Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.06.2018. Petak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Kultura
  Predavanje o novijim arheološkim istraživanjima na teritoriji severne Bačke i severnog Banata u Gradskom muzeju Subotica
  Istraživanja četiri arheološka lokaliteta
  15.10.2016.

  Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica i Gradski muzej Subotica obeležiće Internacionalni dan arheologije predstavljanjem novijih arheoloških istraživanja na teritoriji pod njihovom nadležnošću (severna Bačka i severni Banat).  Ovom prilikom u Gradskom muzeju Subotica, u subotu, 15.10.  2016. u 11 časova, biće prezentovana istraživanja četiri arheološka lokaliteta na kojima uspešno sarađuju arheolozi Gradskog muzeja i Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

  4498_1.jpgIstraživanja sakralnog kompleksa na lokalitetu Manastirište u Majdanu, opština Novi Kneževac, započela su 2004. godine od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica. U istraživanjima su otkriveni temelji triju crkava i deo nekropole (groblja) sa 526 grobnih jama iz 11–15.  veka. U periodu 2008–2013.  istraživanja su vršena na delu južno od crkava gde je otkriven kompleks manastirskih objekata i tri peći od opeke.

  Arheološka istraživanja lokaliteta Kaponja u Tavankutu, opština Subotica, započela su 2010.  godine pod rukovodstvom Zvonimira Nedeljkovića (MZZSK Subotica), da bi u periodu od 2011– 2015. godine projekat preuzeo Gradski muzej Subotica (Agneš Sekereš). Na lokalitetu su otkriveni ostaci crkve sa upisnom polukružnom apsidom dimenzija 15x8m, iz 11–12. veka. U njenoj neposrednoj blizini je istraženo 213 grobova.

  U okviru obimnih zaštitnih arheoloških istraživanja na severnom kraku Koridora 10, tokom 2010. godine, na 72. kilometru na području naselja Feketić, u opštini Mali Iđoš, iskopana je manja crkva sa polukružnom apsidom iz perioda 14–16. veka, sa nekropolom od 435 grobova. U grobovima su sem skeleta pronađeni i prilozi u vidu nakita, naušnica, prstenja, dugmadi. Dva iskopana groba pripadaju kasnoantičkom periodu.

  Od 2014. godine započeo je projekat Revizionih arheoloških istraživanja na višeslojnom praistorijskom lokalitetu Gradište u Iđošu, opština Kikinda, kroz koji se organizuje i Međunarodna škola arheologije u kojoj učestvuju studenti iz Srbije, Velike Britanije i Irske. Sem ostataka naselja iz perioda starijeg i poznog neolita, na lokalitetu se nalazi i utvrđeno naselje iz perioda poznog bronzanog - ranog gvozdenog doba.

  S.N.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja