciji za medije koju je ovo novo udruženje održalo krajem avgusta meseca, iznete su netačne informacije u vezi sa radom ovog stečajnog upravnika, kao i u vezi samim tokom stečajnog postupka. Stečajni upravnik je u dosadašnjem svom radu, pored zakonom propisanih radnji izvršio i analizu poslovanja stečajnog dužnika nakon otvaranja stečajnog postupka i svih preduzetih radnji u postupku stečaja o čemu je dostavio tužilaštvu nekoliko izveštaja sa pratećom dokumentacijom. Predstavnicima malih akcionara koji su se obratili stečajnom upravniku preko Privrednog suda u Subotici takođe je dostavljeno nekoliko izveštaja u vezi poslovanja stečajnog dužnika sa pratećom dokumetacijom.  Sve ovo je rezultiralo podnošenjem novih krivičnih prijava i proširenjem postojećih, a tužilaštvo je počelo aktivno da se bavi ovim predmetom. Na skupštini akcionara koja je održana u julu mesecu ove godine bio je prisutan i stečajni upravnik.  Tom prilikom je iznet detaljan izveštaj o toku stečajnog postupka, stanju stečajne mase, kao i aktivnostima stečajnog upravnika od preuzimanja ovog predmeta.  Stečajni upravnik je i odgovarao na pitanja prisutnih akcionara.

  —Molimo sve zainteresovane građane i akcionare da sarađuju sa stečajnim upravnikom kao jedinim legitimnim zastupnikom Stečajne mase Agrokombinata koja mora biti uključena u svaki sudski postupak u kojem se traži poništenje bilo kojeg ugovora koji je sklopio Agrokombinat, jer je stečajna masa jedini pravni naslednik Agrokombinata AD. Namera je ovog stečajnog upravnika da zajedno sa akcionarima odgovori na sporna pitanja i da pokrene postupke u svim slučajevima u kojima postoji pravni i ekonomski osnov i u kojima se u krivičnom postupku dokaže da je došlo do oštećenja stečajne mase. U svim slučajevima saradnja sa prestavnicima akcionarima traje duže od 7 meseci i nastavlja se, i zato pozivam sve zainteresovane na zajednički nastup, kako ne bismo delovali na štetu jedni drugih, kaže se na kraju saopštenja!

  N.H.K.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja