Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  Završena revizija pravilnosti poslovanja JKP " Čistoća i zelenilo" za 2012.godinu
  26.12.2013.

  Revizor je ovlašćen da saopšti!

  Predhodne nedelje Subotičke novine su u štampanom izdanju najavile da se priprema obelodanjivanje revizorkog izveštaja o poslovanju JKP “Čistoća i zelenilo” i, predsednik Saveta Državne revizorske institucije, Radoslav Sretenović, je danas u podne saopštio, šta je tim revizora radeći u subotičkoj "Čistoći"  od kraja jula do sada utvrdio. Dajemo izvode iz Izveštaja revizora koji se odnose na karakteristične aspekte poslovanja.

  - Subotičko javno komunalno preduzeće “Čistoća i zelenilo” tokom 2012. godine nije u Službenom glasniku dalo službeno obaveštenje o zaključenim ugovorima vrednim 123 miliona dinara.
  - Zaključilo je kroz četiri ugovora posao od 9,2 miiona dinara, a da u pozivu za javnu nabavku nije jasno i objektivno definisano šta treba da se radi.
  - Zaključena su u prošloj godini još dva ugovora za 5,2 miliona dinara a da ponuđači predhodno nisu ni popunili konkursnu dokumentaciju.
  - “Čistoća” je zaključila još četiri ugovora vredna devet miliona dinara i još tri iz klase tzv. malih vrednosti čij je zbir 7.9 miliona dinara, za nabavku istovrsnih radova i revizor nalazi da je time prekršen zakon.
  - Preduzeće je platilo još 113 miliona za robu ili obavljene radove ali nije u postupku javne nabavke izabralo dobavljače. Posao od milion evra je dat mimo javnih nabavki.
  - U seriji kršenja zakona koje je ustanovila nezavisna, Državna revizorska institucija, je i konstatacija revizora da preduzeće nema dokumentaciju  za 18 miliona dinara potrošenih za gorivo. Nema dokaza da je gorivo trošeno za delatnost preduzeća!
  Revizor se u analizi poslovanja inače, ne bavi istragom ko je i kada točio gorivo i da li samo na NIS-ovoj pumpi, da li su dvojica ili postoji i treći “abonent”. Ko su oni, ko im je dao privilegiju i da li je možda obezbedjenu i imunitetom, kako su mogli da poje svoga konja o tuđem trošku na benzinskoj pumpi a da se plaća iz tuđeg džepa.

  Dodajemo još jedan podatak kao deo vesti, koja je u poslednjem momentu stigla u redakciju, revizor saopštava da je našao da je potrošeno još oko 40 miliona dinara ali dokumentacija ne potvrđuje da je novac otišao u skladu sa zakonom.

  Revizor je svoj izveštaj o poslovanju subotičke “Čistoće” stavio na 120 strana. dajući i mnoge detalje. U prilogu predočavamo napomene koje je revizor stavio uz svoj izveštaj.
  Inače, pravni tim Drćavne revizorske institucije razmatraju nalaze revizora radi podnošenja prijava  pravosdudnim organima zbog povreda zakona.
  Objavljivanje imena odgovornih lica protiv kojih će Institucija podneti prijave može se očekivati u trećoj sedmici januara 2014. godine.

   

  Ljubiša Stepanović

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja