Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Politika
  Godina štednje i čistih računa
  10.01.2014.

  Na poslednjem zasedanju u prošloj godini skupštinska većina odbranila budžet

  Skupština grada je na sednici održanoj 30. decembra,odlučila da se u ovoj godini za finansiranje svih gradskih funkcija i troškova obezbedi  5,358 milijardi dinara. Odluka je usvojena kvalifikovanom većinom: sa 34 glasa za, 20 glasova protiv i šest uzdržanih.

  475_1.jpg

  Sav novac će biti obezbeđen iz autentičnih lokalnih izvora iako će jedan manji deo, oko pet procenata, biti prihod iz republičkih izvora kao nenamenski transfer. U okviru planiranog godišnjeg budžeta je i 324 miliona dinara koje će  od tzv. viših nivoa vlasti primiti indirektni korisnici  sa teroitorije Subotice.

  475_2.jpg

  Nešto manje od 10 procenata godišnjih potreba biće obezbeđeno pozajmicama od domaćih i Evropske  banke za obnovu i razvoj. To su namenske pozajmice kojima se pokriva nedostatak novca u realnim izvorima ali je to zajam koji ima opravdanje jer se usmerava u investicije.

  Za razliku od pređašnjih iskustava ovoga puta je gradonačelnik je neposredno kao predlagač, Skupštini obrazlagao budžet. Osnovna nit na kojoj je građen budžet za ovu godinu ima tri žile: štednju, uvažavanje realnosti i bankarski rečeno - čišćenje bilansa.

  "Gde god smo mogli tu smo stegli kaiš i to je jedna od uočljivih karakteristika ovog budžeta ˝- rekao je gradonačelnik Jene Maglai. Suočili smo se sa tim da imamo preuzete, a neplaćene obaveze koje, nažalost, moramo preneti na sledeću godinu. To je skoro 500 miliona dinara _ rekao je Maglai.

  Najveći deo prenetih obaveza koje će teretiti ovogodišnji budžet vezane su za investicije odnosno za obnovu ulica koja je počela pred zimu, a jedan deo se odnosi na finansiranje radova na Muzičkoj školi . Sve  u svemu na poslove iz nadležnosti Direkcije za izgradnju odnosi se oko 3/5 obaveza koje su prenete iz lanjske godine i teretiće ovogodišnje rashode.

  Gradonačelnik je objasnio opredeljenje da se u ovoj godini "iskvitaju" lanjske obaveze bez daljeg prebacivanja,  kako je rekao,  "guranja ispred sebe."

   "Politički je neodgovorno da ispred sebe guramo dug od pola milijarde dinara koji će se, na taj način, iz godine u godinu uvećavati dok nas sve ne uruši - rekao je Maglai  naglašavajući u ekspozeu u nekoliko navrata da je glavna ideja  bilo suočavanje sa realnim stanjem u javnim finansijama. Kao rezultat "izlaženja na crtu "nagomilanim problemima u trezoru , kreatori budžeta za 2014. godinu su se odlučili za "krčenje trulih panjeva" i  za uspostavljanje realne računice. Umesto lažne nade i očekivanja prihoda koji su nerealni budžet je kalkuliso sa stvarnom i mogućom uštedom .

  "Smatram da ima prostora da budžetski korisnici zaista štede na onim stavkama gde za to postoje mogućnosti. Tako su, za robu i usluge, u odnosu na na 2013. godinu, planirane uštede u visini od 118,5 miliona dinara, podvukao je Jene Maglai.

  Svaki šesti dinar iz ovogodišnjeg budžeta planiran je za kapitalne izdatke, to je 839,6 miliona dinara . Međutim tek ovaj podatak ukazuje koliko je teška vveresija koju je nova vlast nasledila od predhodne  jer kada se iz ovogodišnje sume "skinu" prenete obaveze od pola milijarde za nova ulaganja ostaje 339,6 miliona.

  Na predlog budžeta od pet milijardi opozicija je dala samo tri amandmana koji nisu prihvaćeni a Skupština je nakon usvajanja budžeta  izglasala još celu seriju, preko 70 odluka u vezi sa poslovanjem javnih preduzeća i osnivanjem skupštinskih komisija.

  Ljubiša Stepanović

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja