Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.08.2018. Sreda
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  U Gradskoj kući, održan sastanak Udruženja privrednika Subotice i Razvojnog fonda Vojvodine
  Razvojni fond Vojvodine obezbedio kredite privrednicima
  20.11.2016.

  Udruženje poslodavaca Grada Subotice u Plavoj sali Gradske kuće održalo je sastanak, na kojem je privrednicima ponuđeno šest kreditnih linija, a sredstva je obezbedio Razvojni fond Vojvodine

  Preduzetnike i Udruženje poslodavaca Grada Subotice podržala je i lokalna samouprava, a predstavnici razvojnog fonda Vojvodine Jelena Trenkić i predsednik Udruženja poslodavaca, preduzetnik Milan Jerinkić, predstavili su preduzetnicima uslove za šest konkursa, za koje su pare već obezbeđene, a konkursi su namenjeni razvoju privrede. Tri su predviđena za kratkoročno, a tri za dugoročno kreditiranje. Pravo učešća na konkurse imaju pravna lica i preduzetnici, koji mogu aplicirati za kredite za obrtna sredstva, finansiranje izvoza, kredite za trajna obrtna sredstva, za investicione projekte, velike investicione projekte i za tov.

  4636_1.jpg
  Privrednici Subotice izneli konstruktivne kritike za
  relaksiranje kredita RFV

  Na sastanku sa privrednicima Milan Jerinkić, predsednik UO Udruženja poslodavaca Grada je rekao, da je cilj skupa da se konkretno razgovara i oceni šta je realno u ovoj kreditnoj ponudi Razvojnog fonda Vojvodine i na koji način može da poboljša položaj domaćih preduzetnika na tržištu u Srbiji.

  —Ima raznih projekata od proizvodnje, usluga, trgovine i turizma. Sve je u igri. Jedan deo je namenjen izvozu, a pre nekoliko meseci preduzetnicima smo na istom ovom mestu predstavili i mogućnosti koje pruža Razvojna agencije Srbije, što je dovelo do određenih pomaka u poboljšanju uslova poslovanja. U razgovorima smo došli do toga, da uslovi koji se omogućavaju stranim investitorima, gde je limit koji se odnosio na minimum 50 zaposlenih i 500 hiljada evra investicije, spusti, a na tome se radi, u toku je priprema takvih uslova. Takođe, trebalo bi da Agencija u dogovoru sa Fondom za razvoj Srbije izađe sa investicionim kreditom, gde je obezbeđeno 20 odsto povrata. To su dve ključne stvari za nas, koje smo sa njima dogovorili za ovu godinu, podsetio je Jerinkić, na radnom sastanku, održanom posle prezentacije.

  O šansama preduzetnika Subotice, Jerinkić je istakao, da je ovaj skup na kraju godine stvorio mogućnosti svim subotičkim privrednicima, da dođu do sredstava kojima Fond raspolaže.

  —Dogovor je da se ovom prezentacijom predstave mogućnosti, a to su sredstva za investiicione kredite i za obrtna sredstva. Sa druge strane, domaći poslodavci će izneti i svoje ideje i projekte i kako mogu da pomognu sebi oko širenja posla i investiranja. privrednicima u Subotici i šire je potrebno bolje privredno okruženje, koje stvara država i lokalna samouprava. Razvojna Agencija Srbije je dala ponudu domaćoj privredi, uslove koji se izjednačavaju sa onima koji se daju stranim privrednicima, a uz to, sada pokušavamo da pomognemo sredstvima Razvojnog Fonda, koja su preostala, do kraja godine iskoristimo ta sredstva, da oni privrednici koji imaju gotove projekte, mogu odmah i da apliciraju posle ovog skupa za pare koje su im potrebne, za proizvodnju, usluge pa i za određene izvozne poslove. Ovde su i mali i veći privrednici, a očekujemo da i sa gradonačelnikom razgovaramo o pomoći privrednicima, da i tokom ove godine, kako se potvrdilo jeste otvoreno oko 500 novih radnih mesta u Subotici, istakao je Jerinkić.

  4636_2.jpg
  Jelena Trenkić iz RFV, Nebojša Daraboš i Milan Jerinkić, domaćini privrednicima

  Prema Jerinkićevim rečima, u Subotici je ponovo već pokrenuto i građevinarstvo, a trenutno se za investicije teško mogu dobiti i izvođači radova u nekoliko većih građevinskih subotičkih firmi.

  —Adekvatna radna snaga i zapošljavanje su poseban problem, veći od nedostatka posla. Ipak, imamo podatke da je i građevinarstvo krenulo u Subotici, potvrdio je predsednik UO Udruženja subotičkih preduzetnika.

  Jelena Trenkić iz Sektora za kredite u Razvojnom fondu Vojvodine istakla je pored ostalog, da najveći iznos kredita može da se ostvari po osnovu konkursa za veće investicione projekte, a to je 100 miliona dinara.

  —Za sve naše konkurse važe isti uslovi u smislu kamatnih stopa koje su dva ili tri odsto na godišnjem nivou, 2 odsto je ukoliko su krediti obezbeđeni garancijom poslovne banke, a 3 odsto ukoliko je obezbeđena hipoteka, koje može biti na nepokretnosti ili na poljoprivrednom zemljištu. Rok na koji odobravamo kredite je sedam godina, sa dve godine grejs perioda za investicije. Za trajna obrtna sredstva rok je četiri godine sa šest meseci grejs perioda, dok su kratkoročni do dvanaest meseci, istakla je Jelena Trenkić iz Sektora za kredite u RFV.

  Trenkić je govorila o uslovima za dugoročne kredite i investicije, čiji iznos može da bude, zavisno od kreditne sposobnosti od milion do 30 miliona dinara, uz vraćanje od 84 meseca, dok se dugoročni krediti za trajna obrtna sredstva odobravaju od pola miliona do 20 miliona dinara, uz rok vraćanja od 48 meseci i grejs period od šest meseci. Za veće investicione projekte Fond daje kredite privrednicima od 30 do 100 miliona dinara., uz grejs period od 24 meseca i rok vraženja od 84 meseca. Kratkoročni krediti za obrtna sredstva iznose od 300 hiljada do 15 miliona dinara, a krediti za finansiranje izvoza su do 250 hiljada evra.

  Većina preduzetnika na skupu komentarisala je ove kreditne ponude Razvojnog fonda Vojvodine, čiji je cilj prema Jerinkićevim rečima, da razviju našu makroekonomiju, jer iako je proglašena godinom preduzetništva, „ova godina nije donela mnogo preduzetničkih efekata, ali tek predstoje nastojanja da se obezbede neophodna sredstva za takav razvoj, rekao je Jerinkić dodavši da su konkursi Fonda otvoreni, dok sva sredstva ne budu angažovana preko preduzetničkih kredita.

  —Ima šansi da u narednoj godini ovi krediti Fonda budu relaksirani, posebno kamate, da uslovi budu povoljniji, jer jedino tako naši poslodavci mogu dobiti ravnopravniji položaj, kada su u pitanju subvencije, komunalna opremanja i druge povlastice. Za prosečnog preduzetnika su to možda teži uslovi, jer je neophodno podneti planove, opravdanost investicije pa možda angažovati za te poslove i konsalting firme, a to sve košta, pa smo sa ovog skupa želeli i da pojasnimo mogućnosti kako da se ubrza obrada kredita, za šta je potrebno i po dva meseca, što je za privrednike predug rok, rekao je Jerinkić.

  Komentari privrednika sadržali su i kritičke tonove, jer obzirom da sredstava ima, što je potvrđeno i na ovom sastanku, Fond bi prema rečima prisutnih trebalo da ukine plaćanje obrade zahteva i dodatnih troškova, jer su za mnoge preduzetnike krediti skupi za mogućnost njihovog investiranja i obezbeđenja garancija, obzirom da su ti uslovi teži od nekih bankarskih kredita.

  Iskustvo preduzetnika je prema rečima Milana Maličevića takvo, da Fond može da proveri bonitet firme koja konkuriše, na osnovu podnete dokumentacije, da li imaju docnje, jesu li bili u blokadi i druge parametre, što bi omogućilo i da uslovi kredita budu povoljniji.

  —Preduzetnici očekuju da Razvojni fond obezbedi bolje uslove od banaka, koje često traže zelenaške hipoteke, a da bi mogli da se razrade privredni slovi i limiti kamata, rekao je Maličević.

  Milorad Štavljanin, dugogodišnji preduzetnik, ocenio je da ovakvu formu kredita možda mogu da isprate veća preduzeća, ali da je ovakva forma kredita preteška za razvoj male privrede.

  —Banke jesu strože od Fonda za razvoj, ali to znači da mali privrednici imaju malo šanse, što je kontradiktorno, obzirom da je njegov cilj da se razvija mala privreda, a taj finansijski zamajac je potreban malim preduzećima. Posebno u turizmu, gde je zimska sezona neproduktivna, a investicije su dugoročne priče. Međutim, u ovom slučaju rizik je, prema uslovima, veći za investitora, nego za Fond, rekao je Štavljanin.

  Privrednici su imali zamerke i da nema projektnog finansiranja, a da su uslovi posebno teški za poljoprivrednike, koji ne mogu da uzmu ponuđena sredstva za obrt.

  Mitar Nikolić je rekao da bi Fond morao da sačini analitiku, da prepozna odgovorne poslodavce od špekulanata, jer kreditni biro može da obezbedi te podatke.

  —Uz kamate od jedan posto i mali privrednici bi bili u stanju da obezbede konkurentnost i zapošljavanje novih radnika, i konačno dautiču na povećanje bruto nacionalnog dohotka, što je krajni benefit i za državu, rekao je pored ostalog Nikolić.

  Poruku sa skupa preneo je predsednik UO Udruženja privrednika ocenom, da će ove primedbe svakako uticati da se relaksiraju postojeći uslovi. Jerinkić je i najavio da će na sledećem skupu privrednici razmatrati probleme vezane za „sivu” ekonomiju, a zaključci i ocene oko uslova kreditiranja razvojnog Fonda Vojvodiće biće prosleđeni privrednicima, nakon sastanka u Pokrajini.

  N.H.K.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja