Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 19.08.2018. Nedelja
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  Kako će se koristiti komercijalni prostor u Narodnom pozorištu ?
  29.12.2013.

  U poslednjoj sedmici 2013.g. javnosti je postao dostupan izveštaj Komisije za izmenu projekta adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta koja je bila je zadužena da sprovede stručnu javnu raspravu o bližoj nameni pratećeg i uslužno komercijalnog prostora, i to na osnovu akta o izmenama koje je skupština donela 17. oktobra ove godine.

  472_1.jpg


  Komisija za izmenu projekta adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta Subotici bila je zadužena da sprovede stručnu javnu raspravu o bližoj nameni pratećeg i uslužno komercijalnog prostora.
  Komisija je 20. decembra 2013. godine dostavila je Gradonačelniku Izveštaj u kome su date preporuke – smernice definisanja namene pratećih i uslužno komercijalnih prostora Narodnog pozorišta kao i sugestije koje se odnose na raspored i funkcionalnost drugih prostora u objektu.
  Takođe, Komisija je u napred navedenom izveštaju prezentovala projektantske smernice vezane za izgled fasada objekta Narodnog pozorišta i njihovu materijalizaciju uzimajući u obzir sve važne parametre, poštovanje ambijenta u kom se objekat nalazi te važnost koje ovo pozorište ima za grad i priložila projektantski grafički prikaz predloga namene površina, sa iskazom površina.
  Komisija je takođe naglasila da je postupila u skladu sa zadatkom maksimalno angažujući javnost i stručna lica kao i upravu Narodnog pozoriša sa kojom su usaglašeni svi detalji dostavljenog Izveštaja.


  Ljubiša Stepanović

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja