Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  Skupština Grada u petak usvojila rebalans budžeta i sedmočasovnom diskusijom oko 70 tačaka dnevnog reda
  Matematika ili „otimačina“ mandata?!
  02.10.2016.

  Subotička Skupština raspravljala je u petak o 70-ak tačaka dnevnog reda, a većinom glasova odbornika, usvojen je rebalans gradskog budžeta, pa će u gradskoj kasi ove godine biti za oko 630 miliona dinara više, odnosno ukupno 6,3 milijardi dinara. Skupštinu je karakterisala i polemika između Pokreta za građansku Suboticu i SVM-a, oko broja, odnosno „otimačine“ mandata u Gradskoj Izbornoj komisiji, kako je ocenio bivši gradonačelnik Maglai, ispred Pokreta!

  4439_1.jpg

  Burne rasprave na četvrtom zasedanju Skupštine Subotice, gde se raspravljalo o 70-ak tačaka dnevnog reda, najavile su vrelu političku jesen. Raspravljalo se o budžetu, urbanističkim planovima, uspostavljanju saradnje sa prijateljskim gradovima, stipendiranju studenata, subvencionisanju vantelesne oplodnje, promeni odluka o radu više javnih preduzeća. Poslednja tema je izazvala dosta polemike, naročito oko nadoknade gubitaka iz prethodnih perioda iz budžeta Grada, za neke od JP i JKP. Skupštinu je karakterisala i velika polemika između Pokreta za građansku Suboticu i SVM-a, oko broja, odnosno „otimačine“ mandata u Gradskoj Izbornoj komisiji, na štetu Pokreta, kako je to ocenio bivši gradonačelnik Subotice Jene Maglai, ispred Pokreta! Opozicija je veoma aktivno radila i prema mnogim ocenama, dominirala tokom rasprave, posebno kada je bilo reči o javnim i komunalnim preuduzećima i predlozima - koji u velikoj većini, posebno u raspravi oko sastava više komisija, nisu podržani!

  Rebalans

  Prvom tačkom, izlaganjem rebalansa budžeta odnosno Izveštaja o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 1. januara do 30. juna ove godine, nakon rasprave, velikom većinom glasova odbornika, usvojena je odluka kojom su obezbeđena sredstava za režijske troškove i troškove funkcionisanja korisnika budžeta, kao i za realizaciju planova poslovanja javnih preduzeća. U sastavu budžeta su i 562 miliona dinara, od kredita EBRD-a, kao i 50 miliona dinara sa republičkog nivoa, za izgradnju carinskog terminala.  Na osnovu toga, budžet je uvećan za 632 miliona dinara.

  Dubravka Rodić, sekretarka Sekretarijata za finansije je ocenila u uvodnom izlaganju, da takav ukupan budžet neće uticati na funkcionisanje Grada, do kraja godine. U periodu od januara do juna ove godine, budžet Grada je raspolagao sa dve milijarde i 331 milion dinara, što je 40,73 posto planiranog godišnjeg obima. U odnosu na isti period prošle godine, raspolagano je sa 9,08 posto više sredstava.  Tekući prihodi iz budžeta, za prvih šest meseci su dve milijarde i 90 miliona dinara, što predstavlja 39,80 posto planiranog obima. Primanja budžeta su ostvarena za šest meseci u visini od 111 miliona dinara, a od toga je 100 miliona dinara kratkoročna pozajmica gradskog budžeta iz trezora Grada. Pozajmica je bila neophodna početkom godine, da bi se sustigle pristigle obaveze, a deo sredstava za povrat je obezbeđen, istakla je pored ostalog Dubravka Rodić, dodavši da nije bilo lako upravljati ni prihodima ni rashodima, da je u februaru bila zakonska obaveza da se utvrdi maksimalan broj izvršilaca u lokalnoj samoupravi, za šta je budžet korisnicima morao da obezbedi 54 miliona više nego prošle godine, na ime sredstva za otpremnine i naknade onima kojima prestaje radni odnos.

  Odbornici su usvojili Izveštaj o šestomesečnoj realizaciji budžeta, u kojem stoji da je Subotica početkom godine, prvi put morala da pozajmi 100 miliona dinara iz trezora, kako bi obezbedila likvidnost budžeta, a ta sredstva bi do kraja godine trebalo dabudu vraćena.

  Za predloženi rebalans budžeta glasao je i opozicioni Pokret za građansku Suboticu. Jene Maglai, lider Pokreta je rekao da su sve predviđene stavke korektne i da smatra da se drže osnovnog budžeta, koji je usvojen za 2016. godinu, i čiju suštinu ne menjaju.

  Odbornička grupa Demokratske stranke bila je uzdržana, a Saša Vučinić, šef te odborničke grupe je ocenio, da je kontinuirano tokom poslednje tri godine, tendencija da deficit bude dvocifren, nekad i do 20 odsto, što, prema Vučiniću, može da stvori i iluzije i lažne nade kod budžetskih korisnika.

  Komisije i mandati!

  Bila je sporna i raspodela mandata, koju opozicioni Pokret za građansku Suboticu naziva „otimačinom“, jer je njima u Gradskoj Izbornoj komisiji dat jedan mandat manje, nego SVM-u, iako su i Pokret i ta partija osvojili isti broj mandata na osnovu glasova na izborima. Mirko Bajić je u jednoj od replika rekao, da se tu radi o matematici, kojom je ravnopravno podeljen broj mandata, kada se uzmu u obzir i članovi Komisije, što je osporavao Jene Maglai, dok je odbornica Ivanković rekla da je sporni mandat poklonjen LSV-u, uprkos izbornoj volji građana. Međutim, ocenjeno je da je diskusija dobila demagoški tok, te je posle burnih dijaloga, navoda da SVM sada crpi sredstva i iz budžeta Srbije i Mađarske, te primedbi da se vređa skupštinski dom, na momente i nacionalnom retorikom, usvojena predložena odluka.

  Opozicija je zamerila i na sastavu članova drugih komisija, jer, kako je ocenio Maglai, nemaju dovoljno stručnosti za posao koji rade, pošto među njima nema diplomiranih pravnika.

  Donete su i odluke o izradi Plana detaljne regulacije za blok 144 severno od Segedinskog puta i istočno od ulice Partizanskih baza (bivši kompleks kasarne „Kosta Nađ“), odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ Mali Radanovac između ulica Bele Bartoka, Ljube Šercera, Edvarda Rusijana i Šandora Lifke, o donošenju Plana detaljne regulacije za blokove 196 i 197 južno od železničke pruge Subotica – Segedin namenjene za komercijalne funkcije, o donošenju Plana detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ Aleksandrovo.

  Saradnja i prijateljstva

  Doneta je odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Subotice, Republika Srbija i Grada prefekture Šaosing, Narodna Republika Kina.  Usvojen je Sporazum koji predviđa institucionalnu saradnju: održavanje redovnih kontakata između lokalnih samouprava i međusobno informisanje o događajima, ekonomsko-privredna i trgovinska saradnja, podsticanje izvozno-orijentisane proizvodnje i brendiranje proizvoda. U sferi obrazovanja i nauke predviđena je pomoć u povezivanju školskih i fakultetskih ustanova koji funkcionišu na teritoriji gradova, promocija i pomoć u razmeni učenika i studenata; a u oblasti kulture i sporta - pomoć u povezivanju ustanova kulture i sportskih uduženja, kao i povezivanje turističkih organizacija dva grada.  Bogdan Laban, gradonačelnik Grada Subotice, ovlašćen je da potpiše Sporazum o saradnji između Grada Subotice, Srbije i Grada prefekture Šaosing - Kine, a sredstva potrebna za realizaciju ovog Sporazuma obezbeđena su u budžetu Grada Subotice.  Doneta je i Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Subotice, Republika Srbija i Grada Banja Luke, Republika Srpska Bosna i Hercegovina, a usvojena je i odluka o izmenama Odluke o Gradskoj upravi Grada Subotice, o izmenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice, zatim o izmenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju, Odluke o izmenama Odluke o osnivanju Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice, Odluke o prestanku važenja Odluke o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Radio Subotica“ Subotica – Javnog poduzeća „Radio Subotica“ , Odluke o izmenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice kao i odluke o davanju saglasnosti na odluke o poslovanjima javnih i JKP. Data je i saglasnost na Odluku o pokriću dela gubitka iz ranijih godina Javnog komunalnog preduzeća „Stadion“ Subotica

  Pohvaljen je i sadašnji direktor preduzeća „Stadion“, jer je, kako je rečeno, ostvario dobit tokom svog mandata, ali je sporan, kako je izneo jedan od odbornika, način pokrivanja dugova iz prethodnog perioda, koji ide na teret klubova u Gradu.

  - Subotica je bila grad koja nosi epitet sportova, ima nekoliko svetskih šampiona, da li je moguće da ćemo klubove dovesti na najniže grane?  - zapitala je Josipa Ivanković.

  Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sahranjivanju i grobljima predložene od strane Odborničke grupe Pokret za građansku Suboticu, kao poslednja odluka izazvala je dugu i burnu polemiku opozicije sa predstavnicima vlasti, što je dovelo i do rasprave da li put u Evropu vodi preko tržišta ili monopola!

  Tokom jednog sata, odbornici su raspravljali da li poslove sahranjivanja ubuduće treba poveriti JKP Pogrebno ili, uprkos 15100 potpisa, onemogućiti da se tim svim pogrebnim poslovima bave i privatna preduzeća.  

  Gojko Radić je rekao da predlagači rade u cilju lobiranja, a Jene Maglai je replicirao da Skupština šalje loše poruke građanima, čiji potpisi stoje iza zahteva, te da zalaganje za tržišne uslove - nije lobiranje.

  Stevan Bakić je rekao da se ne može oceniti da je postupanje po Zakonu, zalaganje za monopol, ocenjujući i da bi prihvatanje predloga Pokreta dovelo do kršenja Zakona. Na kraju maratonskog zasedanja, predstavnik SVM-a je rekao da je predlog Pokreta neprihvatljiv, jer je suprotan Zakonu koji propisuje da krucijalne poslove sahrane mogu obavljati samo JKP ili ona čiji je vlasnik država ili lokalna samouprava sa 51 odsto kapitala, te da bi suprotne odluke kršile i Ustavna načela, što je rezultiralo neprihvatanjem predloga odluke o sahranjivanju i grobljima, koja privatnim pogrebnicima daju ista prava kao i JKP, na tržištu. To je bila i jedina odluka koja nije prihvaćena na maratonskoj sedmočasovnoj sednici, sa skoro 70 tačaka dnevnog reda.

  Imenovanja i razrešenja

  Razrešena je Đenđi Bičkei, stručni savetnik pri zapošljavanju, dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole „KIZUR IŠTVAN„ Subotica, a imenovan Čorba Oto, profesor geografije. Razrešena je Mrdalj Jasmina, profesor razredne nastave, člana Školskog odbora Osnovne škole „Majšanski put“ Subotica, a imenovana je Nimčević Biserka, profesor razredne nastave.  Razrešen je Borislav Kapor, diplomirani ekonomista, člana Školskog odbora Osnovne škole „Miloš Crnjanski“ Subotica, a imenovan je Stevan Milisavljević.

  Termalni bazen

  Dodatno odobrena sredstva iz budžeta R.Srbije - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, u iznosu od 14.000.000,00 dinara za finansiranja projekta „Rekonstrukcija termalnog bazena na Paliću”, omogućila su da Subotičani imaju termalni bazen, rečeno je na primedbe oko poslovanja nadležnog JP, a mnogobrojne primedbe su iznete i na račun izmena i dopuna kao i predloga poslovanja JKP i JP, uz isticanje dobrih rezultata Čistoće i zelenila i Suboticagasa, po čijem principu rada bi, kako je rečeno, i druga javna preduzeća trebalo da pune budžet.

  Nada Harminc Karanović

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja